Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Kako da preporodimo naše društvo

Kako da preporodimo naše društvo

Lijepo ponašanje, poštovanje drugih i pomoć u ostvarenju njihovih prava, rezultira prijateljstvom između ljudi i uklanja netrpeljivost i mržnju iz njihovih srca. Na taj način srca postaju čista, simpatična i ljubazna, što rezultira osjećajem ljubavi i bratstva. Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Ne pripada nama onaj ko ne poštuje naše starije, nije milostiv prema omladini i ne poštuje učene.” (Musned, Ahmed)

Lijepo i moralno ponašanje, put je do postizanja korisnog znanja. Allah, dž.š., kaže: “Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite.” (Kur’an, 58:11) 

Čovječanstvo je danas u nasušnoj potrebi za korisnim znanjem, koje će ljude voditi ka napretku, slavi i dostojanstvu za čim ljudski rod oskudijeva već duži niz vremena. Istovremeno, to bi nam donijelo zadovoljstvo našeg Gospodara i znanje koje nije produkt oholosti i hirova, jer nas lijep moral čuva od toga. Onaj ko studira bilo koju vrstu studija, ne može stjecati znanje ako, prije svega, nema lijepe ponašanje i dobre osobine, jer ako bi neko sticao određeno znanje bez posjedovanja lijepog ponašanja i osobina, to bi imalo negativne posljedice na njega i njegov život poslije smrti, jer riskira da bude svrstan među one loše učenjake i naučnike. Naši prethodnici često su upozoravali na uzimanje znanja od onoga koji nema lijepo ponašanje i pozitivne osobine pri sebi. Jedan od dobrih prethodnika je rekao: “Onaj ko traži vjersko znanje, a nema lijepo ponašanje, velika je mogućnost da će izreći neku laž na Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, a.s.” Neko je rekao: “Putem lijepog ponašanja i osobina može se razumijeti određeno znanje koje se stiče, a znanje je put u primjenu naučenog.” 

Lijepo ponašanje je nužno

Svaki musliman je dužan da se lijepo ponaša prema Uzvišenom Allahu, Njegovom Poslaniku, Muhammedu, a.s., i prema svim živim bićima. 

Allah, dž.š., kaže: “a ljudima lijepe riječi govoriti…” (Kur’an: 2:83)

Kada komunicira sa drugima, musliman bi trebao ispuniti određen kriterij prava i obaveza, a pored toga je neophodno razumijeti principe koji su neophodni u toku interakcije sa drugima. To je ono što smo ovdje podrazumijevali pod lijepim ponašanjem, a što se može naučiti učenjem i izučavanjem. Neki kažu da je lijepo ponašanje jedna vrsta etikete, ali u stvarnosti to je šerijatski način približavanja Uzvišenom Allahu, i podložni su osnovnim šerijatskim pravilima kojih ima pet. Lijepo ponašanje obaveza je svakog muslimana, da ih proučava i stječe. Lijepo ponašanje potpada pod pet osnovih šerijatskih pravila: naredba, zabrana, preporuka, dozvola i ono što nije preporučeno da se radi.

Naredba prepoznajemo po lijepom ponašanju i osobinama

Putem dobrih osobina, musliman zna šta mu je obaveza u obožavanju i dnevnoj praksi, u njegovoj komunakciji sa drugim ljudima i njegovom svakodnevnom ponašanju. Božiji Poslanik, a.s., je rekao: ”Allah se smilovao čovjeku koji nije ‘težak’ kada nešto prodaje i kupuje, te prilikom donošenja presude među ljudima.” (Buharija)

Lijepe osobine su odraz slike u društvu

Podstičimo na lijepo ponašanje i pozitivne osobine dok ne postignemo takvo stanje u društvu da mladić poštuje starije od sebe, student poštuje svoje učitelje, a učitelji svoje studente, djeca poštuju svoje roditelje, žena poštuje svoga muža i muž svoju ženu. Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Nama ne pripada onaj ko ne poštuje naše starije kao ni onaj ko nije milostiv prema našim mladima, kao ni onaj koji ne daje našim učenjacima njihovo pravo.” (Ahmed)

Lijepo ponašanje i dobre osobine su rezultat dawe Božijeg Poslanika, a.s.

