Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Prikaz djela ‘Vodič ka Džennetu’ autora ibn Qajjima

Prikaz djela ‘Vodič ka Džennetu’ autora ibn Qajjima

 “Vodič ka Džennetu”, kako i sam naslov kaže, predstavlja iscrpan vodič u kojem nas velikan islamske misli, Ibn-Kajjim el-Dževzi, upoznaje sa nizom pitanja vezanih za Džennet, počevši od njegovog stvaranja, nastanjivanja prvih ljudi, Adema, a.s., i Have, r.a., u njemu i događaja sa Iblisom, l.a., zatim sa opisima Dženneta, njegovim baščama i rijekama, perivojima i divanima, dženetskim mladićima i hurijama, raznim dženetskim uživanjima i blagodatima, njegovim deredžama i stanovnicima, kao i sa najvećom nagradom…

Format: B5 Uvez: Tvrdi Broj stranica: 496. Redovna cijena knjige je 30KM, a portal akos.ba Vam pruža mogućnost narudžbe knjige preko e-maila [email protected] po cijeni 25KM

 Uvod

Bismillahir-rahmanir-rahim

Hvala Allahu, Koji je učinio da Dženneti-Firdevs bude prebivalište za Njegove robove vjernike. Hvala Onome Koji im je omogućio da činjenjem dobrih djela nađu stazu koja do njega vodi, tako da im to bude osnovna preokupacija. On im je olakšao put koji do Dženneta vodi i oni su ga ponizno slijedili.

Stvorio ga je i prije nego što je njih stvorio, nastanio ih u njemu prije nego što je dao da na svijet dođu.

On je učinio da Džennet bude okružen neugodnostima (mekarih – tj. da put koji do njega vodi bude trnovit) i izveo ih je na mjesto kušnje, da bi provjerio ko će dobra djela činiti. Učinio je da vrijeme ulaska u Džennet bude na Dan okupljanja, na Sudnji dan. Za razliku od vječnog života u njemu, životu na ovom, prolaznom svijetu, odredio je vremenski rok.

U njemu je pripremio uživanja kakva niko nije vidio, za kakva niko nije čuo, nešto što se ni zamisliti ne može. Ipak, omogućio im je da ga vide okom razboritosti, koje je pouzdanije od očnog vida. Obradovao ih je najradosnijom viješću, onim što im je obećao jezikom Svoga Poslanika, jezikom najboljeg među ljudima. Tu radosnu vijest upotpunio im je time što će u njemu vječno ostati i što neće ništa drugo, nakon njega, poželjeti.

Hvala Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Onome Koji je meleke kao izaslanike slao i Koji je ljudima slao poslanike da donose radosnu vijest i opominju, kako ljudi poslije upućivanja poslanika pred Allahom ne bi imali opravdanja. Jer, On ih nije stvorio uzalud, nije ih zanemario i zapostavio, nego ih je stvorio radi važnog zadatka, stavivši pred njih veliku odgovornost, i odredivši im život na oba svijeta.

Onima koji poslušaju Poziv i ne budu željeli ništa sem svoga plemenitog Gospodara, njima pripada vječni život.

Onima koji se na Poziv ogluše i ne podignu glavu svoju da poslušaju nije ostavljena nada da će ikada Džennet vidjeti.

Neka je hvala Allahu, Koji je zadovoljan i sa ono malo dobra što ga Njegovi robovi učine, a Koji prelazi preko mnogih ružnih postupaka njihovih. On je na njih prosuo Svoju blagodat, Sobom je propisao Milost i u Svojoj je Knjizi zagarantirao da je Njegova milost jača od Njegove srdžbe.

Onje sve Svoje robove pozvao da prihvate islam, tako da niko nepravedno ne bude zapostavljen, posebno ističući da će upućen i potpomognut biti onaj ko bude težio blagodatima i dobročinstvu. To je Njegova pravednost i mudrost, Onje Silni i Mudri. To je Allahova blagodat, koju daje kome hoće, a Allahje neizmjerno dobar i velik.

O ovoj knjizi

Ovo je knjiga u koju sam uložio mnogo truda i vremena, da bih sakupio građu i kasnije je sredio, u detalje razradio i osmislio njenu organizaciju. Ona je utjeha tužnom, onome koji je željan veselja kao što je željan vjenčanog dara. Ona je pokretač ljudskih srca do određenog roka, vodilja za duše do društva Melikul-Kuddusa.

Onaj ko je bude čitao uživat će u tome. Poželjet će da joj se često vraća, a njeno čitanje neće mu donijeti dosadu.

To je knjiga koja sadrži izuzetne koristi, čudesne i rijetke pojedinosti, do kojih je mudžtehid došao svojim istraživanjem, ne oslanjajući se samo na puko prenošenje informacija iz knjiga svojih prethodnika. Ona sadrži, također, veliki broj merfu’-hadisa, mevkuf-predaja, tajne koje su skrivene u brojnim kur’anskim ajetima, zatim krasne duhovite primjedbe, te pojašnjenja za mnoge nejasnoće. Ona je i podstrek za temeljitije bavljenje disciplinom: Osnove spoznaje Božijih imena i atributa (Usulun minel- esma ves-sifat).

