Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Preispitaj sebe i učini hidžru ka svjetlijoj budućnosti

Preispitaj sebe i učini hidžru ka svjetlijoj budućnosti

Dragi brate i poštovana sestro, jedan ljudski život čine godine, mjeseci, dani, sati, minute i sekunde. Kad god prođe dio vremena potroši se dio čovjeka!

Sutra je 1.muharrem nove 1436. hidžretske godine, i zato bi bilo dobro da svako od nas u ovim danima razmisli i zaupita se:

– Kako mi je prošla ova godina? U griješenju ili pokornosti Allahu subhanehu we te’ala?
– Šta treba popraviti i kako se popraviti?
– Kakav je moj odnos prema Allahu i kako ga popraviti?
– Kakav je moj odnos prema roditeljima i kako ga popraviti?
– Kakav je moj odnos prema porodici i djeci i kako ga poboljšati?
– Kakav je moj odnos prema komšijama i drugim ljudima?
– Šta sam u protekloj godini uradio/la za Islam i muslimane?

 

Allah dž.š. kaže u Kur’anu: „O vjernici, bojte se Allaha i neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio, i bojte se Allaha! Allah je , doista, obavješten o onome što radite! (Al-Hašr, 18).
Katade kaže: „ Vaš Gospodar toliko približava Sudnji čas da ga je učinio kao već sutrašnji dan“.
Fudajl bin Ijad je upitao nekog čovjeka: „Koliko imaš godina?“
„Šesdeset godina.“- odgovori čovjek. Reče mu Fudajl: „Šestdeset godina već putuješ ka Allahu, samo što nisi stigao!“
„Inna lillahi we inna ilejhi radži’un! (Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti!“ – odgovori čovjek.
„Znaš li šta znače ove riječi?“ – upita ga Fudajl.
„Poduči me njihovom značenju!“- reče čovjek.
Fudajl mu odgovara:
„Ko zna da pripada Allahu, da je u Njegovom vlasništvu i da će se Njemu vratiti, neka zna da će biti zaustavljen pred Allahom, a ko bude znao da će biti zaustavljen neka zna da će biti pitan (za svoja djela), a ko zna da će biti pitan za svoja djela neka pripremi odgovore za ta pitanja!“

„Šta mi je raditi?“ – upita čovjek.

„Vrlo lahko, moli Allaha Uzvišenog za oprost onoga što je prošlo, čini dobro u onome što je preostalo (od životnog vijeka), pa ako se toga budeš držao bit će ti oprošteno ono što je prošlo i što još nije došlo, u protivnom, bit ćeš kažnjen za ono što je prošlo i što ti je ostalo od života! “

 

Vrijeme je život, zato iskoristimo ono što je preostalo od života, za trgovinu dobrim djelima, jer nagrada za takvu trgovinu jeste Allahovo zadovoljstvo i najljepša nagrada od njega!

Oni koji uče Allahovu knjigu, obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što im Mi dajemo, i tajno i javno , nadaju se trgovini koja neće propasti, da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.”
(Prijevod značenja, Fatir, 29.-30.)

 

Zato, onaj koji se nada uspjehu te trgovine, neka prema sebi bude strožiji u samoobračunu nego što je trgovac prema svojoj trgovini i prođi, i neka požuri sa trgovinom dobrim djelima kako bi njima izbrisao svoja loša djela!

Od Ebu Zerra, radijellahu anhu, se prenosi : „ Rekao sam: O Allahov Poslaniče, oporuči mi nešto! Posavjetuj me!“
Pa mu Poslanik odgovori:
„Kada uradiš loše djelo, nakon njega , odmah, učini dobro djelo izbrisat ćeš ovo prvo!“
Rekao sam: „O Allahov Poslaniče, da li la ilahe illallaah spada u dobra djela?“
Rekao je: „To su najbolja dobra djela! „ ( Bilježi ga Ahmed, Sahih: As-silsiletu-s-sahihatu, 361/3.

