Islamske teme

Propisi vezani za musafira: Na šta trebate paziti tokom putovanja?

Putniku (musafiru) je propisano skraćivanje četverorekatnih namaza. Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: ”Nije vam grijeh da namaz na putovanju skratite.” Musafirovo skraćivanje propisanih četverorekatnih namaza počinje od kada musafir izađe iz svog mjesta boravka pa sve dok se ne vrati do prvih kuća u svom mjestu.

U Kur’anu i hadisu nije spomenuta najmanja dužina putovanja na kojoj je dozvoljeno skraćivanje namaza. Većina učenjaka smatra da je to dan hoda, odnosno 48 milja. To iznosi oko 81 km, s tim što nije uslov da se ta udaljenost pređe za određeno vrijeme. Naprotiv, islamski učenjaci smatraju  da postaje musafir onaj ko tu udaljenost pređe avionom za manje od pola sata ili nekih drugim prevoznim sredstvom za neki drugi vremenski period.

Ako se čovjek odluči da na putovanju ostane neko određeno vrijeme, on ne gubi status musafira, osim u slučaju kad odluči da se nastani u tom mjestu. Dešavalo se da ashabi borave u nekim udaljenim krajevima i više od godinu dana i da stalno skraćuju namaz.

Trojica imama, izuzev Šafije, smatraju da musafir, koji boravi u jednom mjestu, čekajući da obavi neki posao, stalno će skraćivati namaze. Šafija smatra da će to skraćivanje trajati do 18 dana. Neki hanefijski učenjaci kažu da je musafir kome se propisuje skraćivanje namaza ”ona osoba koja ode u neko drugo mjesto s namjerom da tamo ostane manje od 15 dana.”

Na putu musafir ne mora klanjati dnevne i noćne nafile (sunnete) vezane uz farz, jer ih ni Muhammed, a.s., nije na putovanjima obavljao, izuzev, kako neki prenosioci tvrde, sabahskih sunneta i noćnog vitr-namaza koji je po hanefijskom fikhu vadžib (drugostepena dužnost).

Putniku je, prema mišljenju nekih pravnih škola, dozvoljeno da spoji podne i ikindiju, te akšam i jaciju, u vremenu prvog ili drugog namaza. Zabilježeno je da bi Božiji Poslanik, a.s., u ikindijsko vrijeme odsjedao i klanjao skupa podne i ikindiju, a tako je činio i u slučaju akšama i jacije.

Kad je u pitanju post mjeseca ramazana musafir može koristiti povlasticu mršenja dok je na putu, s tim što će kod kuće napostiti dan za dan. Za razliku od skraćivanja namaza, ovdje se preporučuje da posti ako mu post ne pričinjava veliki napor i poteškoću.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Provjerite također
Close