Islamske temeU Fokusu

Politički aktivizam, ibadet i dobročinstvo?

Da li je moguće da politički aktivizam bude ibadet i način približavanja Uzvišenom Bogu?

Kako pojedinac kroz svoje političko djelovanje može činiti dobročinstvo? Da li je politički aktivizam dio vjere, za čiji trud ćemo biti nagrađeni ili kažnjeni?

Mnogi su ostali zbunjeni zapitkujući se o tome da li trebaju biti politički aktivni ili ne? Na poljsetku su odustajali, smatrajući da je za njih nezahvalno djelo baviti se time, i da od političkog aktivizma neće imati nagradu na Ahiretu, za razliku od onih koji ostaju u mesdžidima učeći Kur’an i klanjajući obavezne i dobrovoljne namaze.

Politički aktivizam kao ibadet i dobročinstvo

Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: „Reci: “Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman.“ (Al- En’am 162, 163)Poimanje i razumijevanje ibadeta u praksi ne svodi se samo na namaz, post i učenje Kur’ana, naprotiv, ibadet podrazumjeva sve korisno što jedan pojedinac može učiniti tokom svog života, kao što je podučavanje vjeri, kritikovanje i analiziranje društva, ekonomska ulaganja, osnivanje kompanija i zapošljavanje drugih, naučna istraživanja, kao i sve ostalo čime može pomoći i doprinijeti razvoju zajednice… Prema tome politički aktivizam također spada u ibadet, za što ćemo biti nagrađeni, ako smo imali iskren nijet čineći to samo Allaha radi.

Važnost iskrenog nijeta

Svaki vjernik treba preispitati svoj nijet, prije činjenja bilo kojeg djela, prema kome će biti nagrađen, jer prema nijetu se određuje da li ćemo biti nagrađeni ili kažnjeni za učinjeno djelo. Omer b. Hattab prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao:“Zaista se sva djela određuju prema nijetu, i svakome pripada ono što je naumio, pa ako neko učini hidžru Allaha radi i Njegovog Pslanika, od Allaha će dobiti nagradu, a ako neko učini hidžru radi ovosvjetske koristi ili da bi se oženio u tome će i uspjeti.“ (Buharija i Muslim)

Ako imamo namjeru da budemo politički aktivni kako bi pomogli pojedincima da dođu na visoke pozicije ili kako bi istakli najbolje i najpravednije u našem društvu, a isto tako ukazali na korumpirane i one koji destruktivno i negativno utječu na zajednicu, prema tom nijetu ćemo biti nagrađeni od Allaha dž.š. Ako se želimo politički angažovati da bi postigli ličnu korist ili postigli ovosvjetski cilj u domenu sticanja što većeg bogatsva ili utjecajne funkcije, tada ćemo imati uspjeh samo na ovom svijetu, i nećemo za to dobiti nagradu na Ahiretu.

Strpljivost

Politički aktivizam je svojstven po tome što ste u konstantnom kontaktu i dodiru sa ljudima, te ih uvijek trebate poticati da biraju najbolje među njima koji paze na svoja djela, i koji će brinuti o interesima i dobrobiti društva i države. Tokom cjelokupnog vašeg zalaganja za zajednicu naići ćete na one koji će vas ohrabrivati i pomagati u vašem aktivizmu, ili na one koji će vas sputavati i sprjećavati da uspijete, optužujući vas za političku ili drugu vrstu pristrasnosti. Svaki musliman treba znati hadis u kojem Poslanik a.s. kaže: „Vjernik koji je u kontaktu s ljudima, i strpljiv je na njihova uznemiravanja, bolji je od vjernika koji nije u kontaktu sa svojim sunarodnjacima.“ (Tirmizi) Sjetimo se koliko je samo naš Poslanik a.s. na početku primanja Objave bio izložen patnjama svoga naroda.

Čuvanje časti drugih

Poslanik s.a.v.s. je često ashabe podjsećao na čuvanje časti i ugleda drugih, kao što možemo vidjeti iz sljedećeg hadisa gdje kaže: „Neka mi niko od vas ne prenosi išta o drugima, ja želim biti sa vama smirenog srca.“, (Tirmizi i Ebu Davud). Neko od tabi’ina je rekao, shvatili smo da nas drugovi Poslanika ni o čemu više nisu opominjali kao o čuvanju časti i ugleda drugih. S toga svaki vjernik treba izbjegavati da iznosi laži i neistine o drugima i o njihovojčasti, i neka pazi na svoj jezik od ogovaranja drugih, posebno u periodu kada su predizborne aktivnosti.

Možemo vidjeti u hadisu Poslanika a.s. šta čeka one koji ogovaraju druge, gdje kaže:“Kada sam bio na Mi’radžu prošao sam pored skupine ljudi koji su grebali bakrenim noktima svoja lica i prsa, te upitah: Ko su ovi ljudi, Džibrile? To su oni koju su ogovarali druge ljude i kaljali njihovu čast“. (Ebu David i Ahmed) Trebamo braniti čast drugih muslimana, jer je to jedan od islamskih imperativa, i znak bratstva, a također jedan od razloga zbog kojeg ćemo biti spašeni od džehennemske vatre, jer je naš Miljenik rekao: „Ko sačuva čast i ugled svoga brata, zaslužio je da ga Allah sačuvaod džehennemske vatre na Sudnjem danu“. (Tirmizi)

Pazi se ako se nađešu društvu ili prisustvu lažljivaca, besposličara, i onih koji druge ogovaraju, provjeri sve što govore, i sjeti se riječi Gospodara: „O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.“ (El Hudžurat, 7)

Autor: dr. Mohammad Yousuf Shatti (د. محمد يوسف الشطى)

Prijevod na bosanski: Dženan Karač

Tekst preuzet iz časopisa „Al-Mujtama’a“, februar/mart 2012.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button