Draga braćo i poštovane sestre, mi smo na pragu mubarek mjeseca – mjeseca muharrema, koji je samo još jedan u nizu Allahovih darova i blagodati prema ummetu Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, nakon ramazana, hadždža i drugih ibadeta.

Stoga se na blagodat mjeseca muharrema trebamo zahvaliti na taj način što ćemo postiti u ovom mjesecu, prije svega 10.dan muharrema:

Od Ebu Hurejre prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najbolji post poslije mjeseca ramazana je post Allahovog mjeseca muharrema. Najbolji namaz poslije obaveznog je noćni namaz. „ (Muslim)

 

Ako se kaže: „Kako objediniti predaje koje se navode o vrijednosti posta Allahovog mjeseca muharrema i predaje o vrijednosti mjeseca ša'bana za kojeg se kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u njemu mnogo postio? Naime, navodi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: ”Nisam vidjela da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, više postio nego u mjesecu ša'banu.” U drugoj predaji se navodi: „Postio je čitav ša’ban.“ (Buharija).

Na to je odgovorio imam En-Nevevi, rahimehullah, rekavši: ”Moguće je da mu je dato znanje o vrijednosti posta mjeseca muharrema pred kraj njegovog života, pa nije mogao da mnogo posti u mjesecu muharremu, ili se desilo da je imao mnogo opravdanja da ne posti, kao što su npr. putovanja ili bolest.“

U svakom slučaju, ukoliko ti je teško da postiš čitav mjesec muharrem, nemoj propustiti da barem ispostiš Ašuru – deseti dan mjeseca muharrema. O njegovoj vrijednosti navodi se sljedeći hadis: „ Nadam se od Allaha nagradi za post dana Ašure u vidu brisanja grijeha iz prošle godine.“ (Muslim )
U drugoj verziji hadisa stoji: ”Post dana Ašure briše grijehe iz prethodne godine.”

 

Sunnet je postiti deveti i deseti dan mjeseca muharrema kao vid suprotnog postupanja židovima, kao što se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ako doživim sljedeću godinu, postit ću sigurno i deveti dan.” (Muslim)

Potpuna forma posta ogleda se u postu devetog, desetog i jedanaestog dana.

Učenjaci spominju tri stepena posta Ašure.
Najniži je da se isposti sam deseti dan, a više od toga da se isposti deveti sa njim, a više od toga je da se isposti i jedanaesti.

Prilikom posta ne smiješ izgubiti osjećaj njegove općenite vrijednosti, a posebno da se tim postom dana Ašure brišu grijesi za prošlu godinu. Također, tokom posta ne smiješ zaboraviti veličinu ovog dana i pobjedu islama i ponos vjernika iz prošlosti.

Od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je u Medinu i vidio kako židovi poste dan Ašure. Upitao je: ‘Šta je ovo?’, a oni rekoše: ‘Ovo je dobar dan, dan u kojem je Allah spasio sinove Israilove od njihovog neprijatelja.”’ (Buharija)

U rivajetu: ”Ovo je veliki dan u kojem je Allah spasio Musaa i njegov narod, te potopio Faraona i njegov narod.” (Muslim)

 

Dragi brate/sestro, dok postiš ne zaboravi u dovi Islam i muslimane od istoka do zapada. Zamoli Allaha da ti pomogne da dobrim djelima i bogobojaznošću popravi tvoje stanje, popravi iman tebe i porodice, jer jak iman pojedinca, onda jak iman porodice, potom jak iman džemata, zatim jak iman društva jeste upravo naš put ka vraćanju ponosa Islamu. Molimo Allaha da nam svima u novoj 1436.h.g. podari bereketa i hajra, snage imana da ustrajemo na putu Islama i da naše sutra bude bolje nego danas. Molimo Allaha subhanehu we te’ala da rane ummeta zacijeli radosnim vijestima i pobjedom.

Preispitaj sebe i učini hidžru ka svjetlijoj budućnosti: budućnosti imana i dobrih djela

 

Za Akos.bA piše A.G

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top