Liderstvo i menadžment

Jasno odredite svoje vrijednosti: Nije važno odakle dolazite nego kuda idete

“Jedan univerzum sačinjen je od svega što postoji: i jednog Boga u svemu tome, i jednog principa postojanja, i jednog zakona, razuma zajedničkog svim stvorenjima koja misle, i jedne istine”   Marko Aurelije

Jedna od najvažnijih karakteristika lidera, kao i najuspješnijih ljudi n svim oblastima života, jeste da oni znaju ko su, u šta vjeruju i za šta se zalažu. Mnogi ljudi nisu načisto u pogledu svojih ciljeva, sistema vrijednosti i ideala, a rezultat toga je da idu naprijed-nazad i postižu  vrlo malo. Muškarci i žene koji postaju lideri, s druge strane, imajućo pri tom iste ili čak slabije sposobnosti i šanse, ostvaruju velika dostignuća u svemu čega se poduhvate.

Život počinje iznutra. Samu suštinu vašeg bića čini vaš sistem vrijednosti. Taj sistem vrijednosti čini vas ličnošću kakva jeste. Sve što radite spolja diktira i određuje vaš unutrašnji sistem vrijednosti, bio on jasan ili zamagljen. Što je jasniji, to će precizniji i efikasniji biti vaši spoljni postupci.

Pet nivoa ličnosti

Svoju ličnost možete da zamislite kao metu s koncentričnim prstenovima. Vaša ličnost je sastavljena od pet takvih prstenova, počev od i centra u kome se nalazi vaš sistem vrijednosti i šireći se dalje prema sljedećem prstenu, vašim uvjerenjima.

Vaš sistem vrijednosti određuje vaša uvjerenja o sebi i svijetu koji vas okružuje. Ako imate pozitivan sistem vrijednosti, koji uključuje ljubav, saosjećanje i velikodušnost, vjerovaćete da ljudi u vašem svijetu zaslužuju te vrijednosti i ponašaćete se prema njima u skladu s tim.

Vaša uvjerenja, zauzvrat, određuju treći prsten vaše ličnosti, vaša očekivanja. Ako imate pozitivan sistem vrijednosti, vjerovaćete za sebe da ste dobar čovjek. Ako verujete da ste dobar čovjek, očekivaćete da vam se događaju dobre stvari. Ako očekujete da vam se događaju dobre stvari, bićete pozitivni, vedri i orijentisani ka budućnosti. Tražićete ono dobro i u drugim ljudima i situacijama.

Četvrti nivo vaše ličnosti, koji određuju vaša očekivanja, jeste vaš stav. Vaš stav će biti spoljna manifestacija ili odraz vašeg sistema vrednosti, uvjerenja i očekivanja. Na primjer, ako vaš sistem vrijednosti ocjenjuje da je svijet u kome živimo dobar, a vaše uvjerenje je da ćete biti vrlo uspješni u životu, očekivaćete da vam sve što vam se događa bude na neki način od pomoći. Kao rezultat toga, imaćete pozitivan mentalni stav prema drugim ljudima i oni će pozitivno da reaguju na vas. Bićete vedrija i optimističnija osoba. Bićete neko za koga će drugi željeti da rade i s kim će željeti da sarađuju, s kim će željeti da trguju i kome će, uopšte uzev, željeti i da pomognu da bude uspješniji. Ovo je razlog što pozitivni  mentalni stav, kako se čini, ide ruku pod ruku s velikim uspjehom u svim djelatnostima.

Peti prsten, ili nivo života, jesu vaši postupci. Vaši spoljni postupci biće konačan odraz vaših  unutrašnjih vrijednosti, uvjerenja i očekivanja.  Zato će ono što  postižete u životu i radu biti više određeno onim što se dešava u vama nego ijednim drugim faktorom.

