Književni kutakO obrazovanju i odgoju

Online didaktika – nova knjiga o obrazovanju putem interneta (PDF)

Knjiga Online didaktika je dostupna na platformi Media centra:

“ONLINE DIDAKTIKA” PDF PREUZETI SA OVOG LINKA

Ocijenio je da je ova knjiga posvećena aktuelnom trenutku, te da predstavlja stručna pomoć svim roditeljima i nastavnicima koji su se našli zatečeni u sistemu online nastave.

– Nažalost, većina nastavnika diljem BiH, kao i roditelja, bez adekvatne prethodne pripreme silom prilika je uvučena u proces online nastave. Došlo je do jednog velikog lutanja u tom procesu, pa i do samoukih pristupa, a svaki samouki pristup, koliko god je uspješan u jednoj dimenziji, toliko može biti opterećujući u drugoj. Upravo se to i desilo. Sistem nastave je preživio jednu od najvećih i najbržih transformacija. U rekordno kratkom vremenu, sve aktivnosti su sa sistema redovne nastave prebačene na online sistem – kazao je dr. Halilović.

Pojasnio je da literatura koja govori o organizaciji i specifičnostima online nastave u naučnom smislu, nažalost, nije masovnije dostupna, nego je “raštrkana” po ostalim knjigama didaktike ili informacijskih tehnologija.

Dr. Halilović već duže je aktivan u ovoj oblasti. Nedavno je objavio djelo “Informacijske tehnologije u životu djece i nastavi”, čiji izdavač je El-Kalem, a čiji prvi tiraž je već rasprodan, a za potrebe Islamskog pedagoškog fakulteta (IPF) u Zenici priprema djelo iz Metodike nastave islamske vjeronauke, kako bi se pomoglo nastavnicima i roditeljima.

– U Upravi za obrazovanje i u saradnji s Media centrom pripremili smo online izdanje ovog djela i činimo ga dostupnim svim našim čitaocima, u nadi da će im biti od koristi, kako da razumiju cijeli sistem online nastave, tako i da još kvalitetnije pristupe realizaciji ovog oblika nastave – kaže dr. Halilović u razgovoru za Preporod.info.

Razgovarao: Sedin Salić

Preporod.info: Koje su specifičnosti online nastave?

Dr. Nezir Halilović: Online nastava se izvodi u potpuno novom okruženju, što je velika promjena, pa su samim tim velike i njene specifičnosti. Da se razumijemo, pojmovni sistem je uglavnom ostao isti, ali je funkcionalno došlo do velikih razlika i pomjeranja unutar samog rasporeda i funkcija nastave. Da istaknemo nekoliko najznačajnijih.

Kao prvo, do sada se u didaktici govorilo o didaktičkom trouglu i tri ključna faktora nastave (nastavnik – sadržaj – učenik) i svaki od njih je detaljno razrađivan, a sada govorimo o didaktičkom pentagonu (nastavnik – sadržaj – učenik – roditelj – tehnologija), od kojih je svaki fundamentalan. U sistemu online nastave roditelj i tehnologija su faktori bez kojih nema nastave.

Drugo, iz korijena je promijenjena uloga nastavnika, koji je u klasičnoj nastavni u najvećoj mjeri predavač, dok je u online sistemu nastave on prvenstveno mentor i samo povremeno predavač.

Treće, roditelji su preuzeli čitav niz organizacijskih dimenzija škole, umjesto zvona za početak i kraj časa, oni bude svoju djecu i paze da ne zakasne ili da ne rade previše. Oni nabavljaju sva pomoćna sredstva, oni pojašnjavaju lekcije djeci koja ne razumiju materijale koje im nastavnici pošalju, oni kontrolišu da li djeca prepisuju za vrijeme testova ili im čak u tome pomažu, itd. Jako mnogo je obaveza koje je sistem online nastave nametnuo roditeljima.

Četvrto, došlo je do pomjeranja i unutar same pripreme za nastavu. U ranijem periodu nastavnik se pripremao za nastavu vodeći računa o učioničkom ambijentu, dok se sada priprema nastavnika fokusira prvenstveno na pripremanje sadržaja. Kompletan sistem online nastave u najvećoj mjeri ovisi o kvalitetu sadržaja koje nastavnici pripremaju i šalju učenicima. Nastavni sadržaji sada moraju biti koncipirani po modelu programiranog ili poluprogramiranog učenja, a za koje realno naši nastavnici nisu blagovremeno pripremani, a pogotovo ne naši roditelji koji sada moraju te sadržaje dodatno objašnjavati učenicima.

