Vi ste ovdje
Home > Naše aktivnosti > Kultura i obrazovanje > Omladinsko druženje sa dr. Zuhdijom Hasanovićem ‘Je li iskrenost postala naivnost’

Omladinsko druženje sa dr. Zuhdijom Hasanovićem ‘Je li iskrenost postala naivnost’

Biografija predavača:

Zuhdija Hasanović

(23.06.1967,Križevići, Zvornik)

 

Ime i prezime: Zuhdija Hasanovic
Datum i mjesto rodjenja: 23.06.1967, Križevići, Zvornik
Kontakt adresa: Fakultet islamskih nauka, Cemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Kratka biografija:

 

Rođen 23. juna 1967. g. u Križevićima, općina Zvornik, od oca Avde, imama, i majke Zulije, domaćice. Osnovnu školu završava 1980./81. u Semizovcu, a Gazi Husrev-begovu medresu 1984./85. u Sarajevu. Iste godine se upisuje na tadašnji Islamski teološki fakultet čije studije okončava 2. jula 1991. g. odbranom diplomskog rada pod naslovom Provjera stepena autentičnosti 60-90 hadisa iz djela »Izbor Poslanikovih hadisa« od Jakub-ef. Memića. Mentor na ovom radu mu je bio prof. dr. Omer Nakičevića rad je ocijenjen najvišom ocjenom.
U međuvremenu, od druge godine studija do 19. juna 1992. g. radi kao imam u džematu Nahorevo, OIZ Sarajevo, kada se zbog agresije na našu zemlju uključuje u Armiju BiH gdje ostaje do 1. aprila 1995. Tada je primljen na Fakultet islamskih nauka u svojstvu asistenta na predmetu Hadis.
U januaru 1996. god. upisuje se na postdiplomski studij na FIN-u, katedra Hadis i hadiske znanosti kojeg okončava 26.05.1999. god. odbranom magistarskog rada pod naslovom »Muhaddis Mustafa Pruščak i metode odgoja u djelu er-Radi li'l-murtedi šerhu'l-Hadi li'l-muhtedi« pred komisijom u sastavu: prof. dr. Omer Nakičević (mentor), mr. Ibrahim Džananović (član), mr. Mesud Hafizović (član) i mr. Ismet Bušatlić (član). Rad je ocijenjen najvišom ocjenom.
Na prijedlog NNV-a Fakulteta 28. juna 1999. unaprijeđen je u predavača Hadisa na istom Fakultetu.
Oženjen je i ima dva sina Bakira (1996.) i Faruka (2000.).

 

Bibliografija:

Originalna djela

– Muhaddis Mustafa Pruščak i metode odgoja u djelu “er-Radi li’l-murtedi šerhu’l-Hadi li’l-muhtedi”, 1999. (magistarska teza u rukopisu);

Prevedena djela

– Selim el-Hilali, Ali Hasan Ali Abdulhamid, Sifetu savmi'n-nebijj fi ramadane (prevedeno sa ostalim članovima prevodilačke sekcije na tadašnjem ITF-u), god. 1988. g.;
– Dr. Jusuf el-Karadavi, Nisa’ mu'minat (prev. zajedno sa N. čanićem, V. Arnautom i S. [anijem), g. 1989.;
– Abdullatif Ašur, Ne'imu'l-dženne fi'l-Kur'ani ve's-sunne (prev. zajedno sa ostalim članovima prevodilačke sekcije), g. 1990.;
– Muhammed el-Gazali, es-Sunnetu'n-nebevijje bejne ehli'l-fikh ve ehli'l-hadis, (prev. sa N. Čanićem i O. Kozlićem), g. 1998.;
– Ibn Kesir, Tefsir (prevedeno sa još 16 prevodilaca), g. 2000.
– Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, el-Fikhu'l-hanefi fi sevbihi'l-džedid, I tom, (koprevodioci: mr. Muhamed MehanovićAhmed PurdićHalil MehanovićMuamer SedićSalih Haušić), g. 2002.

Originalni članci

– “Mladi i vjera”, Zemzem, Sarajevo, 1984., br. 2-3, str. 15.-18.;
– »Odnos Ebu Hanife spram hadisa«, Zbornik radova FIN-a, Sarajevo, 1996. god., br. 5, str. 129.-141.;
– »Znanost o prividno kontradiktornim hadisima«, Hikmet, Tuzla, 1999., br. 9-12, str. 139.-142.;
– »Usklađivanje prividno kontradiktornih hadisa«, Zbornik radova FIN-a, Sarajevo, 2001. god., br. 7, str. 109.-133.;
– »Bajram je dokinuo Novu godinu«, Preporod, Sarajevo, 1. januar 2002., br. 1/722., str. 12.;
– »Sredstva odgoja kojima se koristio Božiji Poslanik (alejhi's-selam)«, Novi Muallim, 21. ševval 1422./ 5. januar 2002., br. 8, str. 4.-17.;
– »Ehli-sunnetsko viđenje čestitosti ashaba«, Glasnik Rijaseta islamske zajednice u BiH, Sarajevo, januar-februar 2002., br. 1-2, str. 53.-70.;
– »Kazna kao sredstvo odgoja«, Novi Muallim, 23. redžeb 1423./ 30. septembar 2002., br. 11, str. 4.-15.;
– »Između optimizma i pesimizma«, Takvim, 2003., str. 201.-214.;
– »Normativnost pojedinačne predaje hadisa«, Zbornik radova FIN-a, Sarajevo, 2002. g., br. 8, str. 41.-72.

 

Prevedeni članci
dr. Karadavi, »Suvremene fetve«, Islamska misao, Sarajevo, Mešihat IZ-e BiH, 1991., br. 151/152.-159.  

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com