Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Poučne priče > Muž i žena ostali gladni pa ih je Svevišnji Allah opskrbio hranom

Muž i žena ostali gladni pa ih je Svevišnji Allah opskrbio hranom

Ovo je kazivanje o dva dobra i čestita supružnika koje je pogodila velika glad, pa je supruga dovila svome Gospodaru da ih opskrbi čime će potisnuti veliku glad i podmiriti svoje potrebe i Svevišnji Allah ih je opskrbio hranom spomenutom u hadisu.

Tekst hadisa: Bilježi Taberani u „Mu'džemul-evsatu“ i Bejheki u „Delailun-nubuvve“ i „Šu'abul-iman“ od Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je rekao: „Jednog čovjeka pogodila je nevolja, siromaštvo, pa je izašao u pustinju, a njegova supruga je rekla: ‘Gospodaru naš, opskrbi nas onim od čega ćemo skuhati sebi hranu i što ćemo uskladištiti sebi za kasnije potrebe.’ Muž se vratio a posuda je bila napunjena brašnom, u tanjiru se nalazilo meso i žrvanj se okretao i mljeo pšenicu. Upitao je: ‘Odakle ovo?!’ ‘Allah nas je opskrbio time’, odgovori supruga. Muž stade mesti i čistiti oko žrvnja, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Da je ostavio taj žrvanj, on bi mljeo do Sudnjeg dana.'“

Izvod i ocjena hadisa: Islamski autoritet Muhammed Nasiruddin el-Albani, rahmetullahi alejh, zabilježio je ovaj hadis u svome vrijednom djelu „Silsiletul-ehadisis-sahiha“ (2937) i kaže da su hadis zabilježili: Taberani u „Mu'džemul-evsatu“, bejheki u „Delailun-nubuvve“, Bezzar u svome Musnedu, Ahmed u svome Musnedu. Spomenuo je i riječi Hejsemija u djelu „Medžme'az-zevaid“: „Bilježe ga Ahmed, Bezzar, Taberani u ‘Evsatu’ na sličan način. Prenosioci hadisa su prenosioci ‘Sahiha’, izuzev Bezzarovog šejha i Taberanijevog šejha a oni su pouzdani.“

Komentar hadisa: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je o dva čestita i pobožna supružnika, mužu i ženi, koje je pogodila velika glad, pa muškarac-suprug od prevelike gladi nije mogao da sjedi u kući, već je izašao u pustinu. Žena, supruga dovila je svome Gospodaru da ih opskrbi pšenicom, brašnom od kojeg će skuhati sebi hljeb i nešto ostaviti za kasnije potrebe, pa se Uzvišeni Allah i odazvao njenoj dovi. Suprug kada se vratio kući, zatekao je posudu u kojoj se mijesi brašno punu brašna, žrvanj kako se okreće i melje pšenicu i tanjir pun mesa spremnog za kuhanje.

Suprug je upitao: „Odakle ova hrana?“ „Allah nas je opskrbio time“, odgovorila je supruga. Čovjek je stao mesti i skupljati brašno koje se nalazilo oko žrvnja. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas da je čovjek ostavio žrvanj da melje, ostao bi u tom stanju, mljeo bi sve do Sudnjeg dana.

Pojedini ljudi vijesti slične ovima odbacuju i negiraju ih tvrdeći da ih ni zdrav razum ne može prihvatiti, istovremeno zaboravljajući da je Uzvišeni Allah Taj koji je opskrbio ove dobre i pobožne ljude iz počasti prema njima, a Svevišnji Allah je svemoćan. Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima često su se dešavale slične stvari kada im je Allah, subhanehu ve te'ala, uvećavao hranu i piće, pa je njih veliki broj jeo hranu koja je bila dovoljna samo za mali broj ljudi.

Poruke, pouke i koristi iz hadisa:

1. Potvrda Allahove dobrote prema Svojim dobrim i čestitim robovima. Na ovo ukazuju brojni šerijatski tekstovi koji dostižu stepen tevatura (kategoričnosti), pa je stoga vjerovanje u keramete dobrih i iskrenih vjernika od akideta ehlis-sunneta vel-džemata. Međutim, ovi kerameti-nadnaravna djela od Allaha, subhanehu ve te'ala, ne događaju se osim dobrim i iskrenim vjernicima, a ono što se događa zlim ljudima i pokvarenjacima, to nisu kerameti već su to šejtanska posla.

2. Velika vrijednost dove. Uzvišeni Allah odazvao se dovi ove žene i rekao je Uzvišeni, kako stoji u prijevodu značenja: „I vaš Gospodar je rekao: ‘Dovite Mi, Ja ću vam se odazvati!'“ (Prijevod značenja Gafir, 60.)

3. Postojanje dobrih i čestitih vjernika i u narodima prije nas.

4. Potvrda poslanstva Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer su se slične stvari događale i njemu.

 

Sebil.eu

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top