Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Pet osobina dobrih i čestitih Allahovih robova

Pet osobina dobrih i čestitih Allahovih robova

Glagol „berre“ u arpskom jeziku označava lijepo ponašanje i dobročinstvo. Kur'an na više mjesta sadrži izvedenice ovog glagola koji u pravilu označava nešto lijepo i dobro.

Jedino od Allahovih lijepih imena je El-Berr البرّ što u prijevodu znači Dobročinitelj.

Riječ „ebrar“ označava dobre Allahovo robove, one koji čine stalno čine dobro.

Značenje riječi „birr“ spominje se u slijedećem kur'anskom ajetu:

„Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.“ (Kur'an, 2:177)

U navedenom ajetu su spomenute osobine onih koji čine dobro u koje, prije svega, spada vjerovanje/iman ili uputa koja je ujedno i najveće dobročinstvo koje čovjek može učiniti prema samome sebi. Dok je zabluda i nevjerovanje najveće zulum kojeg čovjek čini prema svojoj duši, jer da bi nečija dobra djela bila uopće prihvaćena kod Stvoritelja, uslov je da bude vjernik i da vjeruje u Allaha. Dakle, pet imanski šarta koje smo svi učili u mektebu je to u šta spada iman i vjerovanje jednog muslimana.

Nakon imana djela koja se u ajetu spominju kao dobročinstvo i čestitost nabroja su redosljedom na prvom mjestu i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva. Dakle, udjeljivanje. Zatim se spominje obavljanje molitve i davanje zekata, te izvršavanje obaveza.

Zanimljivo je, kad smo već kod obaveza, kako je ovo jedna od većih pošasti dašanjice u smislu da se javlja u vidu fenomena neizvrašavanja preuzetih obaveza zbog čega nastaje nered u društvu i remete se međuljudski odnosi.

U ajetu se zatim spominje izdržljivost u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom, a onda ajet završava riječima „Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.“

Iz navedenog vidimo da su dobročinstvo i čestitost sazdani isključivo na bogobojaznosti i svijesti o Allahu, dž.š., te da se nakon vjerovanja/imana bez kojeg nisu kabul dobra djela, spominje pet osobina dobrih i čestitih robova vjernika.

Musliman na dunjaluku treba da radi kako bi postigao halal opskrbu i da se trudi da nauči koja su to dobra kojima Kur'an Časni i Sunnet Poslanikov, a.s., pozivaju kako bi bili od onih koji su stalno u hajru i čestitosti i koji ostvaruju nagradu koju im je njihov Gospodar obećao.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top