Biseri mudrosti

Ovih pet osobina uzrokuje pojavu slijedećih pet stvari

Pet osobina ili svojstava uzrokuje drugih pet.

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Petero je za petero: ljudi neće poništiti obavezu (ahd), a da im neće biti nametnut njihov neprijatelj; neće suditi po nečemu drugom osim onom što im je Allah objavio a da im se neće proširiti siromaštvo i neimaština; neće se među ljudima pojaviti nemoral a da se neće proširiti i smrt; neće varati na vagi, a da im neće biti uskraćena ljetina i krizne godine; i neće uskratiti zekat, a da im neće biti uskraćena kiša.” (El-Džamiu’s-Sagir, 3945)

Ljudi neće prekršiti ono na šta su se obavezali Allahu ili svoju obavezu spram drugih a da im se neće nametnuti njihov neprijatelj kao odmazda za njihovo kršenje obaveze koju su uzeli da ispoštuju. Potom, neće zanemariti ono što je objavljeno u Kur’anu, namjerno ili iz neznanja, a da im se neće pojaviti siromaštvo. Neće se proširiti blud u društvu, da se to prešuti i ne osuđuje počinitelj, a da im se neće proširiti umiranje. Kao što se desilo s Israelićanima. Neće ljudi varati na vagi, a da im neće biti uskraćen blagoslov u usjevima i da ih neće zadesiti kriza. I neće uskratiti zekat onom ko ga zaslužuje, a da im neće biti uskraćena kiša.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button