Peto, Online sistem nastave je u dobroj mjeri potisnuo ukupnu odgojnu dimenziju nastave i škole i preuzeli su je roditelji. Odgojna dimenzija je sada fokusirana na odnos prema radu, vremenu, itd.

Šesto, tehnologija je postala toliko fundamentalna da bez nje nema više nastave. Poređenja radi, ako nestane internete konekcije, to je kao da zemljotres sruši učionic. Mada, čak i u slučaju zemljotresa, vi čas možete nastaviti u prirodi, dok u ovom sistemu jednostavno morate ponovo čekati uspostavu konekcije.

Ukratko, jako mnogo je specifičnosti online nastave o kojima se mora voditi računa.

Preporod.info: Koje ste najveće poteškoće prepoznali u dosadašnjem odvijanju online nastave, a koje su prednosti?

Dr. Nezir Halilović: Što se poteškoća tiče, one su većini čitalaca dobro poznate, jer malo koga nisu zadesile. U najkraćem, riječ je so slabom snalaženju u radu u online okruženju, zatim slanje preobimnih materijala koji su pripremani za model klasične nastave, a nije se uvažilo da je ovo potpuno novi i drugačiji sistem nastave. Dalje, jasno slaba i rutinska komunikacija između profesora i učenika, kao između roditelja i učenika, slaba opremljenost pojedinih porodica IT uređajima, da ne spominjemo činjenicu da je bilo porodica koje nisu imale ni jedan uređaj na raspolaganju. Tu je i problem onih koji nisu uopće imali internet konekciju, zatim neadekvatna uputstva ministarstva obrazovanja roditeljima i nastavnicima, sporo otklanjane slabosti, lutanje u traženu najboljih platformi i prebacivanje učenika i roditelja s jedne na drugu, itd., itd.

Što se prednosti tiče, one su brza reakcija na jako zahtjevan i veliki transfer najobimnijeg prebacivanja jednog cijelog sistema na potpuno drugi vid funkcionisanja. Dalje, osnaživanje saradnje između roditelja i učenika, privikavanje učenika na samoučenje koje je temelj procesa učenja, izlazak iz šablona i okretanje nastavnika funkcionalnom obrazovanju i traženje najboljih rješenja za nastavu, snažan poticaj kreativnosti u ovom periodu i tako dlaje.

Preporod.info: Koje su Vaše preporuke čitaocima?

Dr. Nezir Halilović: Kao prvo, da preuzmu i pročitaju djelo, te sve što nađu od koristi primijene u svom radu bilo roditelji sa svojom djecom, bilo nastavnici s učenicima.

Potrebno je uvezati nastavnike i napraviti jedinstvenu platformu na kojoj će se naći najkvalitetniji materijali, kako bi se spriječili enormno veliki gubici vremena u pripremi kvalaitetnih sadržaja. Imamo pojavu da stotine nastavnika pravi sadržaj za jednu nastavnu jedinicu, svaki na svoj način, a sve slični, pri čemu ljudi gube sate i sate vremena, umjesto da ih koriste za nešto produktivnije.

Dalje, profesionalizirati komunikaciju i striktno odvojiti e-mailove i viber grupe za poslovne i školske aktivnosti od privatnih, jer već dolazi do preopterećenja brojem prispjelih poruka i mailova.  Nastaviti tražiti najbolja rješenja, jer ovo je tek početak, tek smo na otvaranju jednog obimnog, zahtjevnog i dugotrajnog procesa.

Preporod.info: I, na samom kraju, neće li ugroziti prodaju knjige to što je objavljena u elektronskom izdanju?

Dr. Nezir Halilović: Uopće ne, najvažnije je da se roditelji i nastavnici okoriste svim korisnim detaljima iz ovog djela. Prva Objava jeste “Uči, čitaj u ime Gospodara” i mi iz Islamske zajednice imamo jasan imperativ da omogućavamo i potičemo procese učenja. Ovo je jedan mali doprinos Uprave za obrazovanje i nauku predvođene prof. dr. Dževadom Hodžićem i u saradnji s Media centrom aktuelnom vremenu, a što se tiče prodaje knjige u printanom izdanju, to ima svoju dinamiku i to je sada potpuno sporedno.

O autoru

Dr. Nezir Halilović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Visokom, a dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje fakultet, magistarski rad i doktorat na Univerzitetu u Zenici. Doktorirao je na temu “Doprinos informacijskih tehnologija kvalitetu obrazovnih procesa u nastavi”, i, u svojstvu spoljnog saradnika, profesor je na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Knjigu Online didaktika u PDF formatu moguće je preuzeti sa internet portala Preporod.info:

“ONLINE DIDAKTIKA” PDF PREUZETI SA OVOG LINKA

(Preporod.info)

Povezani članci

Back to top button