Historija i tradicija

Osmatračnica na starim bosanskim kućama: “Ko je došao – pendžer”

To je prozor s mušepcima ispupčenim prema ulici kroz koji se moglo vidjeti ko je došao, ko to udara o zvekir, a da ukućanin ne bude uočen. Prednost ovog "pendžera" bila je i to što se vrata nisu morala otvoriti ako je pred njima neželjena osoba.

Svi manje-više znamo za “pendžere s mušepcima” na bosanskim kućama iz osmanskog doba. Znamo kako su izgledali i da su gustim drvenim rešetkama (mušepcima) skrivali intimu muslimanske kuće.

Ali postoji jedan “pendžer”, odnosno prozor s mušepcima, čija je namjena malo drukčija. Ovo je takozvani Ko je došao – pendžer!

To je prozor s mušepcima ispupčenim prema ulici kroz koji se moglo vidjeti ko je došao, ko to udara o zvekir, a da ukućanin ne bude uočen.

Vrata bi otvarao muškarac ako je musafir (gost) bio muško i obratno, ako je žena bila na vratima, otvarala ih je žena iz kuće.

S ovog se prozora moglo i razgovarati s nekim ko je vani a da se ne izlazi, što je poznato kao “ašikluk”.

Prednost ovog “pendžera” bila je i to što se vrata nisu morala otvoriti ako je pred njima neželjena osoba ili ako je došla u nevakat!

(Izvor: Adnan Muftarević, Facebook status)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button