U Fokusu

Sadaka – šta znaš o njenoj vrijednosti?

Jedan čovjek je istovarao tek kupljenu ovcu, pa mu se ona otrgla i pobjegla. Čovjek je potrčao za njom da je uhvati, a ovca je pobjegla u jednu kuću u kojoj su živjela siročad. Svakog dana majka te sirote djece je čekala na vratima ko će joj donijeti hranu i sadaku, a to su komšije često radile. Kada je ovca ušla u njihovu kuću, majka je izašla da vidi od koga je ovca, kad ugleda da na vratima stoji njihov komšija Ebu Muhamed pa mu reče: „Neka Allah primi ovu sadaku Ebu Muhammede“, misleći da je on poslao ovcu kao sadaku. On joj na to odgovori: ”Neka Allah ukabuli i halali nam ako smo nešto uskratili.” Zatim se okrenu prema Kibli i reče: ”Allahu, primi sadaku od mene.”
Sutradan, poslije zore, on ode da kupi novu ovcu. Kada je došao na pijacu, vidio je trgovca sa puno ovaca i ode do njega i odabra ovcu deblju od jučerašnje, pa upita prodavača za cijenu, a ovaj mu odgovori: ”Uzmi je i nećemo se razići…” Dok je ovcu tovario u auto, prodavač mu reče: ”Ova ovca je bez cijene, a razlog je što mi je Allah dao da ove godine imam mnogo janjadi, pa sam obećao ako budem imao mnogo ovaca da ću prvom mušteriji dati ovcu kao poklon, a ovo je tvoja nafaka.“

 

To je sadaka… A šta znate o njenoj vrijednosti, jeste li čuli o koristima sadake?

1. Sadaka je jedna od vrata Dženneta.
2. Sadaka je najbolje dobro djelo, a najbolja sadaka je nahraniti gladnog.
3. Sadaka će biti hladovina osobi na Sudnjem danu, i ona spašava svog vlasnika od vatre.
4. Sadaka gasi Božiju srdžbu i smanjuje patnju u kaburu.
5. Najbolje što se može pokloniti umrlom jeste sadaka, i ona će mu biti najkorisnija i Allah će nju umnožavati.
6. Sadaka je čišćenje duše i udvostručavanje dobrih djela.
7. Ona je sebeb za radost i sreću onome ko je daje.
8. Sadaka je sigurnost na Dan najvećeg straha i netugovanje za prošlošću.
9. Sadaka je razlog za oprost grijeha i čišćenje od loših djela.
10. Sadaka je razlog da se osoba može radovati dobroj smrti i da mu meleki čine dovu.
11. Onaj koji dijeli sadaku smatra se jednim od dobrih ljudi i za nju će imati sevapa svako ko u njoj bude sudjelovao.
12. Onome koji daje sadaku je obećano mnogo dobro i velika nagrada.
13. Davanje sadake je od odlika bogobojaznih ljudi, i ona je razlog da Allahovi robovi vole tog insana.
14. Sadaka je znak darežljivosti, plemenitosti i velikodušnosti.
15. Sadaka je razlog da se primaju dove i otklanjaju tjeskobe.
16. Sadaka čuva roba i zatvara mu sedamdeset vrata belaja.
17. Sadaka produžava život, povećava imetak i razlog je za nafaku i uspjeh.
18. Ona je lijek, terapija i ozdravljenje.
19. Sadaka štiti od smrti spaljivanjem ili utapanjem, zatim od krađe kao i loše smrti.
20. Njena nagrada traje do Sudnjeg dana pa makar se davala i životinjama i pticama.

I osmijeh u licu svog brata muslimana je sadaka, i u svakom slavljenju, zahvaljivanju i veličanju Allaha je sadaka.
Gospodaru naš, podari nam da budemo od ljudi koji daju i dijele od svog imetaka u Tvoje ime i na Tvom putu!
A zaista nijedan imetak se nije umanjio zbog sadake…

 

Prevela i priredila: Merjem H. Kapo, Sarajevo.

Akos.bA
 

Povezani članci

Back to top button