Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Približite se Allahu učenjem Kur'ana

Približite se Allahu učenjem Kur'ana

Jedan od ciljeva Objave Kur'ana je obožavanje Allaha učenjem Kur'ana, za šta će On učače obilato nagraditi, makar ne razumjeli arapski jezik. Ukoliko razumiju značenje, On će im povećat nagradu.
Allah, dželle šanuhu, kaže:

…da ih On prema onome što su uradili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je. A ono što iz Knjige objavljujemo sušta je istina, ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. – Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi. (Kur'an, Fatir, 29-30.)
Poslanik, alejhi selam, kaže: “Ko pročita harf iz Allahove Knjige imat će dobro djelo, a ono se povećava na deset dobrih djela. Ne kažem da je elif-lam-mim jedan harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf. (Sunen Et-Tirmizi)
Ovo je posebnost kojom se odlikuje Kur'an. Čak i za namaz, koji je osnova vjere, čovjek neće imati nagradu osim onoliko koliko je prisutan u njemu. Mudrosti toga su mnogobrojne.
1. Smisao velike nagrade koju je Allah obećao onima koji čitaju Kur'an, makar ga i ne razumjeli, jeste da im omili učenje Kur'ana i kako bi se broj hafiza uvećao, čime se Kur'an čuva od izmjena.
2. Jedinstvo muslimana.
3. Podsticanje čitaoca na razmišljanja i upućivanje na kur'anske upute.

Izvor: “Važnost sunneta u islamu“
Autor: Muhammed Tekki Usmani
Za Akos.ba priredila: Medina Kanlić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top