Islamske teme

Poslanikova djeca: Kasim – prvi sin Muhammeda, a.s.

Kasim – prvi sin iz braka hazreti Hatidže, r.a., sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, je najvjerovatnije rođen dvadeset šest, dvadeset sedam godina prije Hidžre. Ta se godina poklapa sa 596. godinom, po Miladu.

Prema Ibn Hazmu, hazreti je Hatidža, r.a.,  djetetu nadjenula ime Abduluzza, po jednom od svojih predaka, ali pošto se Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nisu sviđala imena te vrste on je promjenio u Kasim (onaj koji dijeli, koji daje sadaku). Allahov Poslanik, s.a.v.s., je po prvome djetetu Kasimu, ponio nadimak Ebu Kasim. Ibn Abdilberr prenosi da se po tome pitanju slažu svi učenjaci. Razilaženje postoji po pitanjima koliko je dugo Kasim živio, te kada je preselio. Neki kažu da je živio samo sedam dana; neki sedam mjeseci; neki da je prešao period dojenja, pa čak i da je doživio period temjiza(period u kojem dijete počne razlikovati dobro od zla, a to je sedam godina otprilike), ili da je dostigao doba, u kojoj se počinje penjati na jahalicu. Iako postoje predanja o tome da je preselio u drugoj, ili četvrtoj godini, kada se u obzir uzmu rivajeti u kojima se navodi da je preselio u periodu kada djeca običavaju prohodati, onda najizglednije djeluje da je preselio kada je imao dvije godine. Kasim je preselio u Mekki, 598. godine po Miladu. Prema jednome predanju koje se nalazi u Sunenu Ibn Madže, Kasimu je ostalo malo vremena da izađe iz perioda dojenja, te je tada preselio. Hazreti Hatidža, r.a., je izrekla žaljenje što je preselio, prije upotpunjavanja perioda dojenja. Allahov joj je Poslanik, s.a.v.s., kazao da će dojenje okončati u Džennetu. Nakon preseljenja na ahiret Kasima, Allahov je Poslanik, s.a.v.s., došao do hazreti Hatidže, r.a., a ona je plakala. Rekla mu je: „Allahov Poslaniče, pune su mi grudi mlijeka za Kasima. Da je, bogdo, poživio, i upotpunio period dojenja, bilo bi mi mnogo lakše.“ Allahov joj Poslanik, s.a.v.s., reče: „Ako želiš, da ti pokažem njegov glas u Džennetu, da ga čuješ.“ Ona će na to: „Ne, ja vjerujem Allahu i Njegovome Poslaniku.“ Prema drugom rivajetu, Allahov je Poslanik, s.a.v.s., kada je preselio Kasim, kazao: „U Džennetu za njega ima jedna dojilja. Ona će dovršiti njegovo dojenje.“

Ibn Ishak, koji je upotrijebio jedan generalni izraz uvezi smrti djece Allahova Poslanika, s.a.v.s., zabilježio je da su mu kćerke doživjele očevo poslanstvo, a sinovi da su umrli prije toga. Prenosi se predanje da je Kasim preselio u periodu džahilijeta, ali se prenosi i da je to bilo nakon poslanstva. Oni koji prihvataju mišljenje da je Kasim preselio nakon poslanstva, za najvažniji oslonac i dokaz uzimaju da se među povodima objavljivanja sure El-Kevser ubraja i smrt Kasima.Kada je Kasim preselio, As b. Vail je rekao: „Muhammed je od djece ebter,“ u smislu da neće imati djece koja će mu nastaviti lozu. Potom je Allah, dž.š., na to objavio: „Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.“ Ako se u obzir uzme da je Kasim umro prije poslanstva, a Abdullah nakon, onda je vjerovatnije da su te riječi kazane nakon smrti Abdullaha.

Izvor: Hazreti Hatidža, majka pravovjernih

Autor: Omer Sabuncu

Prijevod: Dženan Hasić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button
WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.