U Fokusu

Ne smatrajmo se žrtvom već pretečom savršeno pravednog sistema

Neka niko i ne pomisli da ga Uzvišeni Allah neće dovesti u iskušenje da bi pokazao njegovo pravo lice i njegovu stvarnu vjeru. Mnogi ljudi, ali i Narodi i države pokušavaju da se predstave javnosti kao prijatelji Allaha, Njegova Poslanika i vjernika, ali su u stvarnom životu obični licemjeri, ljudi i Vlast sa dva lica. Jedno lice je za javnost, a drugo je za istinske prijatelje-u ovom slučaju ”demokratske” sisteme Amerike, EU-a i kompletne tzv. Međunarodne (čitaj kršćanske) zajednice. Sjetih se slučaja u istoriji islama kada je u jednom periodu Jerusalim bio Kibla i muslimana i židova. Židovi su tu situaciju koristili kao ‘masku i paravan ”za skrivanje svog nevjerstva, licemjerstva i neprijateljstva prema islamu i muslimanima-praktičarima. Okretanje u molitvi-namazu prema istom mjestu-Jerusalimu, davalo je židovima mogućnost da tvrde da su oni i Ashabi na istom i da su jedno tjelo. Međutim, Onaj Koji sve zna naredio je Kur’anskim ajetom-ukazom, da se muslimani u molitvi-namazu, počnu okretati prema Meki i Kabi. Da li su i židovi, koji su tvrdili da su monoteisti kao i muslimani, uradili isto i okrenuli se prema Meki u svojim molitvama?, Ne nisu to uradili. Na taj način je spala maska sa njihovog lica i otkriveno je njihovo licemjerstvo.

Tako i ovi u Egiptu, krili su se dugo i evo im danas prilike da pokažu svoje pravo lice, tvrde da su ‘dremokrate’ pa gdje nestade ta njihova demokratija kad svrgnuše ‘demokratski’ izabranog predsjednika, tvrde da su muslimani i da vole Allaha dž.š. pa kako je moguće da na onako bestijalan i brutalan način ubijaju nevine ljude, a to isto se događa i u Siriji. Maske iza kojih se danas kriju ljudi nazivaju se ”nacionalizmom, patriotizmom i etnosom”. Ova tri pojma u današnje vrijeme služe da bi se neprijatelji islama i muslimana prektičara približili muslimanima praktičarima, iskoristili njihove resurse, ljudske i ekonomske i svake druge i da bi ih u pogodnom trenutku iskoristili protiv ‘dojučerašnje braće po krvi, naciji i državi”. Vjernici praktičari sa ‘materijalistima’ pod parolom i idealima nacionalizma, opreme i naoružaju vojske i policije, koje materijalisti u pogodnom trenutku iskoriste protiv vjernika. Tako je bilo u Turskoj pod plaštom laicizma i Republike, tako je bilo u Bosni pod plaštom bratstva i jedinstva svih naroda, tako je danas u Egiptu, Siriji i maltene svugdje.

Ljudi se ne mogu ujediniti na nečem što je fikcija i što ne predstavlja određenu ‘ideologiju ili ideju”. Ovo što se događa u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku je sukob ideja i ideologija koje su do juče bile pod istim kišobranom kojeg neki nazivaju Nacija, drugi Država, treći Narod, četvrti Patriotizam, peti Bratstvo-jedinstvo i slične ateističke floskule. Sve te nestvarne i lažne floskule i parole padnu u vodu onoga momenta kada se jedan dio Naroda unutar bilo koje od ovih podmetnutih i lažnih vrijednosti, okrene istinskoj ideji i ideologiji, a to je ideologija Tewhida.

Kako su naivni ovi matreijalisti oličeni u ‘kraljeve, predsjednike, prinčeve, visoke predstavnike, posebne izaslanike, premijere, i slične umišljene pozicije, kad misle da su njihove milijarde, tenkovi, milioni ‘zavedenih’ vojnika i policajaca, moćni da se odupru onome što je Allah već davno odredio, a to je pobjeda PRAVDE i vrijeme u kom će prada vladati na svakom pedlju zemlje. Oni će ulagati, ulagati, ulagati, a na kraju će pobijeđeni biti, a zatim će tugovati (Kur’an). Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, a Allah želi da Njegova svjetla bude, pa makar to bilo mrsko nevjernicima (Kur’an).

Prvi uvjet da bi određena osoba, narod, država ili civilizacija propala i nestala jeste da postane nepravedna, a svjedoci smo nepravde i duplih aršina Zapadne civillizacije kad je njihov odnos prema događanjima u Siriji i Egiptu u pitanju, a Palestinu, Bosnu, Čečeniju, Afganistan, Filipine, Kašmir, Mijanmar i druge dijelove ovog napaćenog svijeta da ne i spominjemo. Pravda se ne može suzbiti nasiljem, o vi zalutali, pravda se može suzbiti samo uvažavanjem i davanjem prava onima kojima je nepravda učinjena. Kako naivno ovi materijalisti razmišljaju! Ovo je početak kraja nepravedne materijalističke civilizacije, u kojoj su dolar i strast predstavljeni kao božanstva. 

Ne recimo za one koji danas ginu na ‘pravdi Božijoj’ da su mrtvi, ne oni su živi, ali mi to ne osjećamo. Ne smatrajmo se žrtvom, o muslimani, već se smatrajmo pretečom ili predvodnicom savršeno pravednog sistema koji će osvojiti srca ljudi čitavog svijeta, i srušiti lažna božanstva-oličena u titulama, dolarima i tenkovima. Onaj ko ne brine za stanje muslimana, on je slabog imana, činimo dove Allahu Uzvišenom da bi nam te dove, ako ništa drugo bile svjedok da smo patili zbog patnje naše braće i sestara u čitavom svijetu. Va’fu anna, vagfirlena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kawmil kjafirin-Amin ja Rabbel alemin. 

Piše: Edin Šupuković 

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button