Islamske teme

Pouke o moralu i bogobojaznosti: Ispravan odnos prema hrani i jelu

– prije i poslije jela treba oprati ruke:

– započeti jelo sa Bismilah, pa će biti bereketa:

– jesti malo, jer je Muhamed a.s. rekao: ” Polusitost (dijeta) je glava svakog dobra na zemlji, a prejedanje je glava svakog zla na zemlji;”

– smije se jesti samo ono što je muslimanu dozvoljeno, radilo se o jelu ili začinu;

– treba izbjegavati prevruća i prehladna jela i pića, kao i ona koja su preslana, premasna i prezačinjena;

– ne smije se hrana rasipati i bacati. Prema njoj se treba odnoaiti posebno korektno i razumno, sa ljubavlju i poštovanjem, jer se u stvari radi o Božijim nimetima.

O korišćenju vremena

Vrijeme je nešto što se ne može vratiti, što se ne može dati, kupiti, oteti. Ono što se može iskoristiti ili ne, upropastiti ili ne, izgubiti ili ne. Zato Islam naređuje veoma ozbiljan tretman vremena. Po islamu: ko vjeruje u Allaha dž.š. i Sudnji dan taj treba da cijeni vrijeme, da ne dozvoli da mu ijedan momenat prođe uzalud. Posebmo kada znamo da se u jednom času može nepovratno izgubiti veoma mnogo, da čovjek u samo jednom času može upropastiti, odnosno da u jednom času može obezbjediti vjećnu sreću, onda nam je dovoljno jasno da naš stav prema vremenu, koje predstavlja izuzetnu dragocjenost, mora biti do kraja ozbiljan i promišljen. Ovu specofičnu riznicu treba iskoristiti do maksimuma. To će nam koristiti posebno na Ahiretu, kada budemo ubirali plodove svoga rada na ovom svijetu.

Kada čovjek osvane pa klanja sabah, treba da je sretan i zahvalan Allahu dž.š. što mu je pružio priliku da iskoristi i ovaj dan što će mu vrijediti u vječnom životu. Jer, da ga je na spavanju zadesila smrt tada bi, kao i svi umrli, želio da je živ, da slavi Allaha dž.š. i na taj način zarađuje za Ahiret.

Pravi musliman će, za svaki svjesno napravljeni prekršaj, sam sebe kazniti, kako bi se prevaspitao. Tako, na primjer, zbog prejedanja ili konzumiranja sumnjive hrane, on će se kazniti glađu, postom; zbog gledanja u ono što je zabranjeno, haram, on će gledati samo preda se.

Zabilježeno je da je hazreti Omer r.a. jedanput zakasnio u džemat na ikindiju pa je sam sebe kaznio time što je uvakufio komad zemlje čija je vrijednost iznosila 2000 dirhema.

Ibni Omer, pak, jednom prilikom zakasni na akšam namaz toliko da je ugledao dvije zvijezde. Zbog toga je oslobodio svoja dva roba.

Izvor: Pouke o moralu i bogobojaznosti

Autor: Derviš Spahić

Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Povezani članci

Back to top button