Kako unutra, tako napolju

Način razmišljanja ljudi najčešće možete da pogodite prema uslovima njihovog spoljašnjeg života. Osoba koja je iznutra pozitivna, optimistična, okrenuta ka budućnosti i ciljevima uživaće i spolja uglavnom u srećnom, uspješnom i prosperitetnom životu.

Aristotel je rekao da je krajnji cilj ili svrha ljudskog života ostvarenje sopstvene sreće. Najsrećniji ste upravo onda kad se ono čime se spolja bavite poklapa s vašim unutrašnjim sistemom vrijednosti. Kad živite u potpunom skladu s onim za šta smatrate da je dobro i pravedno i istinsko, automatski ćete se osjećati srećno i pozitivno u vezi sa sobom i svojim svijetom.

Vaši ciljevi moraju da se poklapaju s vašim vrijednostima, a vaše vrijednosti moraju da se poklapaju s vašim ciljevima. Zato je stvaranje jasne predstave o svojim ciljevima često polazna tačka za visoka ostvarenja i vrhunski učinak. Raščišćavanje sa samim sobom u pogledu soptvenog sistema vrijednosti iziskuje da dobro razmislite šta vam je zaista važno u životu. Potom cio svoj život organizujte oko tih vrijednosti.

Svaki pokušaj da spolja živite na način koji je protivrječan vrijednostima kojih se pridržavate iznutra proizvešće kod vas stres, negativnost, nezadovoljstvo, pesimizam, pa čak, i bijes i frustraciju. Prema tome, vaša glavna odgovornost prema sebi u pogledu uspešne karijere u životu je da apsolutno raščistite u pogledu svog sistema vrijednosti u vezi sa svime što radite.

Spoznajte šta zaista želite

Stefan Kouvi je jednom rekao: „Postarajte se da se merdevine uspjeha, dok se pentrate njima, naslanjaju na pravu zgradu.” Mnogi ljudi naporno rade da bi ostvarili ciljeve za koje misle da ih jedino žele, da bi naposljetku ustanovili da ih njihovo ostvarivanje niti raduje, niti zadovoljava. Pitaju: ,,I to je to?” To se dešava onda kad spoljašnje dostignuće nije u skladu s vašim unutrašnjim vrijednostima. Nemojte da dozvolite da vam se to desi.

Sokrat je rekao: „Neistražen život nije vrijedan življenja.” To se odnosi na vaše vrijednosti isto onoliko koliko i na bilo koju drugu oblast vašeg života. Jasno sagledavanje vrijednosti je nešto na čemu radite iz dana u dan. Neprestano zaustavljate časovnik, kao kad u košarci teče tajm-aut, i pitate se: „Koji je moj sistem vrijednosti u ovoj oblasti?”

U Jevanđelju po Mateju, 16:26, Biblija kaže: ,Jer kakva je korist čovjeku  ako sav svijet dobije  a duši svojoj naudi?”  Najsrećniji ljudi na svijetu su danas oni koji žive u skladu sa svojim najsuštinskijim ubjeđenjima i vrijednostima. Najnesrećniji ljudi su oni koji pokušavaju da žive u raskoraku s onim u šta istinski vjeruju i što cijene.

Vjerujte svojoj intuiciji

Vjera u sebe je osnova veličine. Vjera u sebe dolazi od osluškivanja svoje intuicije, onog „tihog glasića” iznutra. Muškarci i žene stupaju na stazu uspjeha u onom trenutku kad počnu da slušaju svoj unutrašnji glas i apsolutno vjeruju da ih na svakim koraku vodi viša sila.

Život u skladu s vašim istinskim sistemom vrijednosti  jeste kraljevski put ka samopouzdanju, samopoštovanju i ličnom ponosu. U stvari, skoro svi problemi koji muče čovjeka mogu da se riješe povratkom unutrašnjim vrijednostima. Kad god doživite stres bilo kakve vrste, pogledajte u sebe i upitajte se: „Na koji način ja u ovoj situaciji ugrožavam svoj sistem vrijednosti?”

