Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Kako održavati nivo naučenog iz Kur'ana

Kako održavati nivo naučenog iz Kur'ana

Abdullah ibn Amr, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Onaj koji je naučio Kur'an napamet je poput vlasnika vezane deve, ako je bude nadgledao i sačuvat će je, a ako je zapostavi, otići će.“ (El-Buhari 5031)

Savjeti i upute:

Ako te Uzvišeni počasti pa naučiš Kur'an, stekao si najveću riznicu na dunjaluku koju moraš čuvati, učiti i ponavljati.
Zbog toga Allahov Poslanik, a.s., podstiče na ponavljanje Kur'ana kako ga čovjek ne bi zaboravio i upozorava ga na nemar i zapostavljanje Kur'ana i to u mnogim hadisima, a najpoznatiji su:

Ebu Musa, r.a.,prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Održavajte ono naučeno iz Kur'ana, jer tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, lakše iščezne (zaboravi se) nego deva iz julara.“(Muslim, 791)

Abdullah ibn Omer, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Ponavljajte Kur'an, jer on doista brže ičezne iz ljudskih prsa nego stoka iz julara.“(Muslim, 790)

Ukba ibn Amir, r.a., veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Izučavajte Kur'an, obogatite se njime i pišite ga, jer tako mi Onog u čijoj je ruci moja duša, on brže iščezne (iz prsa) od mlade deve iz julara.“(Imam Ahmed u Musnedu, 4/146)

Općepoznato je da kada deva pobjegne vlasniku iz julara,dosta truda i patnje treba da je ponovo uhvati i sveže. Takav je slučaj i s onim koji je naučio Kur'an – ako ga ne bude redovno učio i ponavljao, zaboravit će ga i trebat će mu dosta truda da naučeno obnovi.
Hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, veli: „Dok bude redovnog učenja, naučeno je osigurano, kao što je deva sigurna dok je privezana. Spomenuta je deva između ostalih domaćih životinja zato što upravo ona najviše bježi i nju je, nakon što pobjegne, najteže uhvatiti.“(Fethul-Bari šerhu Sahihil-Buhari, 9/79)

Postoji i drugo obrazloženje ovog poređenja, a to je da se deva i pored svoje snage i korpulentnosti ipak prepusti nejakom, jakom, malom i velikom, kao što i Kur'an, pored svoje uzvišenosti i veličine, lahko nauči i uči nejaki, jaki,mali,veliki,muško i žensko.(Et-Tasviru-l-fennijj fi-l-hadisi-n-nebevijj)

Ibn Battal veli:“Ovaj se hadis slaže sa dva ajeta. Uzvišeni je rekao: Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati. (El-Muzzemmil, 5) i ajetom: A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio? (El-Kamer) Stoga,onome ko bude redovno učio Kur'an i ponavljao ga, bit će mu olakšan i dostupan, a ko ga zapostavi išeznut će mu.“(Fethu-l-Bari, 9/81)

Ovaj hadis podstiče da redovno učimo i ponavljamo ono što smo naučili iz Kur'ana kako to ne bi zaboravili. Zato je Allahov Poslanik, a.s., naveo ovaj primjer s kojim je to najslikovitije dočarao i potvrdio zakletvom „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša….“ ukazujući na važnost obnavljanja i redovnog učenja Kur'ana.

Stoga, dragi brate, pazi se da ne zaboraviš ono što si od Kur'ana naučio, da ti se srce ne veže za dunjaluk pa se pozabaviš njime i čuvaj se svega što te odvlači od ponavljanja i učenja Kur'ana.

Imam Ibn el-Munada, Allah mu se smilovao, veli: „Dobri predhodnici (es-selefu es-salih) su se plašili da ne zaborave ono što nauče iz Kur'ana, jer je to nemar.“(Mutešabihu-l-Kur'anil-‘azim)

Najbolji i najvažniji način ponavljanja i utvrđivanja naučenog ogleda se u ustrajnom učenju i prakticiranju učenja određenih dijelova i sura na nafilama i noćnom namazu – što u mnogome doprinosi utvrđivanju naučenog i uzdiže čovjeka na stepen pobožnih i čestitih koji traže oprosta dok drugi spavaju. Allahov nam Poslanik, a.s., ukazuje na to,pa kaže: “Ako hafiz Kur'ana redovno uči Kur'an na dobrovoljnom namazu, utvrdit će ga, a ako to ne bude činio, zaboravit će ga.“(Muslim 789)

Razmislimo o ovim Poslanikovim, a.s., riječima: „Ružno je da neko kaže: ‘Zaboravio sam taj i taj ajet, nego: dato je da zaboravi.“(El.Buhari 4744)
Značenje riječi „dato je da zaboravi“ (nussije),tj. bit će kažnjen zaboravom, jer je bio nemaran u učenju Kur'ana i njegovom utvrđivanju. (Fethu-l-bari 9/80)

Imam Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, rekao je: „Razlog ukora i prijezira je što na taj način čovjek priznaje da je zapostavio Kur'an, jer ga neće zaboraviti ako ne bude ostavio učenje i zapostavi ga. Međutim, da ga je održavao i učio ga na namazima, utvrdio bi ga. Stoga, ako čovjek kaže da je zaboravio taj i taj ajet, on je indirektno priznao da je zapostavio učenje, što znači da je ukor vezan za zapostavljanje učenja, a rezultat toga je zaboravljanje naučenog.“(Predhodno djelo 9/81)

Allahu naš, učini da Kur'an bude proljeće naših srca i lijek za našu brigu. Allahu naš, podsjeti nas na ono što smo zaboravili i poduči nas onome što ne znamo. Uz tvoju milost o Najmilostiviji.

Izvor: ”Biseri Vjerovjesnikovih uputa”
Autor: Enes Ahmed Kerzun
Za Akos.ba pripremila: Samira Muratović

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Tagovano: (286)
Top