Islamske teme

Milost božija je neizmjerna

”Kada Allah hoće svome robu dobro, ubrza kaznu za njegov grijeh, a ako mu ne želi dobro, odgađa mu je sve do Sudnjeg dana.” (1-454)

Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenosi u ovakvoj verziji Bejheki u svome djelu ”Eš_Šuab, a prenosilac je Abdullah b.Mugaffel. Što se tiče uzroka pojavljivanja spomenut je ranije povod citiranja drugog hadisa.

Biografija prenosioca

Puno ime prenosioca ovog hadisa je: Abdullah b.Mugaffel b.Afif b.Eshem b.Rebia b.Addi b.Salebe Ebu Seid ili Ebu Abdurrahman. Živio je u Medini a kasnije u Basri. Učesnik je Hudejbijje (Ashabu šedžereh) Hadise je prenosio od Poslanika, Ebu Bekra, Osmana i drugi a od njega Homejd b.Hilal Sabit b.Benani i dr. Umro je u Basri pedeset i sedme godine po hidžri. (”Tehzibu’ t-tehzib” 6:42)

Komentar

Ovaj hadis kao i mnogi drugi slične sadržine snažno je djelovao na način ponašanja ashaba, njihove djece  i žena. Oni su shvatili iz ovog hadisa da za određeni grijeh bolje kaznu iskusiti na ovome svijetu, već čekati Sudnji dan s njom. Zato su neki dolazili Poslaniku i priznavali  počinjeni grijeh  da bi se nad njima kazna izvršila na ovome svijetu. Poznat je slučaj Maiz b.Malika koji je učinio blud pa je došao Poslaniku i zahtjevao da se nad njim izvrši predviđena šeriatska kazna. Pošto je Maiz  bio mlad Poslanik mu nije odmah povjerovao, pa ga je vratio kući, želeći time da on malo razmisli. Međutim, pošto se ovaj vratio po drugi, pa zatim treži i četvrti put. Poslanik je naredio da se kazna odmah izvrši. (Vidi Sunen Ebu Davuda pog. ”Hudud”). Što se tiče drugog dijela hadisa u kojem se kaže: ”Kome Allah ne želi dobro” Čitalac može doći do pogrešnog zaključka, kako Allah nekome ne želi dobro, a drugom želi. Međutim, hadisi su inače kratki i sadržajni, pa ih je potrebno pojasniti. A najbolje se pojašnjavaju drugim hadisima, kao što se i kur’anski ajeti međusobno pojašnjavaju. Tako je jednom prilikom Poslanik rekao: ”Svaki čovjek će uči u džennet Poslanik je rekao: ”Onaj ko radi što ne valja. ”U tom kontekstu treba razumjevati i prednji hadis.

Izvor: Povodi nastanka nekih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila Dr.

Povezani članci

Back to top button