DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Najbolje dove koje svaki musliman obavezno treba učiti

Najbolji i najplodonosniji zikr je Lâ ilâhe illAllâh’ (Nema istinskog boga osim Allaha), najbolja i najplodonosnija dova je  ‘Lâ ilâhe illAllâh’ (Nema istinskog boga osim Allaha), međutim, mimo toga postoje i određene dove koje su specifične i svojstvene samo za određena vremena, mjesta i pokrete.

Najljepša dova je: ‘Rabbenâ âtina fi-d-Dunjâ haseneten we fi-l-âhireti haseneten we qinâ ‘azâbe-n-Nâr’ (Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri) … i ova dova se uči pred kraj namaza, na sedždi i u drugim vremenskim prilikama, jer je sveobuhvatna i sveopća.

Također i dova:
‘Allahumma-gfirlî zembî kulleh, diqqahu we džilleh, we ewwelehu we âhirah, we ‘alânijjetehu we sirrah.’ (Allahu moj, Ti oprosti meni sve grijehe moje, male i velike, ranije i kasnije (prošle i buduće), javne i tajne)

‘Allahumme inni es’eluke ridâke we-l-Džennete we e’ûzu bike min sehatike we-n-Nâri.’ (Allahu moj, ja, zaista, od Tebe tražim zadovoljstvo Tvoje i džennet i Tebi se utječem od Tvoje srdžbe i od vatre.)

‘Allahumme es’eluke-l-Džennete we mâ qarrabe ilejhâ min qawlin we ‘amel, ve e’ûzu bike mine-n-Nâri we mâ qarrabe ilejhâ min qawlin we ‘amel.’ (Allahu moj, tražim od Tebe džennet i sve ono što će me približiti njemu od riječi i djela i od Tebe utočište tražim od vatre i svega onoga od riječi i djela što njoj približava.)

Na sedždi treba učiti:
‘Allahumma-gfirlî zembî, wagfirlî, werhamnî, wehdinî, werzuqnî, ve ‘âfinî.’ (Allahu moj, oprosti mi grijehe moje, Ti mi oprosti, smiluj mi se, podari mi opsrkbu i zaštiti me.)

‘Allahumma-gfirlî zembî kulleh, diqqahu we džilleh, we ewwelehu we âhirah, we ‘alânijjetehu we sirrah.’ (Allahu moj, Ti oprosti meni sve grijehe moje, male i velike, ranije i kasnije (prošle i buduće), javne i tajne.)

‘Allahumma-gfirli we li-walidejje we li-Džemî’i-l-Muslimîn.’ (Allahu moj, oprosti meni, roditeljima mojim i svim muslimanima.)

‘Rabbenâ âtina fi-d-Dunjâ haseneten we fi-l-âhireti haseneten we qinâ ‘azâbe-n-Nâr’ (Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovom i na onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri.)

…shodno njegovim, sallAllahu alejhi ve sellem, riječima:
Najbliže što neki rob može biti Gospodaru svome jeste na sedždi, pa povećajte i umnogostručite tada vaše dove…

Neophodno je da se što više uče dobre i lijepe dove, dove u kojima se traži džennet, utočište kod Allaha od vatre (tj. džehennema), u kojima se traži zaštita i oprost…

‘Allahumme inneke ‘Afuwwun tuhibbu-l-‘Afwe fa’fu ‘annî ‘ (Allahu moj, Ti si, zaista, onaj koji prašta, voliš oprost, pa oprosti meni.)

‘Allahumme aslih qalbî we ‘amelî.’ (Allahu moj, Ti popravi srce moje i djelo moje.)

‘Allahumma-gfirlî we li-wâlidejje.’ (Allahu moj, oprosti meni i roditeljima mojim.)
…i neophodno je da se traže odgovarajuće dove.

PREVEO: Sulejman Čolaković 

IZVOR: Fetava Ibn Baz, 26. tom/116. stranica, ‘Poglavlje o dovama i zikrovima’

akos.ba

Povezani članci

Back to top button