Ekonomija

Kako influenseri plaćaju porez: Ako zarađuju na Instagramu, TikToku…, ovo su zakonske obaveze u FBiH

Obaveza poreznih obveznika fizičkih lica je da Poreznoj upravi prijave ostvarene prihode

Osobe koje ostvaruju prihode preko društvenih mreža (TikTok, Instagram, YouTube…) za obavljanje određenih poslova ili usluga obveznici su poreza na dohodak po osnovu povremene samostalne djelatnosti.
 
Kako su pojasnili za Faktor iz Porezne uprave Federacije, ako je riječ o isplatiocu takvih prihoda koji je rezident FBiH (ima prebivalište ili poslovnu djelatnost registriranu u FBiH, op. a.), on je dužan prilikom svake isplate rezidentu FBiH obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak po stopi od 10 posto, kao i doprinose za zdravstveno osiguranje po stopi od četiri posto na teret primaoca prihoda i doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje po stopi od šest posto na teret isplatioca prihoda.
 
Također, dužan je nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH podnijeti Obrazac AUG-1031 Akontacija poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti.
– Ako se radi o prihodima koje fizičko lice rezident FBiH ostvaruje iz inostranstva, onda je primalac prihoda dužan u roku od pet dana sam obračunati i uplatiti porez na dohodak po stopi od 10 posto i doprinose za zdravstveno osiguranje po stopi od četiri posto, te nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH podnijeti Obrazac AMS-1035 Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva.
 
Uz Obrazac AMS-1035, potrebno je Poreznoj upravi dostaviti izvod ili potvrdu kao dokaz o iznosu ostvarenog dohotka, te dokaz da je plaćen porez na dohodak u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratifikovanih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – pojašnjavaju iz PU.
 
Dodaju da, ako se radi o prihodima koje ostvari osoba nerezident Federacije BiH, a isplatu vrši rezident FBiH u tom slučaju isplatilac rezident FBiH dužan je da prilikom svake isplate dohotka nerezidentu obračuna, obustavi i uplati porez na dohodak po stopi od 10 posto, te nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave podnese Obrazac PDN-1033 Prijava poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti.
 
– Obaveza poreznih obveznika fizičkih lica je da Poreznoj upravi prijave ostvarene prihode. U slučaju neprijavljivanja prihoda Porezna uprava upućuje poziv poreznom obvezniku da prijavi ostvareni prihod, a ukoliko porezni obveznici ne postupe po obavijesti, nadležna porezna ispostava podnosi porezne prijave u ime poreznih obveznika.
Ako obveznik ne plati obaveze po prijavi, nadležne porezne ispostave izdaju nalog za plaćanje. Za neplaćene obaveze po nalogu za plaćanje u zakonskom roku, Porezna uprava Federacije BiH pokreće postupak prinudne naplate – kažu u PU.
 
Podsjećaju da je Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana novčana kazna od 300 do 3.000 maraka za osobu koja ne podnese poreznu prijavu na način propisan ovim ili bilo kojim poreznim zakonom Federacije.
 
Za svaku prijavu koju PU mora sačiniti u ime poreznog obveznika Zakonom o Poreznoj upravi FBiH propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 50.000 maraka.(faktor.ba)
 
akos.ba

Povezani članci