Islamske temeZanimljivosti

Gdje su rođeni najpoznatiji islamski učenjaci?

Na ovoj karti možete pročitati mjesta rođenja mjesta osnivača četiri najveće pravne škole i islamu i mjesta rođenja autora 6 glavnih zbirki hadisa:

Imam Ebu Hanife – Kufa, Irak (80-148 AH)
Imam Malik – Madina, S. Arabija (93-179 AH)
Imam Šafija – Gaza, Palestina (150-204 AH)
Imam Ahmad ibn Hanbel – Bagdad, Irak (164-241 AH)

Imam Buhari – Buhara, Uzbekistan (194-256 AH)
Imam Ebu Dawud – Sistan, Iran/Afghanistan (202-275 AH)
Imam Muslim – Neyshabur, Iran (204-261 AH)
Imam ibn Madže – Qazwin, Iran (209-273 AH)
Imam Tirmizi – Termiz, Uzbekistan (209-279 AH)
Imam Nasai – Nasa, Turkmenistan (215-303 AH)

Iz priloženog se jasno vidi da od šest najvažnijih autora hadiskih zbirki nijedan nije Arap što je jasna odlika širine islamske civilizacije i poruka nama danas ne očekujemo da Arapi riješe probleme umeta.

Akos.ba

Download print version (A4)

Povezani članci

Back to top button