Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Nekoliko lijepih i korisnih savjeta islamskih učenjaka

Nekoliko lijepih i korisnih savjeta islamskih učenjaka

Osim što im je Gospodar podario veliko znanje, zaista se u njihovim govorima i djelima, mogu naći mnogi savjeti koji su puni mudrosti i ibreta. Zato, želim da podijelim sa vama nekoliko tih savjeta koje sam našao i iz kojih sam izvukao velike poruke i pouke.

 

1) Rekao je Imam el-Mervezi, rhm:“Ušao sam kod Imama Ahmed ibn Hanbela i upitao ga kako je osvanuo a on mi odgovori:“Kako da osvane onaj kome njegov Gospodar traži da izvrši ono što je strogo naredio (farzovi), Poslanik, s.a.v.s.., traži da se izvrše njegovi suneti, dva meleka pratioca traže da se poprave djela, duša traži slijeđenje strasti, šejtan traži da se čini zlo, Melek smrti gleda da uzme dušu a porodica traži da im se obezbijedi opskrba.“ (Tabaqatu-l-hanabile, 1/57)

 

2) Rekao je šejh Salih el-Megamisi:“Ako vidiš vrabca kako na putu pije vodu, nemoj da prođeš blizu njega jer bi ga mogao prepasti i mogao bi ostati žedan, zaobiđi ga u ime Allaha, jer može će to djelo sačuvati te od straha na Sudnjem danu. Ako vidiš mačku na putu dok voziš, zaobiđi je ili stani dok prođe, kako bi izbjegla smrt, uradi to u ime Allaha, možda će to djelo sačuvati te od teške i iznenadne smrti. Ako ti ostane viška hrane, nemoj je bacati, nego je dadni nekoj životinji, uradi to u ime Allaha, možda će Allah zbog tog djela tebe nahraniti i opskrbiti kad se najmanje nadaš. Ako si pročitao ovo, onda nanijeti u ime Allaha da ovo podijeliš, jer ćeš nečiju dušu da osvježiš i uputiš je na činjenje dobra, pa će tebe Allah zbog toga izbaviti iz drugih nevolja i iskušenja. Zapamti, uradi svako dobro djelo, bez obzira koliko ono bilo, jer ne znaš koje od njih može te uvesti u Džennet.“

 

3) „Nuh, a.s, samo je jednom pozvao životinje i sve su se odjednom ukrcale u lađu spasa, dok je narod svoj pozivao 950 godina a oni izabraše da se utope u kufru.“

 

4) Rekao je šejh es-Subhi:“Naučio sam da se sva djela vagaju osim suza, jer onaj ko pusti suzu iz strahopoštovanja prema Allahu, zaista se te suze ne mogu izvagati, te suze su u stanju da ugase more vatre.“

 

5) Rekao je Seleme ibn Dinar, rhm:“Sakrij svoja dobra djela, kao što kriješ loša.“

 

6) Rekao je šejh Šenkiti:“Ne uljepšavaj život riječima, djelima, javno ni tajno, osim ako ne želiš postići sa njima Allahovo zadovoljstvo.“

 

7) Rekao je ibn Kajjim, rhm:“Ako je Allah oprostio čovjeku koji je napojio žednog psa, pa kako će se tek smilovati onome ko nahrani gladnog i napoji žednog muslimana.“

 

8) Jedan od dobrih ljudi pred smrt je zaplakao, pa kad su ga upitali, zašto plače, on im je odgovorio:“Plačem, jer će muslimani da poste a ja neću moći, muslimani će da zikr čine a ja neću biti u stanju, muslimani će namaz da klanjaju a ja opet neću moći.“

 

9) Na pitanje, koji je način da naše vrijeme učinimo berektnim, šejh ibn Usejmin, rhm., je rekao:“Zikrullah (spominjanje Allaha) a dokaz su riječi Uzvišenog:“…i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili koji strast svoju slijedi čiji su postupci daleko od razboritosti.“ (El-Kehf, 28). Tako, ako insan zapostavi spominjanje Allaha, bereket se povlači iz njegovog života i vremena, da nas Allah sačuva toga, ali, ako njegovo srce bude stalno vezano za Allaha, stalno Allaha spominje srčano, ne mora jezikom niti ostalim dijelovima tijela, takvom čovjeku će Allah podariti bereketa u životu.“ (Šerh bulugu-l-meram, 4/641)

 

10) Rekao je dr. Ahmed Isa el-Ma'asravi:“Žene imaju tako veliku nagradu u Ramazanu: imaju nagradu za post, za obavljanje poslova u kući i nagrada za spremanje iftara postačima.“

 

Piše: Saudin Cokoja

Akos.bA

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top