Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Kur`anska mu`džiza: Nitrogen u sastavu molekule hlorofila

Kur`anska mu`džiza: Nitrogen u sastavu molekule hlorofila

Jedan od prijatelja našega portala, inače student na PMF-u u Sarajevu, čitajući Kur`an, primjetio je jednu od Allahovih mu`džiza.  Nismo upoznati da je neko prije ovoga pisao ili govorio na ovu temu. Kako bilo,  još jednom smo se uvjerili da nauka svaki dan donosi nove činjenice koje svjedoče da je Kur`an od Onoga čije znanje obuhvata sve.

Njegovo „istraživanje“ prenosimo u cjelosti:

„ Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa  bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti.“( Al-Baqara, 164)

Allah s.w.t  na više mjesta u svojoj knjizi pominje kišu, oblake, biljke kao ogromne dokaze Njegove veličine. Čitajuči ajete u kojima se između ostalog nalaze ovi dokazi postavlja se pitanje, zašto Allah dž.š na toliko mjesta, toliko puta spominje zeleno bilje i kišu, spominje to i poredi životni ciklus biljaka, u kojem je neizostavna kiša, sa životom ljudi na zemlji, sa tim kratkim naslađivanjem, koje nestaje i vene poput biljke bez kiše.

Naravno, ništa u Allahovoj knjizi nije slučajno spomenuto i ništa iz Allahove knjige nije laž, svaki ajet je istina a istina se uvijek može dokazati i za istinu postoje jasna objašnjena, tako je i ogroman broj ajeta, zahvaljujući naglim razvojom nauke pogotovo u zadnjem stoljeću, upravo naučno dokazan i elaboriran kroz mnoge knjige koje razbijaju nametnutu tezu da se „religija i nauka sukobe“ i da „ religija odnosno Božije objave i nauka ne mogu zajedno pod ruku“. Ovakva i slična ubjeđenja od strane materijalističkih „naučnika“ koji zatvaraju oči pred istinom postaju smiješna i očajna.

Još jedan u nizu dokaza istinitosti Allahovog govora jeste i proces FOTOSINTEZE.  Opstanak živih bića zavisi od aktivnosti biljnog svijeta, i to u dva smisla. Prvo, biljke su jedini organizmi sposobni da raspoloživu energiju sunčevog zračenja pretvore u oblik koji je za život neobhodan. Drugo, u toku tog procesa oslobađa se kiseonik, koji je također uslov života svih biljaka i životinja. Taj proces u kojem se svjetlosna energija konvertuje u hemijsku i akumulira u obliku organskog jedinjenja zove se fotosinteza. Smatra se da sva organska jedinjenja i sav kisik, koji danas postoje, potiču iz fotosinteze.

Svi organizmi koji su sposobni da obavljaju fotosintezu sadrže posebne organele u kojima se nalaze fotosintetički pigmenti. Fotosintezu obavljaju hloroplasti, koji sadrže pigmente hlorofile. To su zeleni pigmenti, u čijoj  hemijskoj strukturi učestviju: četiri pirolova prstena spojena u porfirijski prsten u čijem je centru atom Mg, vezan koordinatnim vezama za azot (N) pirola. Hlorofil je estar dvokarboksilne hlorofilinske kiseline. Sve navedeno se može vidjeti na slici u vrhu teksta, no ono što je posebno zanimljivo i na tome ćemo se zadržati što se tiče strukture  hlorofila jeste nitrogen/azot (N) koji je obavezna komponenta molekule hlorofila, bez koje zapravo nema sinteze oraganskih tvari. Stoga bez ove komponente, slobodno možemo reći da čitav proces fotosinteze postaje ugrožen. Upravo nitrogen je  jedini element koji NE dolazi u mineralima (stijenama) iz kojih nastaje zemljište. Azot na različite načine iz zraka (oblaka) dolazi u zemljište, a najčešće u obliku nitrata i amonijaka IZ PADAVINA. Pri nedostatku azota fotosintetska  aktivnost kako smo već rekli postaje ugrožena odnosno ona se smanjuje.

Dolazimo do zaključka da se  upravo u kiši, koju Allah s.w.t. spušta iz svoje milosti na zemlju da bi je oživio, nalazi nitrogen, odnosno vrlo važna komponenta u strukturi hlorofila koji je između ostalog odgovoran za zelenilo biljaka o čemu Svevišnji i Sveznajući govori u sledećem ajetu koji je ibret za sebe nakon gore navedenog objašnjenja: " Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar i sveznajući"(Al-Hadždž, 63).   

 

                                                   Za Akos.bA priredio: Kajević Dino

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top