U Fokusu

Iz pera Mehmeda Handžića: Nek je vjera u centru naše pažnje!

Redakcija portala Akos.ba u sklopu redizajna stranice priprema i nove cikluse sadržaja vezanih za pojedine bošnjačke alime. Radi se o njihovom materijalu koji ranije nije bio dostupan na internetu, odnosno nije bio dostupan našim mlađim generacijama kao i tekstovima u kojima se obrađuju njihove biografije i naučni rad. 

Prvi ciklus ćemo započeti biranim tekstovima rah. Mehmeda Handžića iz njegovih izabranih dijela koje je objavila izdavačka kuća “Ogledalo” 1999. godine.

***

S obzirom na prilike, u kojima danas živi naša vjerska zajednica, potrebno je da svaki pojedinac između nas shvati, da je ono, po čemu smo mi MI, naša uzvišena vjera islam, kojom nas je Veliki Allah odlikovao i po­častio pustivši da istočna zraka svjetla dopre i do nas i rasvijetli naša srca. Prema tome treba da kod svakog pojedinca između nas vjera bude u centru pažnje, jer je to osovina oko koje se mi kupimo i krećemo, to je stup za koji se prihvaćamo i koji nas drži. Toga trebamo biti svjesni i prema tome upraviti svoj rad i djelovanje. Druk­čiji je postupak zabluda i ne treba se njome zanositi.

Vjera će biti u centru naše pažnje ako joj iskreno svi zajednički budemo služili računajući je našom svrhom i razvrhom, našim konačnim ciljem, ne izrabljujući je u ma kakve druge ciljeve i interese. Ako svojski ovu stvar promotrimo, mi ćemo vidjeti da mnogi između nas ova­ko ne postupaju; vjera i vjerske potrebe postale su kod njih posve sporedne i samo se za njih onda zalažu, kada to ide u prilog njihovim niskim interesima. U obratnom slučaju, ako bi pomaganje vjerskih stvari i potreba išlo na štetu njihovih niskih interesa, oni su spremni istu­piti direktno protiv općih naših vjerskih interesa, oni su spremni stati na put zdravom razvijanju stvari i jed­nostavno oslabljivati snagu naše zajednice. Radeći u ovom svoj je cilj stavio sebi pred oči i prema njemu išao podno­seći sve žrtve, koje je taj put tražio. Ni za dlaku od istine za hater pojedinih ljudi, bolesnih srca nije odstupao. I istina je pobijedila. Božija je pomoć i pažnja na svakom koraku pratila njegov rad, koji je bio ovjenčan uspjehom.

Ovakav rad je program El-Hidaje. I mi okupljeni oko nje na tom programu koliko možemo i koliko nam slabe snage dopuštaju ustrajemo. Uvjereni smo da će sav muslimanski svijet u ovim krajevima to uočiti svi zajed­nički i s nama se zajednički na tom putu naći. Uvjerit će se da je u tome samo naš spas i u želji da se spasi neće odustati od onog puta koji spasu vodi.

Već je dosta raznih drugih praksi, u kojima se svaki čestit musliman razočarao kada je vidio da su to samo izrabljivanja vjere i najvećih naših svetinja u vrlo niske i providne ciljeve. Takve su prakse nas mnogo upropas­tile i podrmale među nama i ono što je za sviju nas sveto i što je trebalo da bude pošteđeno od materijalističkih prohtjeva pojedinaca.

Nimalo ne odstupajući od ovog pravca mi ćemo na njemu do kraja ustrajati, bez obzira da li će se to kome sviđati ili neće, da li će to pojedinci, koji su zarobljeni svojim materijalističkim težnjama, odobravati ili neće. Mi smo uvjereni da je ovo Božiji put, da je ovo put spasa za svih nas, da je ovakav postupak onaj koji jamči opsta­nak naše uzvišene vjere i nas s njom.

Fe se tezkurune ma ekulu lekum ve uffevvidu emri ilal-lah; innel-lahe basirun bil-ibad.

 

Autor: Mehmed Handžić

Izabrana djela ‘Eseji, rasprave, članci, knjiga 6, str. 62. – 65.

Redakcija portala Akos.ba pored promocije djela bošnjačkih alima na svom portalu je otišla i korak dalje. Prošle godine smo osnovali desetine Facebook stranica u cilju promocije bošnjačkih velikana.

Pratite nas na Facebooku:

 

 
 
Akos.ba

Povezani članci

Back to top button