Islamske temeLiderstvo i menadžment

Kako se suočiti sa iskušenjima?

„Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!”Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!“ (Kur’an, sura El-Bekare, 155-157)

Nemoguće je na ovom svijetu živjeti i ostvariti ciljeve a da se ne suočimo sa iskušenjima i preprekama na tom putu. Život nije savršen i nemoguće je imati sve što poželimo. Tako da su zastoji neizbježni. Mi ne možemo upravljati životom i smrću, prirodnom katastrofama, ratovima, kriminalom, pa čak ni dnevnim vremenskim uslovima. To je nešto sa čime moramo naučiti živjeti i što moramo prihvatiti kao sastavni dio života. Kada shvatimo da život nije savršen i da su iskušenja u njemu neizbježna, slijedeći logičan korak bio bi da se pripremimo za potencionalne prepreke s kojima bi se mogli suočiti tokom života. Ako su nam ciljevi visoki, nema sumnje da ćemo se suočiti sa mnogim poteškoćama dok ih ne ostvarimo. Kada težimo da ostvarimo neke izuzetno vrijedne ciljeve, najprije ispitujemo ih jako želimo ostvariti prije neko se u to upustimo. Bit je da očekujemo neočekivano i da se pripremamo za ono što očekujemo. Možda nećemo biti u mogućnosti da spoznamo šta nas sve očekuje na tom putu, ali možemo raditi na onome što očekujemo i pripremati se da se suočimo s tim. Ako tako uradimo, bit ćemo u mogućnosti da idemo za našim snovima sa više samouvjerenja, imajući na umu da imamo rezervni plan s kojim ćemo se suočiti sa stvarima koje bi mogle da krenu po zlu. Kada idete za nekim kratkoročnim ili dugoročnim ciljem, priprema nosi pola pobjede u toj bitki. Druga polovina je sprovođenje plana i oslanjanje na Allahovu pomoć.

Većina ljudi je nesigurna, i u toj svojoj nesigurnosti ne žele vidjeti nečiji drugi uspjeh ili da se stvari mogu uraditi na drugi način. Ovakvi ljudi postoje i njih ćemo susretati na našem putu. Historija je dokaz tome. Pogledajte osobe koje su tokom historije nastojale da urade nešto plemenito, svaka od njih se na tom putu suočavala sa zastojima, preprekama i neprijateljima. To se najjasnije vidi u životu božijih poslanika. Svaki poslanik je imao neprijatelje koje je stekao na putu dawe, koji su mu nanosili fizičke povrede i čak pokušali da ga ubiju. Jednostavno zbog toga što su pozivali da se vjeruje u jednog Boga.

Drugačija perspektiva

Jedan od načina da se nosimo sa zastojima jeste da promjenimo naš pogled na njih. Možemo na njih gledati kao na zastoje ili iskušenja koja se mogu rješiti i prevazići. Ona nas tjeraju da odrastemo, pomažu nam da ostvarimo naš istinski potencijal i razvijemo našu snagu. Bez iskušenja, nikada ne bi odrasli ili stekli vještine koje su nam potrebne za ostvarenje naših ciljeva. Kao što engleska poslovica kaže: “Svaki tamni oblak, ima srebrenu postavu.” Svaka poteškoća sa kojom se suočimo u sebi nosi i neku šansu da nešto novo naučimo, odrastemo i dosegnemo slijedeći level života. Prestanite gledati na prepreke i počnite gledati kroz njih i ono što želite ostvariti i upravo taj način prevazilaženja prepreka može vam pomoći da lakše ostvarite ciljeve. Kada su Jusufa, a.s., njegova braća u bunar bacila, to je pokrenulu seriju događaja uključujući ropstvo, napastvovanje i zatvor da bi na kraju okončalo dobivanjem položaja i vlasti. On je morao proći kroz sva ta iskušenja i izazove tokom kojih je naučio mnoge stvari, prije nego je dobio funkciju upravljanja privredom koja zahtjeva sve te vještine. Kada je Ebu Selema poginuo, njegova supruga Ummu Selema ostala je udovica, majka koja je imala mnogo djece i koja je izgubila najdražeg muškarca u svome životu. Molila je Allaha, dž.š., da joj podari nekog boljeg, misleći u sebi – ko može biti bolji od Ebu Seleme.  Na kraju je dobila ponudu za brak od Poslanika Muhammeda, a.s., lično i njene dove su bile uslišane. Njeno iskušenje i strpljivost su je izgradile i pripremile je za novu ulogu majke pravovjernih. Allah nam je obećao u Kur’anu: “Ta, zaista, s mukom je i last,  zaista, s mukom je i last!” (Kur’an, sura Inširah, 5-6.) U značenju da svako iskušenje s kojim se suočimo u životu, u sebi krije određenu količinu dobra. Svaka teška situacija s kojom se suočavamo, okružena je sa mnogo blagoslova. To je dar od Allaha, dž.š.,  zamotan u omot iskušenja. Ispod te teškoće se krije ljepota, tako da ćemo kasnije zahvaljivati Allahu što nam je dao ta iskušenja. To nam Allah bez sumnje garantuje. Kada nas On stavi u neku tešku situaciju kako bi nas iskušao, ubrzo ćemo osjetiti olakšicu.  Na primjer, kada je Poslanik, a.s., bio suočen sa teškim iskušenjima u Mekki, Allah mu je kao podršku dao njegovu voljenu suprugu Hatidžu i njegovoga amidžu Ebu Taliba. Oni su tu bili da mu olakšaju iskušenja. Oni su ga podržali finansijski i emocionalno, a Ebu Talibov utjecaj spriječio je neprijatelje da fizički naštete Poslaniku, a.s. Oni su bili to olakšanje u teškim vremenima. Kada se tokom migracije u Medinu sakrio u pećinu, Allah mu je pomogao tako što ga je zaštitio od očiju neprijatelja, dajući da mu društvo pravi Ebu Bekr, r.a., koji mu je bio olakšica tokom ovog teškog putovanja. Možda se i tebi slično dešavalo u životu, dok si prolazio period nezaposlenosti. Allah ti je pomogao na mnogo načina tokom tog perioda, tako što te neko finansijski podržao ili smanjio tvoje finansijske troškove, ili poslao neke dobre ljude u tvoj život da ti ponude novu priliku ili posao. Allahova pomoć dolazi na razne čudesne načine, koje mi ne razumijemo.

“a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta.” (Kur’an, sura Talak, 2-3)

Kako god vi to gledali, prepreke i iskušenja su izazovi koji u sebi sadrže blagoslov i oni su nam neophodni za naš lični razvoj. Nakon što prevladamo iskušenja, osjetit ćemo se jačim, samouvjerenijim i bliže Allahu, dž.š. U tom smislu, iskušenja su nam potrebna za izgradnju samopouzdanja.

Poglavlje iz kjige: „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“ autora Ismaila Kamdara

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button