Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Izučavanje nauke je preča od dobrovoljnog zikra i nafila

Izučavanje nauke je preča od dobrovoljnog zikra i nafila

Učeniku je naukovanje je mnogo preče i vrijednije od vremena provedenog u zikiru i nafilama. Njemu je vrijeme kao i alimu (učenjaku), bar što se virdova tiče, s tom razlikom što će on učiti u ono vrijeme kada učenjak podučava, bilježiti i prepisivati onda kada učenjak piše i uskladiti će svoje vrijeme onako kako smo naveli.

Sve ono što smo naveli o vrijednosti učenja i naukovanja u povglavlju o nauci ukazuju na to da je to najvrijednije. Čak i ako nije učenik, u klasičnom značenju, nego pripada običnom svijetu, njemu je mnogo bolje i vrijednije da prisustvuje skupovima gdje  se kazuje nauka, nego da svoje vrijeme provodi u virdovima koje smo naveli. U hadisu koji prenosi h. Ebu Zerr stoji: „Prisustvovanje sijelima na kojima se zikiri (u ovom hadisu u značenje širenja znanja) je bolje nego klanjati hiljadu rekata, prisustvovanja hiljadu dzenazi i obilaska hiljadu bolesnika.“ U drugom hadisu stoji: „Kada vidite jedno od džennetskih bašči, otpočinite u njoj.“ „Allahov Poslaniče, a kakva je džnnetska bašča?“ „Halke u kojima se zikiri (naučava).“

Ka'b Ahbar je rekao: „Kada bi ljudi znali i vidjeli nagradu onih koji prisustvuju naučnim sijelima, potrudili bi se da prisustvuju tim sijelima u tolikoj mjeri, da bi onaj koji ima trgovinu, napustio bi je, sve da bi stekao tu nagradu sjedenja s učenim.“

  1. Omer je rekao: „Čovjek izađe iz svoje kuće s grijesima poput brda Tihame (brda oko Mekke), pa kada čuje učenog kako i šta govori, prepadne se (polaganja računa i onoga svijeta, op. prev.) pa se pokaje i vrati se svojoj kući bez ijednog grijeha. Stoga ne izbjegavajte sijela s učenim, jer Allah nije na zemlji dao časnijeg i uglednijeg mjesta od onog na kojem se izučava nauka.“

Neki čovjek se obratio h. Hasanu Basriji riječima: „Žalim ti se na žestinu svoga srca, imaš li kakav savjet?“ „Približi se i proboravi u sijelu gdje se zikiri.“

Ammar Zahidi je usnio, jedne prilike Miskinu Tafaviju, pa joj je rekao: „Merhaba Miskino (Sirotico)!“ Ona mu odgovori: „Daleko je to i davno bilo, siromaštva je nestalo a došlo je obilno bogatstvo.“ „Šta?!“ „Ne pitaj o onoj kojoj je Džennet dat u potpunosti.“ „A kako to i na osnovu čega?“ „Družeći se i sjedeći sa onima koji zikir čine.“

Uopćeno, vaz, lijep govor i praksa govornika koji će ugasiti u srcu ljubav prema dunjaluku, su bolji i vrijedniji od mnogih rekata koje čovjek klanja a srce mu je ispunjeno ljubavlju i žeđu za dunjalukom.

Zanatlija koji mora opskrbiti porodici i koji nema vremena da se posveti ibadetu i time protraći vrijeme potrebno da bi nešto zaradio i opskrbio sebe i svoju porodicu. Njegov vird je da se bavi svojom profesijom i da ode na pijacu i prodaje svoj proizvod, ali je potrebno da ne zaboravlja Allaha u svome poslu, nego će ustrajno slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an, jer to mu je moguće upotredo s poslom. Njemu nije moguće klanjati osim ako je nadzornik. Kad god završi svoju smjenu, zanatlija bi se trebao vratiti virdu. Ako bi sav svoj višak zarade podijelio kao sadaku, to bi mu bilo bolje i korisnije od ibadeta koje smo naveli, jer raznovrsni ibadeti su korisniji od ustaljenih, a zarađivanje i sadaka, u ovom slučaju i s ovom namjerom, su ibadet za njega i to ga približava Allahu, a pored toga ima i drugu korist, a to je da koristi drugima i svojim proizvodom i svojom sadakom i time priskrbljuje sebi blagodati dove drugih muslimana, tako da mu se nagrada umnogostručuje.

Izvor: Zikrovi i dove

Autor: Ebu Hamid Muhammed El-Gazali

Za Akos.ba pripremila: Fahreta V.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top