Islamske teme

Kad Allah želi da svoga roba usreći njegova prsa učini prostranim za iman

Ashabi su mu ubijani, ali su njegove grudi ostale prostrane; protjeran je iz svoje kuće i svoga grada, ali su njegove grudi ostale prostrane; zadesilo ga je siromaštvo, spopala bolest i bitke, ali su njegove grudi ostale prostrane, jer su spoznale Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Onome koga Allah želi uputiti, On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti, On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti.

Kad Allah želi da svoga roba usreći i na dunjaluku i na Ahiretu, On njegova prsa učini prostranim za vjerovanje (iman), islam, džamiju, Kur’an i spominjanje Allaha (zikr).

Materijalisti su doživjeli neuspjeh u ostvarenju sreće. Stanovali su u dvorcima, izgrađivali zgrade, nosili zlato, vozili skupe automobile, stručnjaci su za proizvodnju aviona, ali su doživjeli neuspjeh u vjerovanju (imanu), te su shvatili da im je sve to prokletstvo:

Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; on će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu.

Zar je isti onaj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa on slijedi svjetlo Gospodara svoga? Teško onima čija su srce neosjetljiva kad se spomene Allah.

Pogledaj onoga čije su grudi prostrane, jer nekoliko puta na dan dođe u džamiju, uči Kur’an nekoliko puta dnevno i često spominje Allaha, kako bi povećao svoja dobra djela. Slavljen nek si, o Gospodaru, jedne usrećuješ čineći njihova prsa prostranim, a druge osljepljuješ čineći njihove grudi mračnim. Tvoja je mudrost dalekosežna, a Tvoja moć izvršna.

Izvor: Mirisni ružičnjak
Autor: Aid el-Karni

Za Akos.ba pripremila: Emina Kahvić

Povezani članci

Back to top button