DuhovnostIslamske teme

Neki od načina brisanja grijeha

Dijeljenje na Allahovom putu.
Resulullah kaže: “Ko opremi gaziju (borca) on se već bori na Allahovom putu, ko se bude brinuo o njegovoj porodici, on se već bori.” (Buhari, 6/37 i Muslim, br. 1895)

Namaz umrlom muslimanu i slijeđenje dženaze.
Muhammed, alejhiselam, je rekao: “Ko bude prisutan na dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisutan dok se umrli ne zagrne (ukopa) ima dva kirata.” Upitan je: “A šta su to dva kirata?” Resulullah je odgovorio: “Poput dva ogromna brda.” (Buhari, 3/158 i Muslim, br. 945)

Čuvanje jezika i stidnog dijela tijela.
Muhammd, alejhiselam, kaže: “Ko mi bude garantovao (da neće griješiti) sa onim što je medu njegovim vilicama i nogama ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, 11/264 i Muslim, br.265)

Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi.
Muhammed, alejhiselam, kaže: “Ko izgovori sto puta u toku dana: “Nema drugog boga osim Allaha, Jedini, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemoćan”, to mu je vrijedno kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se stotinu dobrih djela a briše mu se stotinu grijeha, to mu je zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko neće uraditi ništa vrednije osim čovjeka koji učini isto više od njega.” Takođe je Allahov Resul kazao: “Ko kaže u jednom danu subhanallahi ve bihamdihi stotinu puta, bice mu oprošteni mali grijesi da ih ima kao na moru pjene.” (Buhari, 11/168 i Muslim, br. 2691)

Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike.
Resulullah je rekao: “Vidio sam čovjeka kako uživa u Džennetu zbog grane koju je sklonio sa puta, a uznemiravala je ljude.” (Muslim)

Odgoj i izdržavanje ženske djece.
“Ko imadne tri kćeri kojima obezbjeđuje stan i hranu i prema kojima je samilostan i brine se o njima, zaslužit će sigurno Džennet.” (Ahmed sa dobrim senedom.)

Dobročinstvo prema životinjama.
Čovjek je vidio psa kako liže lozu od žedi pa je skinuo obuću i napojio ga, pa mu se Allah na tome zahvalio i uveo ga u Džennet.” (Buhari)

Ostavljanje prepirke.
Muhammed, alejhiselam, kaže: “Ja ću biti voda kuće u podnožju Dženneta za onog ko ostavi prepirku, čak ako bude i u pravu.” (Ebu Davud)

Posjećivanje braće u ime Allaha.
Allahov poslanik je rekao: “Hoćete li da vas izvijestim o stanovnicima Dženneta?” Odgovorili su: “Dakako, Allahov poslanice.” On je kazao: “Allahov poslanik će biti u Džennetu, a i istinoljubiv i covjek koji posjeti svog brata u jednom mjestu samo radi Allaha.” (Taberani, hasen)

Pokornost supruge svom mužu.
Rekao je Muhammed, alejhiselam.: “Kad žena bude klanjala svojih pet farz namaza, postila ramazan, čuvala svoje stidne dijelove tijela, bude pokorna svome mužu, ući će na koja vrata Dženneta želi.” (Ibnu Hiban, sahih)

Netraženje od ljudi.
Muhammed, alejhiselam, kaže: “Ko mi garantuje da neće ništa tražiti od ljudi ja mu garantujem Džennet.” (Ehlus-sunen sahih)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button