Islamske temeU Fokusu

Ramazanski savjeti o namazu

Veoma je važno da vodimo računa da naše namaze ispravno obavljamo, da ne žurimo sa namazom, da upotpunjavamo namaske ruknove, da razmišljamo šta učimo, o svojstvima Onoga kome ruku i sedždu činimo

Ramazan je mjesec ibadeta i pokornosti Allahu dž.š.; mjesec u kojem se zatvaraju vrata Džehennema, a otvaraju Džennetska vrata, mjesec strpljivosti, samoobračuna, Allahove milosti i oprosta. Velika nam je čast što nas je Gospodar poživio da ovaj mjesec možemo provesti u pokornosti Njemu, da Mu se možemo iskreno približiti čineći dobra djela i izaći iz ovoga blagoslovljenog mjeseca potpuno čisti, sa povećanim brojem ibadeta; bolji, čvrstiji, stabilniji – kao apsolutni pobjednici: “Prvo za šta će čovjek na Sudnjem danu polagati račun jeste njegov namaz, pa ako bude nađeno da je potpun, upisat će se kao potpun, a ako od njega nešto bude nedostajalo, Allah će kazati: ‘Vidite da li mu možete naći dobrovoljnih namaza?’ Od njegovih dobrovoljnih namaza upotpunit će se ono što bude nedostajalo od farzova, i tako će se sva druga djela mjeriti.” (Nesai)

 Poslanik s.a.w.s je rekao: “Ko provede Ramazan u ibadetu, vjerujući u Allaha i računajući samo na Njegovu nagradu, oprostiti će mu se ranije učinjeni grijesi. (Buhari, 37.) Upravo iz svega navednog i velike nagrade za dobra djela koja činimo u ovom blagoslovljenom mjesecu, nužno da vodimo računa o načinu obavljanja naših ibadeta i da ih uz Allahovu pomoć upotpunimo, jer je vrlo lako da se iz neznanja nađemo u kategoriji koju je Poslanik s.a.w.s. opisao: “Pojedini postači od svoga posta nemaju ništa osim gladi i žeđi, a pojedini klanjači od svoga namaza nemaju ništa osim nespavanja (nesanice)”. (Ibn Madže, Ahmed).

U nastavku navodim hadise Poslanika s.a.w.s. koji govore o toj temi:

  1. “Ko klanja sa imamom sve do kraja namaza, broji mu se kao da je klanjao čitavu noć.”(Ahmed, Ibn Madže)
  2. “Imam je postavljen da ga slijedimo i, kada klanja stojeći, klanjajte i vi stojeći, kada se sagne, sagnite se za njim i vi, kada se podigne, podignite se i vi, kada kaže “Semi’allahu li men hamideh”, vi iza toga recite “Rabbena ve lekel-hamd”; kada bude klanjao stojeći, klanjajte i vi stojeći, a kada bude klanjao sjedeći, pa klanjajte i vi za njim sjedeći, svi skupa! Ispravljajte redove namaza, jer izravnjavanje safova spada u potpunost namaza.” (Buharija, 722.)
  3. “Zar se ne boji svaki od vas, ili zar se ne plašite, kada dignete glavu (s ruku’a ili sedžde) prije imama, da Allah glavu toga ne učini magarećom ili da mu njegov lik i oblik ne učini magarećim likom.” (Buharija, 691.)
  4. Zabilježeno je da je neki čovjek ušao u džamiju, a Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem je sjedio u džamiji. Čovjek je klanjao a potom prišao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao!” Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao!” Čovjek se vratio i ponovo klanjao kao i prvi put, potom je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem i poselamio ga. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je odgovorio na selam i rekao: “Vrati se i ponovo klanjaj jer ti nisi klanjao!” To se ponovilo tri puta. Treći puta čovjek je rekao: “Tako mi Onoga koji te poslao sa Istinom, ja ne znam drugačije, poduči me.” Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, reče: “Kada ustaneš da klanjaš reci Allahu ekber, potom uči što ti je olakšano iz Kur’ana, potom se previj na ruku’ i smiri se, potom se digni sa rikua’ i ispravi se, potom padni na sedždu i smiri se, potom ustani sa sedže i smiri se na sjedenju između dvije sedžde, nakon toga ponovo padni na sedždu i smiri se. Tako radi u cijelom namazu.” (Buharija, 757.)
  5. “Kada imam kaže ‘Amin!’ kažite i vi! Onome, čiji se izgovor ‘Amin’ podudari sa izgovaranjem ‘Amin’  od meleka, oprostiti ćemu se učinjeni manji grijesi.” (Buharija, 780.)
  6. “Budite ispravni u vršenju sedžde, neka niko od vas ne stere (po tlu) svoje podlaktice kao što to rade psi.” (Buharija, 822.)
  7. “Najgori kradljivac je onaj koji krade od svog namaza. Prisutni upitaše: ‘Kako to krade od svog namaza?’, ‘Ne upotpunjava ruku’ i sedždu na namazu,’ ili je rekao: ‘Ne ispruži kičmu na ruku’u i sedždi.’ (Ahmed)
  8. “Kada neko od vas uđe u džamiju, neka ne sjeda sve dok ne klanja dva rekata.” (Muttefekun alejhi)
  9. “Zbijte safove, poravnajte ramena, popunite praznine, ne ostavite mjesta za šejtana, blago dotičite ruke svoje braće klanjača; ko sastavi saf, neka ga Allah sastavi sa Sobom, a ko prekine saf, neka ga Allah od Sebe odvoji!” (Ebu Davud i Ahmed).

Veoma je važno da vodimo računa da naše namaze ispravno obavljamo, da ne žurimo sa namazom, da upotpunjavamo namaske ruknove, da razmišljamo šta učimo, o svojstvima Onoga kome ruku i sedždu činimo, jer nas uzvišeni Allah upozorio na bitnost ispravnog namaza: “A teško onima koji, kad namaz obavljaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju.” (EI-Maun, 4-5.)

Za Akos.ba piše: Alma Kazić

 

Povezani članci

Back to top button