Islamske teme

Pouke o moralu i bogobojaznosti: Dužnosti prema braći muslimanima

 Ona mu je važna samo zato što mu je prilika da se pobrine za zagrobni, vječni život. Pojednostavljeno rečeno i shvaćeno: život na ovom svijetu, ma koliko trajao, nije ništa drugo nego zarađivanje, dobivanje svojevsne ulaznice za mjesto na ahiretu. Ko bude radio dobro čeka ga Džennet, a ko bude radio zlo, ako mu se Allah ne smiluje, čeka ga Džehennem.

Svaki čovjek može da djeluje samo na tri kolosijeka. Njegova djela na svakom od ovih kolosijeka, već prema namjeri, suštini i prirodi, mogu biti pozitivna ili negativna, dakle dobra ili loša. Ona prozilaze iz čovjekovog stava i odnosa prema svakom od ova tri kolosijeka. To su, ustvari, ove tri relacije:

 • čovjek prema Allahu, dž.š.,
 • čovjek prema samom sebi i
 • čovjek prema ostalom svijetu.

Prema islamskom učenju čovjek mora biti najoprezniji kada je u pitanju ovo treće. Musliman će posvetiti najveću brigu, pažnju i ljubav njegovanju i razvijanju svoga dobrog, pozitivnog stava prema svojoj okolini. Činjenica je da se možemo ogriješiti i o svoje vlastito biće, ali i tad ne moramo biti teško zabrinuti, jer ćemo, sigurno, sami sebi ipak oprostiti. Međutim, ogriješiti se o nekog drugog predstavlja mučnu nepoznanicu. Niko nam ne može garantirati da će nam oprostiti osoba o koju smo se ogriješili.

Kur’an na mnogo mjesta upućuje ljude kako treba da postupaju jedni prema drugima. On daje duboka, mudra rješenja, kojima se međuljudski odnosi, u svim svojim vidovima, mogu poboljšati.

„Prihvatite se za Božije uže i ne cjepkajte se.“ (Ali Imran, 103.)

„Ako dvije skupine vjernika zarate, izmirite ih!“ (Hudžurat, 10.)

„Neka među vama bude jedna skupina ljudi koji će pozivati na dobro i naređivati lijepa, a zabranjivati ružna djela! To su oni koji će biti spašeni.! (Ali Imran, 104.)

O ovom pitanju posvećivao je posebnu pažnju, ozbiljnost i brigu naš Pejgamber, a.s. Čitavim svojim životom, čitavim svojim djelom on je najblistaviji primjer kakav mora biti musliman prema drugima. U nastavku ćemo navesti par izreka Muhammeda, a.s, koje se odnose na ovu materiju:

„Najbolji je musliman onaj od čijeg su djela i riječi mirni i sigurni drugi muslimani.“

„Čovjek će biti (na ahiretu) sa onima koje je volio.“

Na Sudnjem danu Allah, dž.š., reći će: „Gdje su oni koji su se voljeli bez ikakvog interesa, već samo radi mene? Danas ću ih staviti u moj hlad, osim kojeg drugi ne postoji.“

Mnogobrojne su dužnosti muslimana prema drugim muslimanima. Ovdje navodimo neke:

 • željeti bratu muslimanu ono što se želi samom sebi
 • savjetovati svoju braću, jer je savjet vjerski temelj
 • nipošto ne uvrijediti brata muslimana
 • ne veseliti se ničijem zlu, stradanju ili nevolji
 • razgovoriti svoga brata kada je u nekoj žalosti
 • posredovati u izmirenju zavađenih
 • uzeti u zaštitu svoga brata ako ga neko podcjenjuje ili napada
 • ne zavidjeti na Allahovim darovima, jer zavidnost šteti zavidniku
 • prikrivati tuđe sramote i ne istraživati tuđe mahane
 • hedije uzvraćati hedijama
 • posjetiti bolesnika, makar bio i milju daleko
 • imati sažaljenje prema bratu kada je u nevolji
 • odgovoriti na pitanje
 • odazvati se na poziv
 • čuvati prijateljstvo
 • pozdravljati selamom
 • muslimanu klanjati dženazu i ispratiti ga do mezara.

Izvor: „Pouke o moralu i bogobojaznosti“

Autor: Derviš Spahić

Za Akos.ba priredila: Adela Kukić

Povezani članci

Back to top button