Moj vrt

Kako spriječiti fuzarioze kukuruza?

Žitarice su najviše prisutne u ishrani.Pored materijalne štete koju nanose gljivice na žitaricama,one mogu biti uzročnici trovanja ljudi i životinja mikrotoksinima koji su prisutni u gljivicama.Iz tog razloga je potrebno provesti preventivne mjere u polju kako bih se spriječilo prisustvo toksikogenih gljiva u kukuruzu i pšenici.

Približava se vrijeme sjetve kukuruza.Unašim proizvodnim područjima Fuzarioze(Fusarium graminearum) su najčešći uzročnici bolesti kukuruza.ali i mnogih drugih ratarskih kultura,tako da pored strnih žita ,napadaju i korijen krompira,graha,lana,konoplje,paradajza,krastavaca i hmelja.

Ovaj parazit je u Aziji i Africi takođe poznat i kao parazit riže i zaražava je u svim razvojnim stadijima.

Simptomi bolesti

Već u fazi nicanja i klijanja se može zapaziti bolest na sijancima kukuruza i strnih žita.Napadnuta biljčice se deformišu i spiralno uviju,tako da se suše i često uginu prije nego što niknu.

Kasnije se zaraze ispoljavaju u formi nekrotičnih prstenastih pjega na vlati žita i stabljici kukuruza.U vrijeme klasanja parazit izaziva trulenje klasića i zrna.Navedeni simptomi odnose se na sve vrste strnih žita od kojih su kukuruz i pšenica najosjetljiviji prema parazitu.

Gljiva napada kukuruz od nicanja pa sve do berbe,odnosno konzumacije.Na izniklim biljkama koje potjeću od zaraženog sjemena  pojavljuje se pjegavost lista,nekroza prizemnog dijela i biljke na kraju propadaju.Zaraza stabljike nastaje iza svilanja.Gljive prodiru preko korijena i baznog dijela i razaraju ne samo površinske dijelove stabljike,već i provodna tkiva,pa se biljke suše i prelamaju.

Gljiva nanosi ogromne štete klipu i zrnu izazivajući trulež,naročito ako su duže kiše u fazi zriobe i berbe,kakve su česte kod nas u jesen.Na zaraženom klipu gljiva stvara bijelu ili bjeličasto-ružičastu skramu,koja je vrlo uočljiva i služi kao siguran simptom za određivanje uzročnika propadanja klipa i truleži zrna.

Najviše obolijevaju one sorte koje imaju “otvoren”klip.Kod ovakvih sorti klip se navlaži i postaje idealna podloga za razvoj fuzarioze.Temperature za razvoj gljive su od 8-24 stepena C sa optimumom između 12 i 16 stepeni C.Pored ove vrste kukuruz zaražavaju i one koje napadaju strna žita.

Posebne štete bolest uzrokuje na listu, izazivajući pjegavost.Pri optimalnim uslovima za razvoj, pjege prekrivaju cijeli list,veličine 3-5 mm,sive boje,unutar kojih se zapažaju sitna tjelašca,plodišta(peritecije)gljive sa sporama.Ova tip peritecijskog stadija naziva se Gibberella zeae,a kod nas je vrlo proširena i zapaža se svake godine u glavnom uzgojnom području Posavine na večem broju hibrida.

Biologija parazita

Parazit prezimljuje u konidijalnom stadiju na oboljelim biljnim ostacima i peritecijskom na zaraženom lišću i komušini.Primarne infekcije ostvaruju konidije i askospore.Parazit djeluje i svojim toksinima na tkivo biljke i kvalitet zrna.Kod nas je poznata fuzarioza kao uzročnik oboljenja stoke,koja se hrani prekrupom kukuruza koji je zaražen ovom gljivom.Toksičnost zrna održava sve dok su prisutne hife u zrnu.

Kako zaštiti biljke od ove bolesti?

Mjere zaštite su primjena svih agrotehničkih mjera,koje stvaraju optimalne prilike za razvoj biljke,naročito u početnom stadiju nicanja.Treba izbjegavati sorte koje imaju “otvoren” klip.Potrebno je provoditi plodored najmanje 3 godine jer gljiva formira u zemljištu trajne hlamidospore,što omogućava ovom parazitu da se održi i do 4 godine i da obnovi zarazu u kontaktu sa klicom zrna u zemljištu.

Tokom vegetacije kukuruza svaki organ biljke može biti zaražen sporama koje nanosi vjetar,kiša,insekti,kao i sam čovjek prilikom obrade zemljišta.

Za akos.ba : Saima Trako-Silajdžić,dipl.ing.poljoprivrede

Telefon:061 469 971

E-mail:olea.visoko@hotmail.com

Povezani članci

Back to top button