Poučne priče

U svojoj posljednoj kasidi El Bejumi zatražio od Allaha da se pridruži karavani šehida

Poznati egipatski inetepretator ilahija i kasida Muhamed el-Bejumi, i autor kaside ”Ovo je revolucija, reci ”ne” vojnom udaru”, poginuo kao šehid

Egipatska revolucija, to već sada sa sigurnošću možemo tvrditi, iznjedrila je heroje, kojih se ne bi postidili ni najveći islamski junaci, poput Halida ibn el-Velida, Salahudina el-Ejubije, Sejfudina Kutuza, Muhameda el-Fatiha. U to nas hrabri egipatski narod uvjerava iz dana u dan. Mnoštvo je primjera mladih ljudi koji su, bez imalo straha za vlastiti život i bez inajmanjih kalkulacija, odlučili svojim tijelima stati u odbranu muslimanske časti, obraza i domovine. Takav je bez sumnje bio Muhamed el-Bejjumi, poznati egipatski interpretator ilahija i kasida, i autor hita ”Ovo je revolucija, reci ne vojnom udaru” (Es-sveretu di ve la li-l-inkilab), koji je postao neka vrsta nacionalne himne, sa kojom su okupljene pristalice na trgu Rabi el-‘Adeviji, i drugim trgovima, gotovo redovno počinjali svoj ”radni dan”. Muhamed el-Bejjumi je svoj mladi život položio u petak, u toku demonstracija, simbolično nazavnih ”Džum’atu-l-gadab” (Dan ljutnje), dok je zajedno sa drugim demonstrantima pokušavao razbiti vojni obruč oko jedne od najvećih kairskih džamija u kojoj je utočište, od vojne nemani, potražilo na hiljade njegovih sunarodnjaka. Svoj šehadet (pogibiju na Allahovom putu) El-Bejjumi je nagovjestio, dakle opjevao, u svojoj posljednjoj kasidi u kojoj moli Uzvišnog Allaha da mu podari šehadet i priključi ga karavni egipatskih šehida. Allah, dželle šenuhu, je ispunio njegovu želju. Slika koju, s ponosom prilažemo uz ovaj tekst, pokazuje nasmijano i zadovoljno Muhamedovo lice, nakon susreta sa svojim Gospodarom. Molimo Uzvišenog Allaha da primi njegov šehadet i da ga na Sudnjem danu proživi u društvu poslanika, iskrenih, šehida i čestitih ljudi. Amin!

Saff.ba

Povezani članci

Back to top button