Liderstvo i menadžment

Oslobodite svoj potencijal: Ako je ‘lift’ za uspjeh u kvaru, stepenište je uvijek dostupno!

Drugi dio

 Sreća iziskuje ciljeve

Erl Najtingejl je jednom napisao:” Sreća je progresivna realizacija dostojnih ideja, ili ciljeva”.

Istinsku sreću osjećamo samo onda kad napredujemo, korak po korak,prema nečemu što nam je važno. Viktor Frankl. osnivač logoterapije, napisao je da je najveća potreba ljudskih bića osjećaj smisla i svrhe u životu.

Ciljevi nam pružaju osjećaj smisla i svrhe. Ciljevi nam daju osjećaj za pravac. Krećući se prema cilju, osjećamo se sretniji i snažniji. Osjećamo da imamo više energije i da smo efikasniji. Osećamo se sposobniji i imamo više povjerenja u sebe i svoje sposobnosti. Svaki korak koji preduzmemo u pravcu svojih ciljeva pojačava naše uvjerenje da ubuduće možemo da zacrtamo i ostvarimo još veće ciljeve.

Danas je vise ljudi uplašeno od promjena i brine o budućnosti nego u jednom drugom periodu naše historije. Jedna od velikih koristi zacrtavanja ciljeva jeste to što nam ciljevi omogućavaju da kontrolišemo pravac promjena u svom životu. Ciljevi nam omogućavaju da obezbjedimo da promjene u našem životu uglavnom određujemo i usmjeravamo sami.

Ciljevi nam omogućavaju da ulijemo smisao i svrhu u sve što radimo.

Jedno od najvažnijih učenja grčkog filozofa Aristotela bilo je da je čovjek teleološki organizam.Grčka riječ teleos znači ciljevi. Aristotel je zaključio da je cjelokupno ljudsko djelovanje na neki način svrsishodno. Sretni ste samo onda kad radite nešto što vas približava onome što želite. To nameće neka velika pitanja. Koji su vaši ciljevi? Koje svrhe imate na umu. Gdje želite da se nađete na kraju dana?

Jasnoća je sve

Vaš urođeni potencijal je nevjerovatan. Imate u sebi, ovog časa. sposobnost da ostvarite skoro svaki cilj koji možete sebi da postavite. Vaša najveća odgovornost prema samom sebi jeste da uložite onoliko vremena koliko je potrebno da biste bili apsolutno načisto sami sa sobom u pogledu onoga što želite i kako najbolje možete to i da ostvarite. Što je veća jasnoća u pogledu vaših istinskih ciljeva, to će se više potencijala oslobađati u vašem životu.

Vjerovatno ste čuli o tome da prosječna osoba koristi svega 10 odsto svog potencijala. Žalosna činjenica je da, prema podacima Stenfordovog univerziteta, prosječna osoba funkcioniše sa svega oko 2 odsto svog mentalnog potencijala. Ostatak samo čuči u rezervi, i čuva se za neka kasnija vremena. To je isto kao da vam roditelji ostave nasljedstvo vrijedno 100000 dolara, a vi od toga za života uzmete i potrošite samo 2000.

Preostalih 98000 dolara prosto stoji na računu, sasvim neiskorišteno.

Razvijajte goruću čežnju

Polazna tačka za ostvarivanje svih ciljeva jeste čežnja. Morate da razvijete intenzivnu, goruću čežnju prema svojim ciljevima, ako odista želite da ih ostvarite. Tek onda kad vaša čežnja postane dovoljno jaka, imaćete i energije i unutrašnjeg poriva da prevaziđete sve prepreke koje će vam se naći na putu.

Dobra vijest glasi da možete da postignete gotovo sve što dovoljno dugo i žarko priželjkujete.

Velikog naftnog magnata, milijardera H. L. Hanta su jednom priupitali koja je tajna njegovog uspjeha. Odvratio je da su za uspjeh potrebne dvije i samo dvije stvari. Prvo, rekao je, morate tačno da znate šta želite. Većina ljudi nikad ne donese tu odluku. Drugo, rekao je, morate da odredite cijenu koju ćete morati da platite da biste to i postigli i potom da se date na posao da je plaćate.

Model uspjeha ,,menza”

Život više liči na menzu nego na restoran. U restoranu, pojedete kompletan obrok i potom platite račun. Ali, u menzi, prvo stajete u red sa poslužavnikom i sami uzimate ono što hoćete, zatim plaćate, i tek onda jedete. Mnogi ljudi griješe, misleći da će cijenu da plate tek pošto dožive uspjeh. Sjede ispred peći života i kažu: “Prvo mi daj toplotu, a ja ću poslje toga da ubacim ogrijev”.

