U Fokusu

Koliko smo iskreni?

Generalno govoreći, nikada kao danas ljudi nisu izlovano živjeli, nikada nisu bili strani jedni drugima kao u današnjem vaktu. Većina ljudi okrenula se životu u svoja “četiri zida”, što je kao rezultat proizvelo nerazumijevanje, netoleranciju, udaljavanje, neiskrenost i neslogu.

Nedostatak empatije[1] i altruizma[2] je ozbiljan virus koji je zahvatio sve segmente društva. Ključno za rješenje navedenih problema jeste to da se virusi koji su zahvatili današnje društvo shvate kao posljedica pogrešnog držanja pojedinaca, upoznaju njegove zablude, a sve u svrhu izgradnje zdravog društva. Islam počinje sa pojedincem, a zdravo društvo čine zdravi pojedinci, tako da je uslov društvenog razvitka produktivan, odgovoran, iskren i zreo pojedinac. Pozitivno društveno djelovanje podrazumijeva svjesno nastojanje da svojim aktivnostima pridonosimo društvu i da pozitivno djelujemo prema drugima i na druge. Kao što znamo, temeljni uvjet za ispravnost ibadeta jeste iskrenost, i osnova zbog koje će naša djela biti primljena ili odbijena.

Tako da je neophodno da prije bilo kojeg djela koje želimo učiniti promislimo koji su naši motivi za činjenje istog. Da li nešto radimo radi statusa u društvu; radi blagonaklonosti drugih; da bi se čulo, vidjelo, pričalo; radi bilo kojeg ovodunjalučkog interesa. Vjernik je dužan očistiti svoje nijete i sve što radi raditi isključivo u ime Allaha i samo radi Njegovog zadovoljstva: “Zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu i Njegovu Poslaniku, a ko bude hidžru učinio radi materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.”(Buharija i Muslim).

Zdravu društvenu zajednicu karakterišu: isticanje neprolaznih vrijednosti, jačanje međusobnih veza i potpomaganje, iskrenost, povjerenje, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla. Naš poslanik s.a.w.s imao je istančan osjećaj za sva stvorenja i razvijenu empatiju, te je posebnu pažnju pridavao siromasima, jetimima, nemoćnima, bolesnima, kako bi na najbolji mogući način pomagao rješavanju njihovih potreba i izgradnji produktivnog društva. Ukoliko odlučimo preispitati svoju iskrenost i odgovornost koju snosimo kao vjernici, razmisliti o njima, izvuči pouku i pronaći rješenje za sve svoje životne aktivnosti, obratimo pažnju na slijedeće hadise Poslanika s.a.w.s i ajete iz Kur’an-a:

          Prenosi se da je poslanik s.a.w.s rekao: “Primjer muslimana u međusobnoj ljubavi, samilosti i blagonaklonosti je kao primjer jednog tijela. Kada jedan organ oboli drugi mu se organi odazovu vrućicom i nesanicom.” (Buhari i Muslim)

          “Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.” (Ali Imran,103.)

          Od Ebu Hamaze Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, služitelja Allahova Poslanika, alejhis-selam, prenosi se da je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: “Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi.” (Buhari, 1/56-57.).

          Prenosi se da je poslanik s.a.w.s rekao: “O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još  nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mane! Onaj koji istražuje mane muslimanima – Allah  dž.š., će njegovu manu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!” (Ahmed, 4/220.)

          Prenosi se da je poslanik s.a.w.s rekao: “O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El- Hadzz, 77.)

          Prenosi se da je poslanik s.a.w.s rekao:”Ako musliman obuče siromašna muslimana, Allah će ga obući odjećom Dženneta, ako nahrani gladnog muslimana, Allah će njega nahraniti plodovima Dženneta, ako napoji žednog muslimana, Allah će njega napojiti sa zapečaćenog džennetskog napitka”. (Tirmizi)

          Prenosi se da je poslanik s.a.w.s rekao: “Kada neko od vas svoga brata upita za savjet, neka mu ga da.” (Buharija, 2157.)

          “Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, i razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje.” (Nahl, 90. ajet).

Navedeni hadisi i ajeti nam mogu služiti kao putokaz i samoocjenjivanje kako bismo uvidjeli gdje griješemo i u čemu se trebamo popravljati. Vjernik je društveno odgovoran čovjek koji slijedeći primjer Poslanika s.a.w.s., nastoji uraditi sve što je u njegovoj moći kako bi bio od koristi društvu kojemu pripada i kako bi time stekao zadovoljstvo Uzvišenog Allaha. Svaki vjernik je dužan svakodnevno preispitivati svoj doprinos općem dobru, raditi na njegovom povećanju i aktivno se odnositi prema sredini u kojoj živi.

Neka nam Dragi Allah podari istinsko razumijevanje vjere, da nam snage i volje da činimo dobro;  probudi u nama osjećaj za brigu o drugima; podari nam iskrenost u svim našim ibadetima i obraduje nas Džennetskim vrtovima. Amin!

Za Akos.ba piše: Alma Kazić


[1] Empatija- sposobnost poistovjećivanja s drugom osobom, njezinim stanjima i osjećajima

[2] Altruizametički termin koji označuje nesebičnu  brigu za blagostanje ljudi spremnost na žrtvovanje svojih interesa za druge

Povezani članci

Back to top button