Posmatrajte svoje ponašanje

Kako da znate koje su vaše vrijednosti? Odgovor je jednostavan. Uvijek ih demonstrirate kroz svoje postupke, a naročito kroz svoje postupke kad ste pod pritiskom . Kad god ste primorani da birate između dva načina ponašanja, uvijek ćete se ponijeti dosljedno onome što vam je tog časa najvažnije i najvrednije.

Sistem vrijednosti je, zapravo, organizovan u hijerarhiju. Imate čitav niz vrijednosti, od kojih neke smatrate glavnim i važnim, a druge sporednim i manje važnim. Jedna od najvažnijih stvari koju možete da uradite da biste odredili ko zaista jeste i šta zaista želite jeste da organizujete svoje vrijednosti na bazi prioriteta. Kad steknete predstavu o relativnoj važnosti svojih vrijednosti, tada možete da organizujete svoj spoljašnji život tako da bude u skladu s njima.

Preispitajte svoje ranije ponašanje

Postoje izvjesni metodi dubokog uvida u sopstvenu ličnost, koji mogu da vam pomognu da odredite svoj istinski sistem vrijednosti. Prije svega, možete da se osvnete na svoju prošlost. Kako ste se u prošlosti ponašali pod pritiskom? Koje ste izbore pravili u vezi sa svojim vremenom ili novcem onda kad ste bili primorani da birate? Vaši odgovori biće pokazatelji vaših predominantnih vrijednosti u to vrijeme.

Dejl Karnegi je jednom napisao: „Recite mi šta nekom čovjeku pruža najjače osjećanje važnosti i reći ću vam njegovu cjelokupnu životnu filozofiju. Šta vam pruža osjećanje važnosti? Šta pojačava vaše samopouzdanje? Šta povećava vaš osjećaj samopoštovanja i ličnog ponosa? Od onoga što ste dosad u životu postigli, šta je ono što vam pruža osjećaj najvećeg ponosa i zadovoljstva? Ovi odgovori će vam biti dobri pokazatelji vaših istinskih vrijednosti.

Odredite čežnju srca svog

Duhovni učitelj Emet Foks je pisao o važnosti otkrivanja „čežnje srca svog“. Za čim čezne vaše srce? Šta je ono što biste, duboko u sebi željeli da u životu budete, imate ili radite, radije nego bilo šta drugo? Jedan moj  prijatelj je to formulisao ovako: „Po čemu želite da postanete poznati?”

Kojim riječima biste voljeli da vas ljudi opisuju u vašem odsustvu?  Šta biste voljeli da neko kaže o vama na vašem pogrebu? Kako biste voljeli da vas se sjećaju vaša porodica, prijatelji i djeca? Kako biste voljeli da ljudi pričaju s njima o vama?

Kakvu reputaciju danas imate? Kakvu biste reputaciju voljeli da imate jednog dana u budućnosti? Šta bi trebalo da počnete da radite još koliko danas da biste stvorili reputaciju koju priželjkujete?

Vaša prošlost nije vaša budućnost

Mnogi  ljudi su imali ružnih iskustava tokom odrastanja. Teškoće su ih sputale i povezali su se s pogrešnim osobama. Ponašali su se na načine koji su bili nezakoniti ili društveno neprihvatljivi. Neki su čak bili osuđeni i poslati u zatvor zbog svojih zločina. Ali u određenom trenutku u životu riješili su da se promijene. Ozbiljno su porazmislili o tome kao kakve ljude žele da ih ubuduće poznaju i doživljavaju drugi. Odlučili su da promijene svoj život kroz promjenu vrijednosti u skladu s kojima su živjeli. Promijenili su svoj život tako što su donijeli takve odluke i što su ih se pridržavali. A ono što su učinili drugi, možete i vi.

Upamtite: Nije važno odakle dolazite; jedino što je istinski važno jeste kuda idete.

