Islamske teme

Odgoji sebe – odgojit ćeš ummet: Najljepši način čiščenja duše tevba i istigfar

„…ONDA ĆE ONOME KOJI JE OBIJESTAN BIO I ŽIVOT NA OVOME SVIJETU VIŠE VOLIO DŽEHENNEM PREBIVALIŠTE POSTATI SIGURNO. A ONOME KOJI JE OD STAJANJA PRED GOSPODAROM SVOJIM STREPIO I DUŠU OD PROHTJEVA UZDRŽAO DŽENNET ĆE BORAVIŠTE BITI SIGURNO.“ (En-Naziat:37-41)

Sve dok duša ne počne izlaziti iz tijela, sve dok se vrata pokajanja (tewbe) ne zatvore, sve dotle, postoji mogućnost da čovjek pogriješi isto kao što postoji mogućnost da se pokaje. Bez obzira ko taj čovjek bude, bio učen ili ne, poznavao propise islama ili ne, prakticirao islam u  potpunosti ili djelimično, on nije i ne smije biti siguran da ga šejtan neće savladati i uputiti putem grijeha, malih ili velikih.

Svi islamski učenjaci su jednoglasni u mišljenju da je duša ta koja ometa srce koje želi da se približi svome Gospodaru. Oni također tvrde da se čovjek ne može približiti ni stići do Uzvišenog, bez prethodnog obuzdavanja svoje duše i prisiljavanja da radi suprotno njenim prohtjevima. Ebu Musa r.a. prenosi da je Resulullah s.a.v.s. rekao: „Srce je nazvano tako zbog svog mijenjanja i prevrtljivosti. Primjer srca je kao primjer pera u pustinji koje se zakačilo o koru stabla, vjetar ga prevrče  i okreče, čas tamo čas ovamo.“ (Taberani-sahih)

Stoga, Uzvišeni Allah s.w.t. poziva Svog roba da Ga se boji, da dušu svoju od prohtjeva suzdrži, upozorava ga na propast, na posljedicu njegovih grijeha, postavlja mu granice kojih se treba pridržavati na ovome svijetu; i sve to u zamjenu za Džennet i lijep dunjalučki život.

Dunjaluk predstavlja put ka ahiretu; lijepa oaza kojom prolazi putnik koji treba da vodi računa da ga ljepota oaze ne zavara pa da zaboravi  krajnji cilj kojem teži i ide.

Uzvišeni Allah dž.š. kaže: „ŽIVOT NA OVOME SVIJETU JE SAMO ZABAVA I IGRA, A SAMO ONAJ SVIJET JE ŽIVOT, KAD BI SAMO ONI ZNALI.“(El-Ankebut:64)

RECI: UŽIVANJE NA OVOM SVIJETU JE KRATKO ,A ONAJ SVIJET JE BOLJI ZA ONE KOJI SE GRIJEHA KLONE.“ (En-Nisa:77)

Kako očistiti svoju dušu i usmjeriti je putevima kojima je zadovoljan njen Gospodar?

Islamskom odgoju duše temelje je postavio Plemeniti poslanik Muhammed s.a.v.s. koji je i sam bio najbolje oličenje pokornosti. Allahov poslanik s.a.v.s. je često izgovarao: „Zahvalnost, doista, pripada Allahu! Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo, od Njega oprost molimo i Njemu se, od zla naših duša i naših zlih djela, utječemo!“ (Prenosi Muslim)

Kada duša koja navodi na zlo zavlada srcem vjernika, jedini lijek protiv nje je ispitivanje njene savjesti i djelovanje suprotno onome što ona hoće. Imam Ahmed prenosi od Omera b. El-Hattaba r.a. da je rekao: „Obračunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da račun položite! Izvagajte svoja djela, prije nego što vi budete na vagu stavljeni! Sutra će vam, na Sudnjem danu, biti lakše položiti račun ako se danas obračunate sami sa sobom. Zato se okitite dobrim djelima za dan Velikog obračuna, za dan „KADA ĆETE ISPITIVANI BITI, I NIJEDNA TAJNA VAŠA NEĆE SKRIVENA OSTATI.“ (El-Hakka:18. Hadis prenosi Tirmizi)

