DuhovnostIslamske teme

Klanjajte dva rekata u tmini noći za usamljenost u kaburovima

U ovom tekstu skrenut ćemo pažnju na vrijednost noćnog namaza ne bi li nam to bio podsticaj da ga prakticiramo i poslije ramazana. Teško je nabrojati sve vrijednosti i koristi noćnog namaza, pa ćemo u nastavku spomenuti samo neke od njih.

Iako je mjesec ramazan sav u znaku ibadeta i sveopćeg duhovnog preporoda muslimana, ipak su tri vrste ibadeta dominantne u toku ramazana, a to su: post, noćni namaz (koji u sebi sadrži i učenje Kur’ana) i materijalno pomaganje siromašnih i potrebnih putem sadake, sadekatul-fitra, zekata, organiziranjem iftara i drugo.

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U ovom tekstu skrenut ćemo pažnju na vrijednost noćnog namaza ne bi li nam to bio podsticaj da ga prakticiramo i poslije ramazana. Teško je nabrojati sve vrijednosti i koristi noćnog namaza, pa ćemo u nastavku spomenuti samo neke od njih.

Noćni namaz otklanja brigu i tjeskobu

Svako od nas prolazi kroz određena iskušenja i teška stanja u životu. Vjernik i vjernica u toku radnog dana dožive mnogobrojne neprijatnosti i teškoće, uvrede od ljudi, nepravdu na poslu i slično, tako da se svakodnevno kući vraćaju skrhani od umora i briga. I ako želiš otkloniti brige, ako želiš da nestane umora, onda, kada padne noć, kada se sve utiša, abdesti i klanjaj barem dva rekata noćnog namaza, vidjet ćeš da će nestati brige i umora, jer, to su najljepši trenuci osamljivanja čovjeka sa njegovim Gospodarom. Mi svaku noć imamo priliku direktno razgovarati sa Vladarem svih vladara, sa Gospodarom svih svjetova, a propuštamo te prilike.

U predaji se navodi da je Allah, dželle šanuhu, rekao: ”Laže onaj koji kaže da Me voli, a kada nastupi noć ostavi Me.”

To su trenuci kada se skidaju koprene, kada tražiš bliskost sa Onim Koji te je stvorio i Koji te poznaje bolje od tebe samog, da te uputi, da ti u svakoj situaciji istinu pokaže istinom a zabludu zabludom, jer mi danas živimo u vremenu velikih smutnji kada malo ljudi, u pravom trenutku, zna ispravno rezonirati i donijeti ispravan zaključak i odluku. A kada se ugledaju krateri i pustoš koju su ostavili naši pogrešni zaključci i postupci, onda svi vide pravu istinu, ali tada, nažalost, bude kasno.

Noćni namaz otklanja tjeskobu u grudima, na šta aludiraju ajeti: ”A kada završiš, molitvi se predaj! I samo se Gospodaru svome obraćaj!” (El-Inširah, 7.-8.)

Kada završiš sa svim dunjalučkim poslovima, kada svoje srce isprazniš od svih dunjalučkih briga i potreba i ostaviš prostora samo za zikr, učenje Kur’ana i munadžate sa Allahom u tišini noći, osjetit ćeš rasprostranjenost u grudima i neopisivo zadovoljstvo u duši.

Stoga, nije čudo što je islamski učenjak i pobožnjak Sabit el-Benani govorio: ”Tako mi Allaha, za mene nema većeg užitka od onoga koji osjećam u toku klanjanja noćnog namaza.”

Stepen ihsana postiže se noćnim namazom

Na osnovu vjerodostojnog hadisa znamo da postoje tri stepena vjerovanja: islam, iman i ihsan. Ihsan je najveći stepen vjerovanja, a on znači da obožavamo Allaha kao da Ga vidimo, jer ako mi Njega ne vidimo, On nas vidi. Allah, dželle šanuhu, u Kur’anu naziva dobročiniteljima, muhsinima, upravo one koji klanjaju noćni namaz. U Kur’anu dolazi: ”Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti, primat će ono što im Gospodar njihov bude darovao,  jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskazorje oprost od grijeha molili.” (Ez-Zarijat, 15.-18.)

Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, rekao je: ”Prednost noćnog namaza nad dnevnim namazom je kao prednost tajne sadake nad javnom sadakom.” 

 Ponos vjernika je u noćnom namazu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ponos (veličina) vjernika je u noćnom namazu.”  (Taberani i Hakim) A dosta je ponosa onome ko je klanjao noćni namaz u tome što će se Kur’an zauzimati za njega na Sudnjem danu i reći će: ”Gospodaru, ja sam mu uskratio spavanje noću, pa me učini njegovim zagovornikom.” (Ahmed)

Hoće reći: ”Ja sam se ispriječio između njega i sna, a sada ću se ispriječiti između njega i džehennemske vatre.”

Za Omera, radijallahu anhu, nakon vjere u Allaha, na dunjaluku nije bilo veće časti i ponosa od toga da je njegova kćerka Hafsa, radijallahu anha, bila udata za Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, došao je trenutak kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pustio, odnosno razveo Hafsu, radijallahu anha, jer je otkrila tajnu Aiši, radijallahu anha, koju joj je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio povjerio. Kada je Omer, radijallahu anhu, čuo za to, posuo se zemljom po glavi i rekao je: ”Tako mi Allaha, nije mi osvanuo teži dan od ovoga!” Međutim, Omerovu tegobu i Hafsinu brigu otklonio je melek Džibril koji je došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao mu: ”Muhammede, vrati Hafsu, jer ona je vjernica koja posti i klanja noćni namaz.” (Ebu Nuajm, Hilyetul-evlija, II/50.)

Tako su post i noćni namaz, Allahovom odredbom, sačuvali Hafsu i učinili da ostane supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 

Noćni namaz donio je istinski ponos i bio je uzrok pokajanja Fudajla ibn Ijada. Naime, Fudajl ibn Ijad prije pokajanja bio je drumski razbojnik i lopov. I jedne noći, kada je htio pokrasti kuću jednog muslimana, u sobi je ugledao starog i sijedog muslimana koji je klanjao noćni namaz i učio ajet: ”Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene.” (El-Hadid, 16.) Kada je čuo taj ajet, Fudajl ibn Ijad je zaplakao i rekao: ”Da, Gospodaru, došlo je vrijeme!”, i tog trenutka se pokajao i život posvetio islamskoj nauci, ibadetu i dobrim djelima.

Noćni namaz je štit od džehennemske vatre

Hafiz Ibn Hadžer, rekao je: ”Noćni namaz štiti od džehennemske vatre i odbija kaznu.”

Prenosi se da je Ebu Zerr, radijallahu anhu, rekao: ”Klanjajte dva rekata u tmini noći za usamljenost u kaburovima.”

A Hasan ibn Atijje, govorio je: ”Ko klanja dugo noću, bit će mu olakšano dugo stajanje na Sudnjem danu.”

Osim toga, na Sudnjem danu će lica onih koji su klanjali noćni namaz biti blistava. Naime, komentirajući kur’anske ajete: ”Neka lica toga Dana bit će blistava, nasmijana, radosna.” (Abese, 38.-39.), Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je da će biti blistava zbog noćnog namaza.

Allaha molim u ovim mubarek i blagoslovljenim trenucima ramazana da nam omili noćni namaz, da primi naš post i ostale ibadete, da učvrsti naše korake na stazi islama, da našim ibadetom i pokoravanjem Allahu, posebno u vrijeme ramazana, utremo sebi put do Dženneta, da nas Allah sačuva fitne i smutnje svake vrste i ujedini muslimanski saff, te ubrza pobjedu islamu i muslimanima.

Allahu dragi, opskrbi nas Svojom ljubavlju, i ljubavlju onih koji Tebe vole, i uputi nas na djela koja vode Tvojoj ljubavi! Amin! (preneseno sa saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button