Islamske teme

Onaj ko aplaudira tiraninu i silniku, završit će prezren i odbačen na smetljištu historije

Onaj ko podržava zulum i nepravdu svojim pisanjem i govorom, i ko na bilo koji način učestvuje u nasilju, zulumu i nepravdi, neka zna da će se na kraju kola na njemu slomiti.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Spominje se da je u jednom selu, čiji su stanovnici bili poznati po lažima i krivokletstvu, muškarac tajno oženio ženu u prisustvu šejha i dvojice svjedoka.

Nakon nekog vremena došlo je do nesuglasica u braku i muž je izbacio ženu iz svoje kuće i oduzeo joj sva prava, negirajući da mu je ona žena.

Žena je zbog toga otišla kod kadije da se žali na muža, rekavši mu: ”Poštovani kadijo, mi smo se šerijatski vjenčali, taj i taj vam mogu posvjedočiti, a sada me je muž izbacio iz kuće i uskratio mi sva prava.”

Kadija je zatražio prisustvo muža i dva svjedoka, ali su muž i svjedoci negirali da poznaju ovu ženu ili čak da su je ranije ikada i vidjeli.

Kadija je pažljivo pogledao dvojicu svjedoka i ženu, a zatim ju je upitao: ”Da li tvoj muž ima pse?”

Ona je odgovorila: ”Da!”

Kadija ju je upitao: ”Da li prihvataš svedočenje pasa i njihov sud?”

Rekla je: ”Da!”

Kadija je rekao: ”Vodite je njegovoj kući, ako psi budu lajali na nju, onda ona laže, a ako je psi blagonaklono dočekaju, onda je ona domaćica te kuće.”

Muž i dva svjedoka bili su zbunjeni, a lica su im potpuno poblijedjela od straha.

Tada je kadija rekao: ”Bičujte ih, jer oni lažu!”

Pouka: Nikada i nipošto ne podiži zastavu zuluma i ne drži stranu zulumćara i silnika, jer nema bereketa u ruci silnika, ma koliko njegov zulum dugo trajao. Zulumćari i silnici će sigurno piti iz iste čaše koju su ljudima davali da piju.

Onaj ko skrnavi i oduzima ljudska prava bit će osramoćen u javnosti i izgubit će sve ono što je preko zuluma i nepravde stekao.

Onaj ko nepravedno sudi, neka zna da će se točak sudbine okrenuti i on će se tada naći u istoj situaciji, s tom razlikom što će mnogostruko više platiti.

Onaj ko optužuje i kleveta ljude, i ko napada na njihovu čast, doći će u situaciji kada neće naći nikoga da brani njegovu čast.

Onaj ko ogovara i jede meso muslimana, ko prenosi tuđe riječi, trača i uništava tuđe domove, uništit će svoj dom vlastitim rukama i jezikom.

Onoga ko aplaudira tiraninu i silniku, i ko svojim munafiklukom baca poštene muslimane u tamnicu da bi ostvario dunjalučki šićar, neminovno čeka dan kad će se, prezren i odbačen, naći na smetljištu historije.

Onaj ko podržava zulum i nepravdu svojim pisanjem i govorom, i ko na bilo koji način učestvuje u nasilju, zulumu i nepravdi, neka zna da će se na kraju kola na njemu slomiti.

I to nije ograničeno samo na ljude, već, kako je rekao Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma: ”Kada bi planina učinila nasilje drugoj planini, ona koja je učinila nasilje bi se srušila i nestala.” (Predaju bilježi imam Buharija u Edebul-mufredu)

Povezani članci

Back to top button