Islamske temeU Fokusu

Liječenje slabog imana i bolesti srca

Liječenje srca podrazumijeva njegovo provođenje kroz aktivnosti: učenja, razmišljanja, zikra, spoznavanja i praktikovanja islama. Ashabi su u početku svog prelaska na islam bili izuzetno poletni i revnosni u praktikovanju islama, tako da ih je sam Božiji poslanik alejhi sselam vratio u ravnotežu.

U islamskom odgoju polazna tačka je vjerovanje (iman) čije je središte srce (kalb) i duša (ruh).

Učenje Kur’ana je naročito vrijedan ibadet, koji pozitivno djeluje na vjernika. Kur’an ima svoje posebne odlike, a jedna od njih je i ta što se Kur’anom može okoristiti onaj koji posjeduje vjerničko srce i što ga Kur’an ˝dodiruje˝.

Bolesna srca treba liječiti, kako bi postala mu’minska sa halis-imanom. Srce se mora dovesti do faze ozdravljenja, jer ono svoj smiraj nalazi tek onda kada izađe iz ˝šejtanskog kruga˝, bilo da se radi o šejtanu-čovjeku ili šejtanu-džinu.

Liječenje srca podrazumijeva njegovo provođenje kroz aktivnosti: učenja, razmišljanja, zikra, spoznavanja i praktikovanja islama. Ashabi su u početku svog prelaska na islam bili izuzetno poletni i revnosni u praktikovanju islama, tako da ih je sam Božiji poslanik alejhi sselam vratio u ravnotežu.

Srce koje je prihvatilo istinu, stremi njoj. Tada slijede šejtanski napadi, u kojima neko pada, a neko ostaje uspravan. Pada onaj čije je srce bolesno i neosjetljivo, a uspijeva ostati uspravnim onaj ko posjeduje znanje i zdravo srce.
Na Sudnjem danu će biti spašen samo onaj ko dođe Allahu dž.š. “Bikalbin-selim” – smirena, spašena, čista srca i duše.
Muhammed alejhi sselam je brojne dane i noći provodio u ibadetu. Stoga onaj ko želi da uspije od sebe ukloniti ružne osobine mora biti ustrajan u ibadetu koji se sastoji od: razmišljanja o Božijim djelima, spominjanju Allaha dž.š., učenju Kur’ana. obavljanju namaza, zikrullahu, učenju dova, istigfara, činjenju tevbe i sjećanjem na smrt.

Lijepo je učiti esmaul-husna, lijepa Allahova imena.
Kaže Muhammed alejhi sselam “Ko bude stalno učio istigfar, Allah će mu pokazati izlaz iz svake situacije, otklonit će mu svaku brigu i opskrbiti ga odakle se i ne nada.” (Ebu Davud i Ibn Madže)

Nakon mnogo istigfara lijepo je da učimo i salavate, jer je i to jedan od puteva ka svjetlosti srca. Kaže Muhammed alejhi sselam :˝Ko na mene donese jedan salavat, Allah dž.š. ( zbog toga) na njega donese deset.˝
Kada učenik postane prosvjetljen nurli srcem, treba mu skrenuti pažnju na slijedeći hadis-šerif u kome Muhammed alejhi sselam kaže: ˝obnavljajte svoj iman˝.
Ashabi upitaše : ˝Ja Resulallah, na koji način ćemo obnavljati svoj iman?˝
On reče: ˝Mnogo učite la illahe illallah˝.

Treba se što više usmjeriti na učenje Kur’ana i proučavanje njegovih sadržaja i poruka, jer je Kur’an lijek, uputstvo i milost mu’minima.

Predlažemo da sebi uvedete dnevnu obavezu učenja:

– Istigfar (estagfirullah) – 100 puta
– Salavat na Muhammeda alejhi sselam – 100 puta
– La illahe illallah – 100 puta
– Učenje jednog džuza iz Kur’ana dnevno (20 stranica) ili manje ali da bude redovno i svakodnevno
– Klanjanje noćnog namaza
– Obavljanje barem jednog namaza u džematu
– Proširivanje znanja itd.

Priredio: Omer ef. Begić

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button