Da ste u svakom pogledu savršena osoba, kako biste se ponašali prema drugima? Kakav biste utisak ostavljali na ljude prilikom upoznavanja i razgovora s njima? Zamislite da možete da budete zaista izuzetna osoba? Na koji način biste se razlikovali od osobe kakva ste danas?

Koliko volite sebe

U psihologiji, vaš nivo samopoštovanja određuje vaš nivo sreće. Samopoštovanje je definisano kao „koliko volite sami sebe”. Vaše samopoštovanje je, dakle, određeno vašom predstavom o sebi. To je način na koji vidite sebe i mislite o sebi u svojim svakodnevnim interakcijama s drugim ljudima. Vaša predstava o sebi se oblikuje kroz vašu idealnu sliku o sebi. Vaša idealna slika o sebi sačinjena je od vaših vrlina, vrijednosti, ciljeva, nada, snova i težnji.                                                                                                                                       Evo šta su otkrili psiholozi: što je vaše ponašanje u određenom trenutku dosljednije onome što smatrate da bi trebalo da bude vaše idealno ponašanje, to više volite i poštujete sami sebe i to ste srećniji.

S druge strane, kad god se ponašate na način koji nije dosljedan vašem idealu ponašanja, imate negativnu predstavu o sebi. Smatrate da ne dajete sve od sebe, da je vaš učinak lošiji od onoga čemu istinski težite. Kao rezultat toga, vaše samopoštovanje i vaš nivo sreće opadaju.

Dajte sve od sebe

Onog časa kad počnete da hodate, govorite i ponašate se na način koji je dosljedan vašim najvišim idealima, vaša predstava o sebi se poboljšava, vaše samopoštovanje raste i osjećate se srećnijim u svojoj koži i u svijetu u kome živite.

Na primjer, kad god vam neko da kompliment ili vas pohvali ili napadne za nešto što ste postigli, vaše samopoštovanje raste, katkada dramatično. Srećni ste zbog sebe. Imate osjećaj da vam je život u cjelosti harmoničan i da živite u skladu sa svojim najvišim idealima. Osjećate da ste uspješni i cijenjeni.

Trebalo bi da nastojite da promišljeno i sistematično stvarate okolnosti koje podstiču vaše samopouzdanje u svemu što radite. Trebalo bi da živite svoj život kao da ste već sada izuzetna osoba kakva namjeravate da budete jednog dana u budućnosti.

Spoznajte u šta vjerujete

Koji je danas vaš sistem vrijednosti u pogledu vašeg posla i karijere? Verujete li u vrijednosti kao što su integritet, vrijedan rad, pouzdanost, kreativnost, saradnja, inicijativa, ambicija i dobro slaganje s drugim ljudima? Ljudi dorasli ovim vrijednostima u svom radu su mnogo uspješniji i cjenjeniji od ljudi koji to nisu.

Koje su vaše vrijednosti u pogledu vaše porodice? Vjerujete li u važnost bezuslovne ljubavi, neprestanog podsticanja i pomoći, strpljenja, oproštaja, velikodušnosti, topline i obzirnosti? Ljudi koji dosledno praktikuju ove vrijednosti s važnim osobama u svom životu su mnogo mnogo srećnij od ljudi koji ne postupaju tako?

Koje su vaše vrijednosti u pogledu novca i fmansijskog uspjeha? Vjerujete li u važnost poštenja, marljivosti, štedljivosti, obrazovanja, maksimalnog učinka, kvaliteta i upornosti? Ljudi koji dosljedno praktikuju ove vrijednosti su u finansijskom pogledu znatno uspješniji od onih koji ne postupaju tako i, isto tako, brže ostvaruju svoje fmansijske ciljeve.

