Brak i porodicaObrazovanje i odgoj

Poslanik Muhammed, a.s., u našem porodičnom životu

On je isticao kako je porodica mjesto duševnog i mentalnog mira i spokoja. U njegovom porodičnom životu možemo naći vrijedne pouke za istinsku i dugotrajnu sreću i duševni spokoj, posebno za supružnike.

Naša primarna obaveza u životu jeste da proučimo i primijenimo život Muhammeda, a. s. Moramo se odgajati i obrazovati u svjetlu njegovog života, uzeti ga za uzor i upoznati svijet s Poslanikom, a.s., koji je poslan kao uzor čovječanstvu, kako bi ljudi mogli usvojiti njegove riječi, ponašanje i djela. Danas se u svijetu primjećuje velika sklonost ka dubokoj depresiji, posebno unutar porodičnog kruga i života. Shvatamo kako znanost i tehnologija koje stalno napreduju neslućenom brzinom nisu u mogućnosti osigurati sreću čovječanstvu. Ljudi bivaju ostavljeni u borbi sa svojim osjećajima. Uzvišeni Allah, dž.š., poslao je poslanike kako bi uputili ljude i zaštitili ih od sličnih emocionalnih kriza i potištenosti. Posljednji poslanik koji je poslan bio je Muhammed, a. s. On je uzor i predvodnik cijelom čovječanstvu.

U mnogim svojim izrekama, hadisima, poslanik Muhammed, a. s., naglašavao je važnost porodice. On je isticao kako je porodica mjesto duševnog i mentalnog mira i spokoja. U njegovom porodičnom životu možemo naći vrijedne pouke za istinsku i dugotrajnu sreću i duševni spokoj, posebno za supružnike.

Ukazujući na osjećajnu i profinjenu prirodu žene, poslanik Muhammed, a. s., podučavao je kako je nužno da se prema ženama odnosimo s ljubavlju i saosjećanjem. On je životni uzor i ideal kad govorimo o odnosu prema ženama. I u tom domenu ističe se njegov uzvišeni karakter. Poslanik Muhammed, a. s., posjedovao je najprofinjenije ljudske osjećaje. On je bio savršen prijatelj i otac. Nije samo naređivao i govorio kako glava kuće treba da se odnosi prema ostalim ukućanima i članovima porodice. Poslanik, a. s., je svoj savršeni odnos pokazao djelima koje je činio svakim danom svog života. U ovom smislu, u jednom hadisu se kaže: „Najbolji ljudi su oni koji su najbolji prema svojim porodicama. Što se mene tiče, ja sam  najbolji prema svojoj pordici“ (Ibn Madže, I, 136). „Najbolji ljudi su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“

Kako bismo ostvarili sreću i spokoj na ovom svijetu i na ahiretu, moramo se upoznati s ponašanjem i načinom života Poslanika, Muhammeda, a. s., i slijediti ga. Nadalje, moramo naše porodice upoznati s porodičnim životom Poslanika, a. s., kao i naše društvo s društvom koje je on oblikovao. U plemenitom Kur’anu, Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: „Vi u Allahovom, dž.š., poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj, dž.š., milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha, dž.š., spominje.” (Kur’an, 33: 21). U ovom ajetu Allah, dž.š., nam naređuje da slijedimo primjer Poslanika Muhammeda, a. s.  Poslanik, a.s., je kazao: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi.” (ElMuvetaHusn elhuluk, 8). Ovo je, dakle, Poslanikova, a.s., sveta i uzvišena misija. Shodno tome, nakon njega ova obaveza prelazi na nas, njegove sljedbenike. Mi moramo uzeti Poslanika, a.s., za uzora i taj uzor prenijeti na naše porodice iz generacije u generaciju. Jedina ispravna staza jeste ona kojom je hodio Poslanik, a.s. Stoga, iz njegovog života moramo crpjeti i prakticirati bezbrojne lekcije i pouke.

Božiji poslanik, a.s., u svojim hadisima nikad nije spominjao ljude koji su odustajali od međuljudskih odnosa ili vodili samotnički život kako bi se što više posvetili Bogu, kao ni one koji ni na koji način ne žele iskazati ljubav prema ovome svijetu. Suprotno od toga, on je preporučivao socijalan život koji je podrazumijevao brojne prijatelje od kojih bismo mogli dosta toga naučiti. U svom domu, Poslanik Muhammed, a. s., raspoređivao je vrijeme u tri dijela. Prvi dio bio je namijenjen za molitvu, drugi za porodicu i treći za njega. Vrijeme provedeno s porodicom Poslanik, a. s., nije smatrao izgubljenim. On je također pokazao kako stečeno znanje prvo treba biti podijeljeno s porodicom i svojim bližnjima.

Važnost koju je poslanik Muhammed, a. s., pridavao porodici i prijateljstvu predstavlja model prema kojem možemo održati naše porodice snažnim i ujedinjenim, te prema kojem možemo osnovati sretan porodični život i uživati u njemu.

Vrijednost i životnost poruke Poslanika Muhammeda, a. s., i danas je nepromijenjena. Prvo i najvažnije je da u njemu nalazimo „najbolji uzor koji nas predvodi i upućuje“ kako to kazuje Kur’an. Muhammed, a. s., uzor u ponašanju, manirima, rječitosti, koji je kazao kako je Džennet pod majčinim nogama, savršen je primjer kako se štite prava žene i kako se brine o svijetu žene, baš kao što je uzvišeni primjer za sve ostalo. Poslanik, a. s., čija su djela i riječi oblikovani isključivo Kur’anom, u mnogim je hadisima jasno kazao kako je žena jedna od tri stvari koje najviše voli na ovome svijetu.

Uzvišeni Allah, dž.š., u Kur’anu kaže: „Živite sa ženama lijepo i na najljepši način se ophodite prema njima“ (Kur’an, 4:19). Ovaj ajet je imao važnu ulogu u životu poslanika Muhammeda, a. s., i to je savjet koji je često upućivao svojim ashabima. Veoma je značajna i sljedeća izreka Enesa Ibn Malika: „Najbolji vjernik je onaj koji se najbolje i najnježnije odnosi prema svojim bližnjima i svojoj porodici.“ (Ibn Hanbel, VI/47). Stoga, kao uzore u svome životu i ponašanju trebamo uzeti poslanika Muhammeda, a. s., i njegovu porodicu. Njegova univerzalna poruka najvažniji je izvor u kojem možemo naći rješenja za brojne probleme koji nas danas muče i proganjaju.(beeinspred.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button