Pozitivne osobine su sredstva za postizanje bilo koje vrste vrlina, i to je ujedno i svrha slanja poslanika i rezultat dawe/pozivanja u islam i ka dobru. Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.“ (Ahmed)

U drugom hadisu kaže: “Vjernik sa svojim lijepim ponašanjem i blagom naravi može postići stepen postača i klanjača”. (Ahmed)

“Nema ništa teže na vagi mu’mina na Sudnjem danu, od lijepog ahlaka…” (Ebu Davud)

“Garantujem kuću na kraju Dženneta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta ko ostavi laž i u šali, kuću na vrhu Dženneta, onome ko ima lijep ahlak.  (Ebu Davud)

Kada shvatite značaj i vrijednost lijepog ponašanja i posjedovanja dobrih osobina u islamu, i koliki značaj islam pridaje tome, onda postanete svijesni da se učenje i stjecanje lijepog ponašanja i dobrih osobina sastoji iz dvije faze: 

Prva: Osobine kojima roditelji uče svoju djecu.

Drugo: osobine koje osoba stiče dok odrasta.

Roditelji bi svoju djecu trebali učiti temeljnim osobinama lijepog ponašanja, kako bi oni postali sastavni dio njihovih života, i koje oni jednostavno mogu zadobiti tokom odrastanja. Da li učenje malog dijeteta pozitivnim vrlinama treba zapostaviti. Nikako, jer vrlo je teško učiti ga lijepom ponašanju i osobinama onda kada ono odraste. Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” (Kur’an, 66:6)

Ibn Abbasm r.a., kaže da dio “porodice svoje čuvajte” u navedenom ajetu označava da ih treba podučavati lijepom ponašanju i pozitivnim osobinama. Pozitivne osobine su potrebne osobi koja je tokom odrastanja propustila neke stvari, te ih treba nadoknaditi, a što mu je neophodno za preporod njegove duše. Kada je duša pravedna, tijelo postaje ispravno i cijeli živote i djelovanje te osobe postane ispravno. Uzvišeni Allah kaže: “Uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!” (Kur’an, 91:9-10). 

Izvor: Islamweb.net

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Portal Akos.ba pratite putem aplikacija za Android i Facebook.

Kako da preporodimo naše društvo

Lijepo ponašanje, poštovanje drugih i pomoć u ostvarenju njihovih prava, rezultira prijateljstvom između ljudi i uklanja netrpeljivost i mržnju iz njihovih srca. Na taj način srca postaju čista, simpatična i ljubazna, što rezultira osjećajem ljubavi i bratstva. Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Ne pripada nama onaj ko ne poštuje naše starije, nije milostiv prema omladini i ne poštuje učene.” (Musned, Ahmed)

Lijepo i moralno ponašanje, put je do postizanja korisnog znanja. Allah, dž.š., kaže: “Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. – A Allah dobro zna ono što radite.” (Kur’an, 58:11)

Čovječanstvo je danas u nasušnoj potrebi za korisnim znanjem, koje će ljude voditi ka napretku, slavi i dostojanstvu za čim ljudski rod oskudijeva već duži niz vremena. Istovremeno, to bi nam donijelo zadovoljstvo našeg Gospodara i znanje koje nije produkt oholosti i hirova, jer nas lijep moral čuva od toga. Onaj ko studira bilo koju vrstu studija, ne može stjecati znanje ako, prije svega, nema lijepe ponašanje i dobre osobine, jer ako bi neko sticao određeno znanje bez posjedovanja lijepog ponašanja i osobina, to bi imalo negativne posljedice na njega i njegov život poslije smrti, jer riskira da bude svrstan među one loše učenjake i naučnike. Naši prethodnici često su upozoravali na uzimanje znanja od onoga koji nema lijepo ponašanje i pozitivne osobine pri sebi. Jedan od dobrih prethodnika je rekao: ” Onaj ko traži vjersko znanje, a nema lijepo ponašanje, velika je mogućnost da će izreći neku laž na Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika, a.s.”. Neko je rekao: “Putem lijepog ponašanja i osobina može se razumijeti određeno znanje koje se stiče, a znanje je put u primjenu naučenog.”

Lijepo ponašanje je nužno

Svaki musliman je dužan da se lijepo ponaša prema Uzvišenom Allahu, Njegovom Poslaniku, Muhammedu, a.s., i prema svim živim bićima.