Šta je s vašim zdravljem? Vjerujete li u važnost samodiscipline, vladanja sobom i samokontrole u pogledu ishrane, vježbanja i odmora? Postavljate li sebi visoke standarde zdravlja i kondicije i potom svakodnevno radite na tome da dorastete tim standardima? Ljudi koji praktikuju ove vrijednosti žive duže i zdravije od ljudi koji to ne čine.

Mislite  samo o onome što želite

Sjetite se, postajete ono o čemu najčešće mislite. Uspješni, srećni ljudi razmišljaju o svom sistemu vrijednosti i o tome kako bi mogli da žive u skladu s njima i primjenjuju ih svakodnevno, u svim aspektima svog života. Velika nagrada je u tome što ćete, budete li živjeli dosljedno svom sistemu vrijednosti, biti srećniji, zdraviji, pozitivniji i imaćete više energije.

Budite dosljedni sebi

Možda najvažnija vrijednost od svih jeste integritet. Jedan milijarder mi je jednom prilikom rekao: „Integritet nije toliko vrijednost sam po sebi; prije bi se moglo reći da je on vrijednost koja je garancija svih ostalih vrijednosti.”

Ovo je za mene bila velika spoznaja! Čim odlučite da ćete živjeti dosljedno nekoj vrijednosti, nivo vašeg integriteta određuje da li ćete se ili nećete pridržavati onoga što ste zacrtali. Što više disciplinujete sebe da živite u skladu s onim za šta smatrate da je najbolje, to je veći vaš nivo ličnog integriteta. A što je viši vaš nivo integriteta, bićete srećniji i osjećaćete se jači u svemu što radite.

Istinski uspješni muškarci i žene uvijek se opisuju kao osobe s visokim nivoom integriteta. Oni žive u skladu sa svojim najvišim vrijednostima, čak i onda kad ih niko ne vidi. Mediokriteti, s druge strane, uvijek uprošćavaju stvari i ugrožavaju svoj integritet, pogotovo onda kad ih niko ne vidi.

Budite iskreni prema sebi i drugima

Odlučite koliko danas da budete časna osoba. Riješite da govorite istinu i budete iskreni prema sebi i drugima. Iskristališite svoje vrijednosti u svim oblastima svog života. Zapišite ih. Razmislite kako biste se ponašali da živite dosljedno tim vrijednostima i potom odbijte da ih iz bilo    kog razloga ugrozite.

Čim prihvatite potpunu odgovornost za svoj život i sve što vam se događa, i potom stvorite idealnu sliku svoje budućnosti i jasno odredite svoj sistem vrednosti, počinjete da zacrtavate jasne, konkretne ciljeve u svim oblastima svog života. Sada ste na lansirnoj rampi, spremni da se vinete prema zvezdama.

JASNO ODREDITE SVOJE VRIJEDNOSTI

1.  Napravite spisak tri do pet najvažnijih vrijednosti kojih se danas pridržavate u svom životu. U šta zaista vjerujete i za šta se zalažete?

2.  Po kojim kvalitetima i vrijednostima ste danas najbolje poznati među onima koji vas znaju?

3.  Koju vrijednost smatrate najvažnijom od onih koje upravljaju vašim odnosima s drugim osobama u vašem životu?

4.  Koje su vaše vrijednosti u pogledu novca i fmansijskog uspjeha? Da li ih svakodnevno primjenjujete?

5.  Opišite svoju predstavu idealne osobe, osobe kakva biste vi najviše voljeli da budete kad ne biste imali nikakvih ograničenja.

6.  Napišite svoj sopstveni nekrolog, koji će se čitati vašim prijateljima i porodici na dan vaše sahrane, baš onako kako biste voljeli da ostanete upamćeni.

7.  Koja je to promjena koju biste koliko danas mogli da unesete u svoje ponašanje, a koja bi vam pomogla da živite u većem skladu sa svojim sistemom vrijednosti?

Odlomak iz knjige: Ciljevi

Autor: Brajan Trejsi

Izdavač: Finesa, Beograd. 2003.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button