Historija i tradicijaIstaknuti BošnjaciU Fokusu

Mehmed Spaho, vođa Bošnjaka između dva svjetska rata

Piše: Admir Lisica

Dolaskom Austro-Ugarske na teritoriju Bosne i Hercegovine započeo je niz društvenih i političkih promjena. Stav bošnjačkih političara prema vlasti mijenjao se u zavisnosti od trenutnih političkih okolnosti, pa je tako u početku grupa istaknutih bošnjačkih intelektualaca, predvođena Šerifom Arnautovićem, zastupala ideju o autonomiji Bosne i Hercegovine u sastavu Osmanskog carstva, da bi, uslijed njenog slabljenja u periodu Balkanskih ratova, ova grupa promijenila stavove. Arnautović, kao jedan od istaknutih bošnjačkih lidera u tom periodu, i dalje je zastupao ideju o autonomiji Bosne i Hercegovine, ali sada u okvirima Austro-Ugarske.

Nasuprot “starijoj” bošnjačkoj političkoj struji, kojoj je pripadao Arnautović, nalazili su se mlađi intelektualci koji su obrazovanje stekli van Bosne i Hercegovine. Među njima se isticao Mehmed Spaho, budući lider Jugoslovenske muslimanske organizacije, najveće bošnjačke političke opcije između dva svjetska rata.

Više na Al Jazeera Balkans

Povezani članci

Back to top button