Historija i tradicijaU Fokusu

Prvi Bošnjaci doktori medicine: Mujezinović, Denišlić, Sarić, Karamehmedović, Midžić, Bukvica

Među značajnim bošnjačkim intelektualcima svoje mjesto našlo je i nekoliko veoma istaknutih doktora, koji su putem svog rada doprinijeli razvoju Bošnjaka i u ovom veoma bitnom pozivu. Dr. Ejub Mujezinović je rođen 8. jula 1882. godine u uglednoj trgovačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u svom rodnom mjestu , gimnaziju u Mostaru i Sarajevu gdje je maturirao 1903. godine sa odličnim uspjehom. Od 1903. godine studira medicinu u Beču do 1909. godine kada je 29. marta sa odličnim ocjenama promoviran u doktora cjelokupne medicine.

Dr Ejub je jedan od šest Bošnjaka u Bosni i Hercegovini koji su promovirani u Beču na čast doktora medicine do 1909. godine ( dr. Mustafa Denišlić iz Sarajeva 1906 , dr. Abdulahbeg Bukvica iz Rogatice i dr. Muharem Midžić iz Bihaća 1908 , dr Murat Sarić iz Gacka i dr Hamdija Karamehmedović iz Trebinja 1909 ) . Završio je specijalizaciju iz hirurgije. Nakon završenog studija, neko vrijeme živio je u Bosanskoj Gradišci, što se može zaključiti iz čestitki koje su mu pristizale od njegovih prijatelja. Prvu ljekarsku praksu proveo je u Zemaljskoj bolnici u Sarajevu kod uglednog i veoma strogog primarijusa dr-a Prajndlspergera, šefa hirurškog odjeljenja, gdje je radio kao asistent sve do 1912. godine.

U toku 1912. godine dolazi u Banja Luku za općinskog ljekara i ubrzo postaje direktor gradske, kasnije banovinske bolnice i stiče titulu primarijusa. Radi izuzetnog ugleda među pacijentima i liječnicima Banja Luke i šire , izabran je za predsjednika Ljekarske komore Vrbaske Banovine . Bio je odličan hirurg, po naravi blag i pristupačan. Osobnim zalaganjem dr Ejuba u Banja Luci je 1926. godine osnovan mjesni odbor <Gajreta > čiji je on bio predsjednik do 1929. godine i privrženi član do kraja života. Dr Ejub je umro iznenada u 52. godini 9. martu 1934. godine od srčanog udara.

Njegovi prijatelji su znali da je ista bolest bila pogodila i njegovog djeda Hadži Ahmetagu i oca Hadži Mahmutagu , te njegove ađe Ibragu i Muhamedagu. Otac dr Ejuba završio je medresu u Mostaru i slovio za učena čovjeka. Umro je u Ljubuškom 1901.godine.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Povezani članci