Kada u nju pogleda, čitatelj će osjetiti kako mu se iman uvećava, kako mu predstava o Džennetu postaje jasnija, kao da se Džennet pred očima njegovim ukazuje.

Ona pokreće uspavanu volju, koja će čovjeka odvesti u dženetske bašče. Ona budi najuzvišenije ljudske težnje, želju da svoj pravi život provedu u dženetskim odajama.

Knjigu sam nazvao “Vodič ka Džennetu”. To je naslov koji najbolje odražava njen sadržaj.

Allah najbolje zna šta sam pisanjem ove knjige namjeravao. On poznaje tajne naših riječi, našu namjeru skrivenu duboko u srcu. On dobro poznaje nijet svakog čovjeka, kao i njegova djela.

Ovim djelom najviše sam želio radosnom viješću obradovati sljedbenike sunneta (muslimane sunite — ehli-sunne vel-džema’a), onim što im je Allah pripremio u Džennetu. Oni, zaista, zaslužuju da im se saopći radosna vijest na dunjaluku i na ahiretu. Također, oni imaju pravo znati i za Allahove blagodati prema njima, poznate i nepoznate. Oni su štićenici, prijatelji Poslanika i njegova su stranka.

Oni koji odbiju slijediti sunnet Poslanikov su neprijatelji i proglasili su rat protiv njega.

One koji pomažu Poslanikov sunnet i slijede njegove smjernice ne brine prigovor strogog kritičara. Oni neće mijenjati nijednu vjerodostojnu predaju Poslanika za riječi bilo kojeg običnog čovjeka.

Sunnet je štit u njihovim grudima, kojim odbijaju njemu suprotstavljeno mišljenje pravnika, kakvu naučnu teoriju koja mu se protivi, bilo koju sufijskuiluziju koja mu je oprečna, akaidsku raspravu koja mu je protivna, filozofsko promišljanje ili političku odluku koje nisu u skladu s njim. Onome ko nešto od spomenutog stavi ispred sunneta, vrata ispravnog promišljanja zatvorena su. On je time samoga sebe odvratio od ispravne upute.

Cijenjeni čitatelju!

Tebi se pruža prilika da dobiješ i zaradiš, a piscu ove knjige da izgubi. Tebi pripada čisti, a meni mutni dio zasluge. Ovo je skromna roba koja ti se nudi, nove misli koje su tebi upućene. Ako prihvatiš jedan dio njih, to će ti se dobrim vratiti. U protivnom, velikodušno ih odbaci. Za sve drugo, od Allaha tražim pomoć.

Ono što od ovih promišljanja bude blizu istine, to je dar Dobročinitelja Jedinog. Ako bude greške, od mene je i od šejtana. Allah i Njegov Poslanik od takvih su misli čisti.

Ovu knjigu podijelio sam na sedamdeset poglavlja:

•o pojašnjenju postojanja Dženneta u sadašnjosti,

•o različitim stajalištima u vezi sa pitanjem da li je Adem bio nastanjen u Džennetu vječnosti (Diennetul-huldi) ili u Džennetu na zemlji,

•o dokazima onih koji tvrde da je u pitanju Džennet vječnosti,

•o dokazima onih koji kažu da je u pitanju Džennet na zemlji,

o odgovorima pristalica ovog pravca svojim oponentima,

•o odgovorima zagovornika vječnog Džennet a onima sa suprotnim mišljenjem,

o neosnovanosti tvrdnje da Džennet još nije stvoren,

•o odgovoru na njihovu tvrdnju,

•o broju dženetskih vrata,

o širini njegovih vrata,

•o odlikama njegovih vrata,

o razdaljini između dženetskih vrata,

•o mjestu na kojem se Džennet nalazi,

•o dženetskom ključu,

•o dženetskom registru i prospektu koji se priprema za njegove stanovnike,

•o objašnjenju da do Dženneta vodi samo jedan put,

•o dženetskim deredžama,

•o najvišim dženetskim deredžama i imenu najvrednije od njih,

o izlaganju robe Uzvišenog Svojim robovima uz povoljne cijene, i o kupoprodajnom ugovoru između vjernika i njihova Gospodara,

•o tome kako Džennet od Gospodara traži svoje stanovnike, i o njegovom zauzimanju za njih,

