fbpx
Biseri mudrosti

Mi smo ovdje da živeći islam svojim ponašanjem ljude osvajamo

Poslanik Muhammed s.a.w.s. je došao da odgoji muslimane. Tako je jedne prilike rekao:

„Poslan sam da usavršim lijepe ćudi kod ljudi“ (Ahmed)

Bio je Poslanik a.s. živi Kur’an. Živio je islam. Majka vjernika Aiša r.a. opisala je Vjerovjesnikovu s.a.v.s. etiku (ahlak, moral, lijepo ponašanje) poistovjećujući je s Kur’anom.

Od Sa’da ibn Hišama ibn Amira se prenosi da je rekao: „Došao sam Aiši r.a. i pitao je: Majko vjernika, kakva je bila etika (ahlak, moral) Allahovog Poslanika s.a.v.s.? Ona je odgovorila: Ahlak Allahovog Poslanika s.a.v.s. je bio Kur’an. Tad me je pitala: Znate li suru Al-Mu’minun, a ja sam joj odgovorio da znam, a zatim je rekla da učim i ja sam proučio: „Ono što žele – vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju.“

Tad mi je ona rekla: “Takva je bila etika (ahlak, moral) Allahovog Poslanika s.a.v.s.“ Bio je Kur’an koji hoda zemljom. Živeći islam svojim ponašanjem je ljude osvajao.

Učio je muslimane da nikada ne lažu, ne ogovaraj, ne psuju, ne potvaraju, ne otimaju, ne kradu, da se ne mrze, da ne zavide jedni drugima, da pošteno sude, da se korupcijom ne bave, da se halalom hrane, da se klone harama: alkohola, bluda, kocke… da se brinu o siromasima, jetimima, da hrane gladne, da se vole u ime Allaha dž.š., da se pomažu, da budu jedni drugima braća. Islam je moral! Islam je lijepo ponašanje. Mi smo ovdje da živeći islam svojim ponašanjem ljude osvajamo. Tako je živio naš poslanik Muhammed s.a.w.s. i tako nas uči da živimo!

Piše: Amar Bedaković

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button