Islamske teme

Islam kao sveobuhvatan sistem življenja

Živimo u dobu najvećih svjetskih dostignuća, tehniku smo doveli do samog savršenstva, a mi kao ljudi još uvijek tragamo za istim odgovorima na pitanja koja su se postavljala prije mnogo stoljeća. Iz kog razloga je to tako?! Da li čovjek smatra da bježeći od svrhe svoga postojanja može doseći potpunu ispunjenost.

 • Šta je čovjek?
 • Kako treba misliti?
 • Šta treba činiti?
 • Kako treba živjeti?
 • Šta je istina?
 • Zašto smo ovdje?
 • Kuda idemo?
 • Koja je naša svrha u životu?

Danas, kao nikada do sada na sceni imamo milionski broj različitih tehnika učenja življenja. Zar nije apsurdno da ljudi u XXI stoljeću još nisu naučili živjeti?! Nije li ih bijeg od nečega što smatraju zastarijelim učinio da se ponašaju kao “muhe bez glave”?! Koliko god bježali od svoga Izvora, desiti će se prelomni trenutak kada ćemo shvatiti da smo nemoćni, premali, presitni i da nam treba duhovno napajanje. Shvatiti ćemo da ništa ne ovisi o nama, a da mi potpuno ovisimo o Njemu. Možemo pročitati svu literaturu iz moderne psihologije i trošiti novce u različitim “školama života”, usvojiti određene obrasce ponašanja, ali ćemo i nakon toga shvatiti da smo samo tračili vrijeme. Zašto?! Zato što je čovjek bez duhovnog života prazni balvan, veoma brzo se vraća starim navikama, ustaljenim obrascima ponašanja i življenja, sa dubokom prazninom u prsima. Neophodno je da se čovjek definiše, jer ukoliko se on sam ne definiše postoji opasnost da će potpasti pod uticaj tuđih definicija i na osnovu njih konstruisati sliku o sebi i svom životu. Zar je logično da vas neko uči da živite svoj život?! Vi imate svoja mjerila vrijednosti, svoje kodekse ponašanja, svoje moralne obrasce. Zar postoji čovjek današnjeg doba kojeg smatramo toliko čistim, moralnim, inteligentnim, dobrim da bi mu prepustili krojenje našeg vlastitog života?!

Muhamed s.a.w.s. poslan je da nam upotpuni vjeru, da nam da odgovore na sva pitanja sa početka teksta. Bio je čovjek izuzetnog morala, karaktera i naravi, koji je svoj život živio po pravilima Islama. Ne postoji ama baš niti jedna situacija, niti jedan izazov koji može zadesiti čovjeka modernog doba, a da tu istu situaciju nije preživio naš Poslanik. Čemu onda filozofija?! Čemu težnja za nepotpunim učenjima i shvatanjima? Kada bi se cijeli svijet držao religijskih temelja, svijet u kojem živimo bio bi prekrsno mjesto za boravak. Svi krivicu prebacuju na nekoga drugoga, (ne)vješto izbjegavajući da počnu sa promjenom samih sebe. Ukoliko bismo se pridržavali Sunneta i Kur’anskih ajeta svoje vrijeme na dunjaluku proveli bismo na najljepši mogući način, pritom, pakujući ahiretske kofere pune dobrih dijela.

Čemu nas islam podučava?

 1. Lijepom odnosu, blagosti i samilosti prema svakom živom biću (starijima, životinjama, siročadi, bolesnima, nemoćnima): “I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte. A roditeljima dobročinstvo činite, i rodbini, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim i komšijama daljnjim, i drugovima i putnicima namjernicima, i onim koji su u posjedu vašem!” (Žene, 36.)
 2. Dobročinstvu prema roditeljima:” „Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!“ (Noćno putovanje, 23-24)
 3. Iskrenoj ljubavi i prijateljstvu u ime Allaha. Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, s.a.w.s, rekao: ”Zaista će Allah, dž.š., reći na Sudnjem danu: ”Gdje su oni koji su se radi Mene voljeli? Danas ću ih staviti u Svoj hlad kada nema drugog hlada osim Moga hlada.” (Bilježi Muslim)
 4. Strpljenju, lijepoj naravi i popravljanju svojih loših osobina. Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Garantujem kuću u džennetu onome ko se ostavi raspravke pa makar bio u pravu; garantujem kuću u sred dženneta onome ko se prođe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu dženneta onome ko popravi svoj ahlak!” (Ebu Davud, br. 4800.)
 5. Vrijednostima sadake. “Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati?” (Krava, 245.)
 6. Vrijednostima bračne zajednice i lijepom odnosu prema supružniku/suprugi. Prenosi se od Poslanika s.a.w.s. da je rekao: “Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema zenama.” (Ahmed); “Žena koja umre, a njen muž bude zadovoljan s njom, ući će u džennet.” (Tirmizi)
 7. Skromnosti i umjerenosti. Poslanik s.a.w.s. je rekao: “Neće ući u Džennet onaj koji bude imao oholosti u svome srcu koliko zrno gorušice.” Neki čovjek reče: “Allahov Poslaniče, čovjek voli da njegova odjeća bude lijepa i da njegova obuća bude lijepa.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori mu: “Zaista je Allah lijep i voli ljepotu, oholost je odbijanje istine i potcjenjivanje ljudi.” (Muslim, 91)
 8. Važnosti obrazovanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko se zaputi na put radi stjecanja znanja, Allah će mu olakšati put koji vodi ka Džennetu. Uistinu meleki podmeću svoja krila onome ko traži znanje iz zadovoljstva zbog onoga što čini, a oprost za učenjaka traži sve ono što je na nebesima i Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost (svjetlosti) mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici u nasljedstvo nisu ostavljali ni zlatnike ni srebrenjake, već su ostavljali znanje, pa ko ga uzme, uzeo je nešto vrlo vrijedno.” (Tirmizi)
 9. Opraštanju i zabrani činjenja nepravde: “Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.” (Objašnjenje, 34)
 10. Od Poslanika s.a.w.s. se prenosi: “Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš mumin!” (Tirmizi, 2305)
 11. Poslanik s.a.w.s je rekao: “Iskrenost vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Čovjek bude iskren pa kod Allaha, dželle šanuhu, bude upisan kao iskren. Zaista laž vodi u razvrat, a razvrat vodi u vatru Džehennema. Čovjek laže dok kod Allaha, dželle šanuhu, ne bude upisan kao lažljivac.” (Mutefek alejhi)

Kur’an je Objava koja nam je data kako bi prema njoj uredili i organizovali svoje živote. Zar postoji veća milost od te da smo dobili Uputstvo kojeg ukoliko se budemo pridržavali imamo garanciju da nećemo biti nesretni: “Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti.” (Taha, 123).

Za Akos.ba piše: Alma Kazić

Povezani članci

Back to top button