Islamske teme

Kako znati šta je to blagodat, a šta kazna od Allaha?

Kako znati šta je to blagodat, a šta iskušenje od Allaha?

Jednostavno rečeno blagodat je sve ono što roba približava našem Gospodaru, pa makar to nekada bio i oskudan imetak ili bolest, a iskušenje je sve ono što čovjeka udaljava od Allaha makar to bio ogromni imetak, brojni porod, snaga..

Ibn Kajjim lijepo to objašnjava: „Treba znati razliku između blagodati kroz koju vidi Allahovo dobročinstvo i blagost, kojima se postiže vječna sreća, i blagodati koja je, ustvari, istidradž (zavođenje od Boga). Koliko je onih koji su obmanuti time što su obasuti blagodatima, a to ne osjećaju. Obmanuti su time što ih neznalice hvale i što im Allah ispunjava njihove potrebe i što pokriva njihovo pravo stanje. Većina ljudi misli da je to troje znak sreće i uspjeha.

To je sve što znaju! Kada se tri elementa upotpune – svjetlo mudrosti, loše mišljenje o vlastitoj duši i razlikovanje blagodati od kušnje – tada rob zna da su one blagodati koje su povezane s Allahom prave i stvarne blagodati.“
Šejtan želi dušu unesrećiti. Sebi je privlači užetom životinjske glupavosti, neukosti i strasti. A čovjekov zaštitnik Allah ga želi usrećiti i postati mu drag svime što mu je potčinio i što mu daje. Sebi ga privlači blagodatima koje je nemoguće pobrojati. Najveće blagodati su Allahova znamenja u čovjeku i kosmosu, Allahove nepromjenjive zakonitosti i uputa i jasni dokazi koje je Allah objavio Svojim vjerovjesnicima.

Veoma lijep primjer priznavanja blagodati i zahvalnosti Uzvišenom Allahu na njima nalazimo u primjeru Sulejmana, alejhis-selam: ”…on uzviknu: Ovo je blagodat Gospodara moga, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan, u svoju je korist zahvalan. A ko je nezahvalan, pa Gospodar moj je neovisan i plemenit…” (Kur’an, En-Neml; 40.)

Primjer kada blagodat bude iskušenje sa kojom čovjek zaradi propast je Karun za kojeg Uzvišeni kaže: ”Karun je iz Musaova naroda bio, pa ih je tlačio, a bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. ’Ne budi objestan jer Allah ne voli one koji su objesni!’, govorili su mu ljudi iz naroda njegova, ’i nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio, i nastoj da ne činiš nered po Zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine.’” (Kur’an, El-Kasas; 76-77.)

Allahove blagodati su mu postale iskušenje pa se uzoholio i postao nezahvalan, poslušajmo kako je završio:
”I Mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali, i niko ga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, a ni sam sebi nije mogao pomoći.” (Kur’an, El-Kasas; 81.)

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button