Prvo što vjernik treba učiniti, kada spozna svoje propuste i greške, jeste TEWBA, a tewba znači iskreno pokajanje i priznanje Allaha dž.š. kao Stvoritelja i Upravitelja svega postojećeg, te čvrsta odluka da se tom grijehu više ne približava. Ta tewba daje plodove ljubavi Allaha Uzvišenog prema tom robu. Allah dž.š. kaže: „ZAISTA ALLAH VOLI ONE KOJI SE KAJU… (Bekare:222)

Čineći tewbu čovjek se nalazi u stanju kada ujedno čini dovu, odnosno u stanju je činjenja zikra. Između dove i zikra nema razlike osim u imenu i načinu činjenja. Čineći dovu i zikr vjernik se približava svom Stvaraocu, izlaže Mu svoje poteškoće i moli Ga za oprost i pomoć, a ujedno čini djelo ugodno Njegovom Gospodaru. U hadisi  kudsijju Allah dž.š. kaže: „Moj rob Mi se približava nafilama (djelima koja mu nisu naređena, ali ih dobrovoljno čini) sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim, bivam njegovim sluhom kojim sluša, bivam njegovim vidom kojim vidi,  njegovom rukom kojom prihvata i nogom kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, daću mu, a ako od Mene zatraži utočište, pružiću mu ga.“ (Buharija) Zatim dalje Allahov poslanik s.a.v.s. kaže: „Tako mi Allaha, Allaha se više obveseli kada jedan od Njegovih robova dođe pokajanju (tewbi), nego što se obveseli neko od vas kada pronađe izgubljenu devu u pustinji.“ (Buhari i Muslim)

Tražeći oprosta od Allaha dž.š. vjernik čisti svoju dušu, pridobija Allahovu naklonost, koju je On obećao: „A KO SE OSLONI NA ALLAHA, PA ON MU JE DOSTA.“ ( Et-Talak:3)

Allahu dž.š. se treba obraćati bogobojazno, skrušeno, skriveno i bez povišenog tona priznavajući Mu svoje pogreške i propuste. (El-Earaf:206)

Kad iskreni i pokorni Allahov rob digne ruke i kaže: Ja Rabbi!  Allah dž.š. kaže: Odazivam ti se robe Moj, pitaj-traži biće ti dato!!!  Vjernikova iskrenost, bogobojaznost i predanost Allahu omogućila mu je da mu se Uzvišeni Allah lično obrati i odmah udovolji njegovoj molbi.

„Allah je spustio ovom ummetu dvije bezbjednosti (obećao je): da ih neće kazniti dok je Resulullah među njima ( i to se obistinilo) i da Allah neće kazniti narod sve dok čini istigfar.“ (Prenosi Tirmizi)

„Ko se drži istigfara, čini ga ustrajnim, Allah dž.š. će mu svakoj tjeskobi izlaz naći i svakoj tuzi olakšanje, i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Ebu Dawud, Ibn Madže)

„Sejjidul istigfar (allahumme ente rabbi, pa do kraja) ko ga kaže ujutro, čvrsto vjerujući u njegove riječi, te umre tog dana prije nego što omrkne, pa on je od stanovnika Dženneta. Ako ga kaže noću, čvrsto ubjeđen u te riječi, te umre prije nego što osvane, pa i on je od stanovnika Dženneta.“ (Buhari i Muslim)

„Ko kaže :Estagfirullahe ellezi la ilahe illa hu, elhajjul-kajjume we etubu ilejhi, tri puta, Allah s.w.t. mu oprosti grijehe pa makar ih bilo koliko morske pjene, pa makar ih bilo koliko lišća na drveću, pa makar ih bilo koliko prašine u pustinji, pa makar ih bilo koliko dana na dunjaluku.“ (Imam Ahmed ,Tirmizi…)

Allahov poslanik je primjerom najbolje pokazao koliko i kako treba činiti istigfar: „O ljudi, činite iskreno tewbu Allahu dž.š.! Ja Mu činim tewbu stotinu puta dnevno.“ (Ahmed, Buharija)

***

Molim Allaha dž.š. za Uputu, ljubav prema Njemu s.w.t. i ono čime ćemo osigurati sebi mjesto u džennetu,da nam današnji dan bude bolji od jučerašnjeg, a sutrašnji bolji od današnjeg. Pripremimo se za Dan susreta s našim Gospodarem s.w.t. u kojem će nas dočekati njegova milost i oprost, jer smo joj čeznuli iz ljubavi i želje za Njegovim zadovoljstvom.

              Wesallallahu ala nebijjina Muhammed,we lillahil hamd.

Napisala: Bedrija Ramić

Povezani članci

Back to top button