•o imenima Dženneta, njihovim značenjima i korijenima iz kojih su izvedena,

o broju i vrstama Dženneta,

o tome da je Uzvišeni Gospodar Svojom rukom sačinio jedan dio Dženneta,

o dženetskim vratarima i njegovim slugama,

•o onome ko će prvi pokucati na vrata Dženneta,

•o narodima koji će prvi ući u Džennet,

•o prvacima ovog ummeta koji će prvi ući u Džennet, i njihovim osobinama,

•o siromasima koji će prije bogataša ući u Džennet,

•o vrstama stanovnika Dženneta, koji je isključivo njima zagarantiran,

•o tome kako će većina stanovnika biti iz Muhammedovog, s.a.v.s., ummeta,

•o tome da će žene u Džennetu i Džehennemu biti brojnije nego muškarci,

•o onima iz ovog ummeta koji će u Džennet ući bez polaganja računa, i o njihovim osobinama,

o pregrštima Uzvišenog Gospodara, kojima će On neke ljude uvesti u Džennet,

o dženetskoj zemlji, blatu, šljunku i biljkama,

•o njegovom nuru i bjelini,

o njegovim odajama, dvorcima i šatorima,

o tome kako će ljudi razaznati svoju deredžu i svoje mjesto kada uđu u Džennet, iako ga prije toga nisu vidjeli,

•o tome kako će ući u Džennet i šta će zateći pri ulasku,

•o svojstvima stanovnika Dženneta, njihovom izgledu, ponašanju, njihovoj visini i debljini, te prosječnoj starosnoj dobi,

•o onima koji će nastanjivati najviše i najniže dženetske deredže,

•o poklonu stanovnicima Dženneta, kojeg će dobiti čim u njega uđu,

•o dženetskom povjetarcu, i objašnjenju na kojoj se razdaljini nalazi,

•o ezanu kojeg će učiti dženetski mujezin,

•o dženetskom drveću, vrtovima i hladovima,

•o plodovima dženetskih vrtova, njihovoj raznovrsnosti i osobinama,        .

•o sijanju usjeva u Džennetu,

•o dženetskim rijekama, njegovim raznovrsnim izvorima i tokovima,

•o ishrani stanovnika Dženneta, njihovom piću i izdacima,

•o posudama iz kojih jedu i piju, njihovim vrstama i osobinama,

•o odjeći stanovnika Dženneta, njihovom nakitu, mahramama, posteljama, jastucima i naslonjačima,

•o šatorima, divanimo i predvorjima,

o slugama i mladićima u Džennetu,

•o ženama koje će pripasti stanovnicima Dženneta, njihovim tajnim osobinama i njihovoj ljepoti,

•o materiji od koje su stvorene hurije očiju krupnih, njihovim osobinama, te mogućnosti da budu prepoznate danas, po njihovim budućim muževima,

•o bračnom životu stanovnika Dženneta, njihovim seksualnim užicima bez izlučivanja mezije i menije (sjemenih tečnosti),

•o različitim stajalištima o tome da li će u Džennetu biti trudnoće i rađanja, te dokazima jedne i druge strane,

•o slušanju dženetskoga govora, i pjesmi hurija očiju krupnih, •ojahalicama stanovnika Dženneta, njihovim konjima i prijevoznim sredstvima,

o međusobnom posjećivanju stanovnika Dženneta i njihovom podsjećanju na dunjalučke dogodovštine,

•o tržnici koja je pripremljena stanovnicima Dženneta, i štaje Allah u njoj pripremio,

•o posjeti stanovnika Dženeta svome Uzvišenom Gospodaru,

o oblacima i kiši koja će padati u Džennetu,

•o vlasti (kraljevstvu) koja će biti u Džennetu, i kako će svi njegovi stanovnici biti vladari (kraljevi),

o tome da je Džennet nepojmljiv mašti čovjeka, te da je njegov jedan puteljak vredniji od dunjaluka i svega na njemu,

o mogućnosti stanovnika Dženneta da vide Uzvišenog svojim očnim vidom, na javi, kao što vide Mjesec na čistom nebu; i o Allahovom ukazivanju njima, s osmijehom, slavljen neka je Onaj osim Kojeg drugog boga nema,

•o Njegovom govoru kojim će se obratiti stanovnicima Dženneta, riječima i selamu kojim će ih pozdraviti,

•o vječnosti Dženneta, koji neće nestati,

•o stanovnicima Dženneta koji će posljednji u njega ući,

poglavlje koje objedinjuje različite sadržaje,

•o onome koji, mimo svih drugih, zaslužuje ovakvu radosnu vijest.

Allah, slavljen nekaje i uzvišen, jedini je Koji zna da lije čovjek iskren u svojoj namjeri da traži Njegovo časno lice. On je Onaj Koji će pisca ove knjige i čitatelja približiti dženetskim blagodatima. On je kadar učiniti da ovo postane dokaz protiv čovjeka upotrijebljen, ako bude potrebno, ali i da se ovom knjigom okoriste oni koji do nje dođu.

On je najodgovorniji među odgovornima (da svoje obećanje ispuni). On je najčasnija nada. On nam je dovoljan, a dovoljan li je On oslonac i pomagač!

***

Izdavač Ilum Bužim, Format: B5 Uvez: Tvrdi Broj stranica: 496. Redovna cijena knjige je 30KM, a portal akos.ba Vam pruža mogućnost narudžbe knjige preko e-maila [email protected] po cijeni 25KM.

akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com