Islamske teme

Očistimo duše čitajući i slušajući o biografijama dobrih prethodnika

Da bi čovjek očistio svoju dušu mora poznavati načine kako da to uradi. Jedan od tih načina jeste da upozna svoje mahane, pa da ih popravlja, drugi da uvidi tuđe mahane, pa da ih se kloni, dok bi treći način koji je nama trenutno interesantan bio da iščitava biografija dobrih ljudi.

U ime Allaha Svemilosnog, Samilosnog. Sva hvala i zahvala pripada Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selema na posljednjeg Allahovog Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu’mine i mu’minke koji ga budu slijedili do Sudnjeg dana.

Nigdje se Gospodar nije u Kur’anu zakleo jedanaest puta zaredom osim u suri eš-Šems – Sunce. Kad se god Gospodar u Kur’anu kune nečim, nakon toga čovjek treba da dobro otvori svoje oči, načuli svoje uši i pripremi svoje srce da to prihvati. Nakon jedanaest zakletvi kaže Uzvišeni u Kur’anu (u prijevod značenja): Uspio je onaj ko je očisti, a izgubio je onaj ko je zapostavi. Iz prethodni ajeta saznajemo da se radi o duši.

Da bi čovjek očistio svoju dušu mora poznavati načine kako da to uradi. Jedan od tih načina jeste da upozna svoje mahane, pa da ih popravlja, drugi da uvidi tuđe mahane, pa da ih se kloni, dok bi treći način koji je nama trenutno interesantan bio da iščitava biografija dobrih ljudi.

Iščitavajući biografije dobrih prethodnika čovjek poželi da i on bude poput njih. Razmišlja o tome, teži ka tome i naposljetku nešto od toga i sprovede u svoju praksu.

U ovom tekstu ćemo pokušati predstaviti serijal koji govori o biografijama sedmorice pravnika Medine. Ovaj serijal je održao profesor Mithad Ćeman u prostorijama udruženja ‘Oaza’ u Tuzli. Svoje uvodno predavanje s kojim je i  otvorio ovaj ciklus jeste predavanje pod nazivom ‘Prvi obnovitelj u historiji islama’. Na početku ovog predavanja je spomenuo hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Doista će Allah svakih sto godina slati u mom ummetu obnovitelja vjere.’ Za generaciju tabiina i tabi tabiina, po određenim mišljenjima to je Omer b. Abdulaziz, rahmetullahi alejhi. Omer ibn Abdulaziz oformio je vijeće ‘Sedam pravnika Medine’ i konsultovao s njima. Postavio im je dvije obaveze: da odluke koje oni donesu, da ih on mora sprovesti u praksu i da nadziru državne službenike.

Ko su ti pravnici? Iako je u upotrebi izraz ‘Sedmorica pravnika Medine’, radi se o deset osoba koji su se smjenjivali, tako da ih je uvijek u jednom vremenu bilo sedam. Ciklus se sastoji od osam predavanja (plus uvodno). Na šest predavanja odrađen je po jedan pravnik, dok su na dva predavanja obrađena četiri pravnika. U skoro svim predavanjima profesor je na početku napravio uvod sa nekim drugim temama, jer je za shodno vidio da je potrebno o njima nešto progovoriti. Na onim predavanjima gdje se nalazi uvod, pored linka sam naznačio od koje minute počinje da govori o tom pravniku. Onaj ko želi da sluša samo o pravnicima ili da odjednom posluša samo biografije sedam pravnika, može da to preskoči, pa da se poslije vrati na tu tematiku. Svakako bi preporučio da se pogledaju sva predavanja od početka do kraja. Tematika o kojoj je pričao izvan predavanja o sedam pravnika, je veoma aktuelna, zanimljiva i nećete, Bog zna šta, o tome naći na nekim drugim mjestima.

Ovdje su ime pravnika i linkovi na kojima možete poslušati njihovu biografiju:

  1. SE’ID B. EL-MUSEJJIB – https://www.youtube.com/watch?v=h0A56LdbTeA (od 11:05)
  2. URVA B. EZ-ZUBEJR – https://www.youtube.com/watch?v=kLY99djb3bc
  3. EBU BEKR B. ABDU-R-RAHMAN – https://www.youtube.com/watch?v=vMfBgKbP2Rg (od 27:00)
  4. UBEJDULLAH B. ABDULLAH – https://www.youtube.com/watch?v=004DHN1-hQI (od 17:23)
  5. EBU ZEJD EL-MEDENI – https://www.youtube.com/watch?v=N57joQ0VzfU (od 14:20)
  6. i 7. EBU SELEME B. ABDURRAHMAN B. AVF i EBU EJJUB SULEJMAN B. JESAR – https://www.youtube.com/watch?v=IH3WbsipeE0 (od 17:23
  7. i 9. UBAN B. OSMAN B. AFFAN i SALIM B. ABDULLAH B. OMER – https://www.youtube.com/watch?v=ErWPyO3xnXY (16:05)
  8. EL-KASIM B. MUHAMMED – https://www.youtube.com/watch?v=8_C-ACuSKzA (od 22:00)

Nakon sedmog obrađenog  pravnika prof. Ćeman je rekao da će, ako Bog da, izaći i knjiga koja govori o sedam pravnika Medine. Tako da ćemo imati, ako Bog da, i pisani i audi trag.

Piše: Vedad Mustedanagić

Povezani članci

Back to top button