Islamske teme

Jeste li od malobrojnih?

Jedanput kada je Omer ibn Hattab hodao pijacom, prošao je pored čovjeka koji je dovio:

Allahu moj, učini me od malobrojnih!

Omer ga upita: “Gdje si našao ovu dovu?”,

a on odgovori: “Vođo vjernika, Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi je rekao:

A malo je Mojih robova zahvalnih. (Sebe’, 13.)”

Pa je Omer, r.a., zaplakao i sebi rekao: “O Omere, ljudi imaju više znanja od tebe! Allahu moj, učini me od malobrojnih!”

Ponekad kada savjetujete nekoga da ostavi grijeh, oni odgovaraju ‘Ali, svi to rade, nisam samo ja”. Ali, kada potražite riječ ‘većina’ u Kur’anu, pronaći ćete da većina ljudi:

a većina ljudi ne zna. (el-A’raf, 187.)

ali većina ljudi ne zahvaljuje.(el-Bekara, 243.)

ali većina ljudi neće da vjeruje. (Hud, 17.)

A ako potražite ‘većinu njih’, pronaći ćete:

a većina ste grješnici. (el-Ma’ide, 59.)

većina njih su neznalice. (el-En’am, 111.)

većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreću. (el-Enbija,24.)

Budite od ‘malobrojnih’, za koje Allah kaže:

A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (Sebe’, 13.)

 a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. (Hud, 40.)

u džennetskim baščama naslada – biće ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih. (el-Vaki’a, 12-14.)

Ibn Kajjim je kazao:

Hodaj putem Istine i ne budi usamljen zbog malog broja onih koji su na tom putu, i čuvaj se puta zablude i neka te ne zavara brojnost onih koji su stradali.

(Kitab ez-Zuhd, od Ahmed bin Hanbela  i Musannef od Ibn Ebi Šejbe)

Molimo Allaha da nas učini od Njegovih ‘malobrojnih’ robova.

Amin!

islambosna.ba

Povezani članci

Back to top button