Kao što je veliki govornik na temu motivacije Zig Zigler jednom rekao: “Lift koji vodi do uspjeha je u kvaru. Ali, stepenište je uvijek dostupno”.

Drugo važno Aristotelovo opažanje bio je njegov zaključak da krajnja svrha ljudskog djelovanja jeste ostvarivanje lične sreće. Šta god da radite, rekao je, time nastojte da na ovaj ili onaj način postanete sretniji. Možda ćete uspješno ostvariti sreću, a možda i nećete, ali ona je uvijek vaš krajnji cilj.

Ključ za sreću

Zacrtavanje ciljeva, svakodnevni rad na njihovom ostvarivanju i njihovo konačno postizanje jeste ključ životne sreće. Zacrtavanje ciljeva je toliko moćno da vas i sam čin razmišijanja o vašim ciljevima čini sretnim, čak i prije no što preduzmete prvi korak ka njihovom ostvarivanju.

Da biste otključali i oslobodili svoj puni potencijal. trebalo bi da stvorite naviku da do kraja života svakodnevno zacrtavate sebi ciljeve i radite na njihovom ostvarenju. Trebalo bi da razvijete usredsređenost laserske preciznosti, kako biste uvijek razmišljali i govorili o onome što želite, umjesto o onome što ne želite. Morate da rješite, od sad pa nadalje, da budete organizam sposoban da locira cilj, poput dirigovanog projektila ili goluba pismonoše, nepogrešivo se krećući ka ciljevima koji su vam važni.

Nema bolje garancije za dug, sretan, zdrav i prosperitetan život od kontinuiranog rada na tome da budete, imate i postižete sve više stvari koje istinski želite. Jasni ciljevi vam omogućavaju da oslobađate svoj puni potencijal za lični i profesionalni uspjeh. Ciljevi vam omogućavaju da prevaziđete sve prepreke i učinite svoja buduća dostignuća neograničenim

OSLOBODITE SVOJ POTENCIJAL

1. Zamislite da posjedujete urođenu sposobnost da postignete svaki cilj koji sebi postavite. Šta uistinu želite da budete, imate i radite?

2. Koje aktivnosti vam pružaju najjači osjećaj smisla i svrhe u životu?

3. Sagledajte svoj trenutni privatni i poslovni život i identifikujte način na koji je vaše vlastito razmišljanje kreiralo vaš svijet. Šta bi trebalo, ili šta biste mogli da izmjenite?

4. O čemu najčešće razmišljate i pričate o onome što želite, ili o onome što ne želite?

5. Koju ćete cijenu morati da platite da biste postigli ciljeve koji su vam najvažniji?

6. Šta bi trebalo odmah da preduzmete kao rezultat odgovora na navedena pitanja?

Nema putokaza

Važnost ove jasnoće je lahko razumljiva. Zamislite da stignete na obod velikog grada i kažu vam da se odvezete do kuće ili firme na određenoj adresi u tom gradu. Ali, evo i začkoljice: nema nikakvih putokaza, a vi nemate plan grada, sve što ste dobili jeste vrlo uopšten opis kuće ili firme. Pitanje glasi: šta mislite, koliko dugo bi vam trebalo da pronađete kuću ili firmu u tom gradu bez plana grada i bez putokaza?

Odgovor: vjerovatno biste dovijeka lunjali naokolo. Ako biste i natrapali na tu kuću ili firmu, bilo bi to u velikoj mjeri blagodareći čistoj sreći. Žalosno, ali to je način življenja mnogih ljudi.

Većina ljudi započne život besciljno putujući svijetom neobilježenim na kartama.To je isto kao da u životu kreću sa polazne tačke bez ciljeva i planova. Prosto se hvataju u koštac sa stvarima onda kad naiđu na njih. Često poslije deset ili dvadeset godina rada, i dalje su bez para,nesrećni na poslu koji obavljaju, nezadovoljni svojim brakom i jedva da iole napreduju. A ipak, i dalje svake večeri dolaze kući i sjedaju pred televizor, želeći i nadajući se da će stvari da krenu na bolje. Ali, uglavnom neće. Ne same od sebe.

Odlomak iz knjige: Ciljevi

Autor: Brajan Trejsi

Izdavač: Finesa

 Beograd. 2003.

Povezani članci

Back to top button