Ekonomija

Jedina u regiji: BiH ostvarila suficit sa Austrijom preko 100 mil. eura

Republika Austrija najveći je investitor u Bosni i Hercegovini. Uz austrijske kompanije iz finansijskog sektora, u Bosnu i Hercegovinu ulažu i kompanije iz drugih industrijskih grana. Prema dostupnim podacima, u Bosni i Hercegovini investiralo je 200, a djeluje preko 400 austrijskih kompanija u različitim industrijskim granama koje proizvode, trguju, te nude svoj know-how i usluge.

O tome kakva je trenutačna ulagačka klima iz ugla austrijskih investitora, te da li bi isti nastavili ulagati u Bosnu i Hercegovinu, danas je na press konfereniji govorio Peter Hasslacher, direktor Ureda Trgovinskog savjetnika Ambasade Republike Austrije – Advantage Austria.

Prva dobra vijest je da je Austrija najveći investitor u BiH što je trend koji drži već nekoliko godina. Kompanije ne gube nadu po pitanju BiH, te su optimistične i spremne za dalje investiranje i zapošljavanje”, kazao je on u uvodnom izlaganju.

Pored toga, izuzetna vijest je da je robra razmjena između BiH i Austrije ne samo dobra, nego je BiH jedina zemlja iz regije koja ima suficit u robnoj razmjeni za Austrijom u iznosu od 100 miliona eura, dok je vrijednost robne razmjene iznosila 800 miliona eura”, istakao je Hasslacher.

Skok u izvozu bh. kompanija u Austriju desio se 2011. godine, a već 2015. godine trgovinski suficit je iznosio 130 miliona eura.

Po njegovim riječima, najbolje od svega je da i pored ovako dobrih podataka, potencijal za dalji razvoj je ogroman. Kao primjer navodi Republiku Sloveniju sa kojom je Austrija ostvarila robnu razmjenu u vrijednosti od pet milijardi eura, ali ipak nema ostvaren suficit.

“To pokazuje da možemo puno više, posebno u segmentu investicija. Trenutno imamo 200 kompanija iz Austrije koje su investirale u BiH i to najviše u proizvodnji”, naglašava Hasslacher.

Inače, Ured Trgovinskog savjetnika izvršio je anketiranje poslovnih subjekata iz Austrije u Bosni i Hercegovini, te se informisao o prednostima i preprekama za ulaganje.

Prezentirajući detaljnije anketirane podatke, Elvir Delić, prestavnik Advantage Austria kazao je da anketa o investicijskoj klimi u BiH rađena 2016. godine i da je od 200 firmi koliko ih posluje u našoj zemlji, na anketu odgovorilo 66 firmi.

“Kada je u pitanju broj uposlenih, 26 anketiranih firmi je kazalo da planira da zaposli novi broj radnika, dok će 31 firma zadržati postojeći broj zaposlenih. Investicioni volumen će povećati 27 firmi, a njih 30 će ostati na istom nivou”, istakao je Delić.

Na pitanje šta je to kritično i šta bi trebalo promijeniti u poslovnom ambijentu Bosne I Hercegovine, među odgovorima austrijskij kompanija dominira politička stabilnost, birokracija, pravna sigurnost i borba protiv korupcije i kriminala. Pored toga, očekuju pobošljanje infrastrukture, te razvijanje svijesti o kvaliteti.

Svoje impresije o značaju izvoza za razvoj bh. ekonomije podijelio je i Jasmin Hošo, direktor Tondach – Wienerberger BiH, kompanije koja uspješno posluje u BiH više od 20 godina.

Kazao je da su podaci impresivni i da bi bilo super kada bi BiH imala slične rezultate sa ostalim trgovinskim partnerima.

“Suficit od 100 miliona eura zaista imponira i pokazuje da u BiH ima potencijala i skrivenih šampiona koji egzistiraju kako na tržištu BiH, tako i na evropskom tržištu, ali o kojima se malo ili nikako ne govori. To je skriveni potencijal koji ostavlja jako puno prostora za razvoj”, istakao je Hošo.

Ipak i pored toga, dodaje on, BiH sigurno treba mnogo veći udio izvoza u ukupnom GDP-u koji sada iznosi 32 posto što je nedovoljno za ekonomski rast i razvoj zemlje poput BiH.

Navodi da smo vrlo često smo izloženi tome da li razumijemo potrebe i želje onih koji žele investirati u ekonomiju jedne zemlje i opći zaključak je da investitori uglavnom ne nalaze ono što žele.

Kada nekoga pitate zašto investirate u BiH, među najčešćim razlozima navode pravni okvir, stabilnu valutu, jeftinu radnu snagu, povoljnu poreznu politiku, postojanje resursa, itd. Ipak, najvažnija od svega je lokacija.

Za jednog investitora je najvažnija lokacija i upravo su investitori koji dolaze iz Republike Austrije pokazali na najbolji mogući način da prepoznaju BiH kao potencijalnu lokaciju investiranja. Jer, investicije  od preko 2,4 milijarde KM vrlo jasno pokazuje taj trend i privrženost lokaciji investiranja”, kazao je Hošo.

Poručio je da se treba raditi na bh. ambijentu da bi bio još konkurentniji za investicije, a mišljenja je da strana ulaganja ne štete BiH nego da su uz domaća put ka stabilnijoj budućnosti.

Akta.ba

Povezani članci

Back to top button