Islamske temeU Fokusu

Najbistriji umovi su kod onih koji mnogo uče Kur’an

Milostivi Allahu, molimo Te da nam podariš ustrajnost u pamćenju Kur'ana, da ga učimo i razmišljamo o njegovim značenjima na način kako ćeš Ti biti zadovoljan. Amin!

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Imam el-Kurtubi, rekao je: ”Ko mnogo uči Kur’an on uživa u bistrini i snazi svoga uma, makar živio stotinu godina.”

Imam Ibrahim el-Makdisi oporučio je svom učeniku Abbasu ibn Abdud-Daimu, rekavši mu: ”Povećaj učenje Kur’ana i nikako ga ne ostavljaj, jer će ti Kur’an olakšati ostvarivanje onoga što želiš u onoj mjeri u kojoj ga učiš.”

Ibn al-Salah je rekao: ”Prenosi se da melekima nije data blagodat učenja Kur’ana, zato oni toliko žude da ga slušaju od ljudi. Učenje Kur’ana je blagodat kojom je Allah počastio ljudski rod.”

Šejhul-islam Ibn Tejmije, rekao je: ”Nisam vidio ništa da hrani um i dušu, čuva tijelo i garantuje sreću više od stalnog gledanja u Allahovu Knjigu. Zato veži svoje srce za Kur’an i osjetit ćeš bereket i blagoslov. Uzvišeni Allah, objavio je: ”Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je…” (Sad, 29.)

Neki komentatori Kur’ana (mufesiri), govorili su: ”Bili smo zaokupljeni učenjem Kur’ana, pa smo bili preplavljeni blagodatima i dobrotama dunjaluka.”

Stoga, nipošto ne ostavljaj svoje dnevno učenje Kur’ana, jer je Kur’an izvor bereketa u svakom tvome danu, ako je tvoj nijet iskren. Učenje Kur’ana je uzrok rasprostranjenosti grudi i lijepog života.

Milostivi Allahu, molimo Te da nam podariš ustrajnost u pamćenju Kur’ana, da ga učimo i razmišljamo o njegovim značenjima na način kako ćeš Ti biti zadovoljan. Amin!(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button