Islamske teme

Neka tvoj životni cilj bude takav da njegovim ispunjenjem usrećiš što više ljudi

Svako od nas treba da ima neki životni cilj prema kome će stremiti i zbog koga će usmjeravati svoj trud, svoje vrijeme i svoju energiju. Nije ispravno uvjerenje nekih ljudi koji kažu da ne mogu ostvariti puno u svom životu i da ne mogu postići ono što žele. Ustrajan i odlučan čovjek stremiće ka onim ostvarivim ciljevima i nikad se neće predavati.

Ne treba biti iluzionista i pred sebe postavljati nemoguće, ali težiti ka onim svojim ostvarivim ciljevima je neophodno i veoma bitno.

Trebamo se na tom putu sami boriti i biti uporni. Ovisno od onoga čime se bavimo i šta želimo u životu zavisiće i brzina ostvarivosti našim ciljeva. Bez obzira koliko nam trebalo da ostvarimo svoje životne ideje, planove i ciljeve nikada ne trebamo odustajati.

Gledajmo u svoju životnu ideju i svoj cilj kao u neku svoju misiju koju si dužan ispuniti. Budi odlučan i nepokolebljiv.

Logično je da odgovoran i savjestan čovjek neće težiti ka nečemu što je grijeh i što je šteta, po sebe i po druge.

Kad govorimo o ciljevima mislimo prvenstveno na one korisne i vjerom dopuštene stvari. Mladi autori streme ka tome da napišu što više korisnih knjiga i tako nešto vrijedno pomena ostave iza sebe. Graditelji nastoje svojim pokoljenjima izgraditi sigurne zgrade, ustanove i domove koji će biti trajno dobro koje će ostati kao vakuf iza njih. Sportisti teže ka što boljim rezultatima u svojim takmičenjima, dok učenici i studenti streme ka tome da budu najbolji u svom učenju i vladanju.

Zapravo svako od nas, bez obzira čime se bavio i šta u životu radio treba da nastoji da u tom svom poslu bude najbolji i da ga uradi na što bolji i što profesionalniji način.

Neka naši životni ciljevi budu jasni i precizni. Trudimo se, radimo i djelujmo sve dok ih ne ostvarimo. Neka ostvarenje naših ciljeva bude koristi i za nas i za našu cjelokupnu društvenu zajednicu. Postavljajmo takve ciljeve u svom životu na koje će se ponositi svi i od kojih će mnogi ljudi, nakon njihovog ispunjenja, imati koristi.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button