Allah, dž.š., kaže: “a ljudima lijepe riječi govoriti…” (Kur’an: 2:83)

Kada komunicira sa drugima, musliman bi trebao ispuniti određen kriterij prava i obaveza, a pored toga je neophodno razumijeti principe koji su neophodni u toku interakcije sa drugima. To je ono što smo ovdje podrazumijevali pod lijepim ponašanjem, a što se može naučiti učenjem i izučavanjem. Neki kažu da je lijepo ponašanje jedna vrsta etikete, ali u stvarnosti to je šerijatski način približavanja Uzvišenom Allahu, i podložni su osnovnim šerijatskim pravilima kojih ima pet. Lijepo ponašanje obaveza je svakog muslimana, da ih proučava i stječe. Lijepo ponašanje potpada pod pet osnovih šerijatskih pravila: naredba, zabrana, preporuka, dozvola i ono što nije preporučeno da se radi.

Naredba prepoznajemo po lijepom ponašanju i osobinama

Putem dobrih osobina, musliman zna šta mu je obaveza u obožavanju i dnevnoj praksi, u njegovoj komunakciji sa drugim ljudima i njegovom svakodnevnom ponašanju. Božiji Poslanik, a.s., je rekao: ”Allah se smilovao čovjeku koji nije ‘težak’ kada nešto prodaje i kupuje, te prilikom donošenja presude među ljudima.” (Buharija)

Lijepe osobine su odraz slike u društvu

Podstičimo na lijepo ponašanje i pozitivne osobine dok ne postignemo takvo stanje u društvu da mladić poštuje starije od sebe, student poštuje svoje učitelje, a učitelji svoje studente, djeca poštuju svoje roditelje, žena poštuje svoga muža i muž svoju ženu. Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Nama ne pripada onaj ko ne poštuje naše starije kao ni onaj ko nije milostiv prema našim mladima, kao ni onaj koji ne daje našim učenjacima njihovo pravo.” (Ahmed)

Lijepo ponašanje i dobre osobine su rezultat dawe Božijeg Poslanika, a.s.

Pozitivne osobine su sredstva za postizanje bilo koje vrste vrlina, i to je ujedno i svrha slanja poslanika i rezultat dawe/pozivanja u islam i ka dobru. Božiji Poslanik, a.s., kaže: “Poslan sam da usavršim plemenite ćudi kod ljudi.“ (Ahmed)

U drugom hadisu kaže: “Vjernik sa svojim lijepim ponašanjem i blagom naravi može postići stepen postača i klanjača ”. (Ahmed)

“Nema ništa teže na vagi mu’mina na Sudnjem danu, od lijepog ahlaka…” (Ebu Davud)

“Garantujem kuću na kraju Dženneta onome ko ostavi raspravu makar bio u pravu, kuću u sredini Dženneta ko ostavi laž i u šali, kuću na vrhu Dženneta, onome ko ima lijep ahlak.  (Ebu Davud)

Kada shvatite značaj i vrijednost lijepog ponašanja i posjedovanja dobrih osobina u islamu, i koliki značaj islam pridaje tome, onda postanete svijesni da se učenje i stjecanje lijepog ponašanja i dobrih osobina sastoji iz dvije faze:

Prva: Osobine kojima roditelji uče svoju djecu.

Drugo: osobine koje osoba stiče dok odrasta.

Roditelji bi svoju djecu trebali učiti temeljnim osobinama lijepog ponašanja, kako bi oni postali sastavni dio njihovih života, i koje oni jednostavno mogu zadobiti tokom odrastanja. Da li učenje malog dijeteta pozitivnim vrlinama treba zapostaviti. Nikako, jer vrlo je teško učiti ga lijepom ponašanju i osobinama onda kada ono odraste. Uzvišeni Allah kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti.” (Kur’an, 66:6)

Ibn Abbasm r.a., kaže da dio “porodice svoje čuvajte” u navedenom ajetu označava da ih treba podučavati lijepom ponašanju i pozitivnim osobinama. Pozitivne osobine su potrebne osobi koja je tokom odrastanja propustila neke stvari, te ih treba nadoknaditi, a što mu je neophodno za preporod njegove duše. Kada je duša pravedna, tijelo postaje ispravno i cijeli živote i djelovanje te osobe postane ispravno. Uzvišeni Allah kaže: “Uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi!” (Kur’an, 91:9-10).

Izvor: Islamweb.net

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top